Monograph

Два століття служіння книзі. Історія Наукової бібліотеки Одеського національного університету імені І. І. Мечникова, 1817–2017 : [монографія] / М. В. Алєксєєнко, М. О. Подрезова, О. В. Полевщикова, В. П. Пружина, В. В. Самодурова ; авт. вступ. ст. та наук. ред. І. М. Коваль ; відп. ред. М. О. Подрезова; бібліогр. ред. О. С. Мурашко ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, Наук. б-ка. – Одеса : ОНУ, 2017. – 292 с.

Напередодні апогею: одеські роки філософа і психолога – професора Миколи Яковича Грота (1883-1886) / В. І. Подшивалкіна, І. В. Голубович, М. О. Подрезова, В. М. Хмарський, О. Є. Музичко . – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2016 . – 454 с. : іл. . – (Розвиток науки в Одеському національному університеті імені І. І. Мечникова ; Вип.: Психологія. Філософія) .

Дьомін О. Б. Шукач слов’янських скарбів В. І. Григорович / О. Б. Дьомін, М. В. Алексєєнко ; авт. передмови І. М. Коваль ; наук. ред. В. О. Колесник ; відп. ред. М. О. Подрезова ; бібліогр. ред. Г. В. Великодна ; ОНУ ім. І. І. Мечникова, Наук. б-ка. – Одеса : ОНУ, 2015. – 482 с., [12] арк. іл. – (Розвиток науки в Одеському національному університеті імені І. І. Мечникова / гол. ред. І. М. Коваль ; вип. Славістика).

Вклад физиков Одесского (Новороссийского) университета в развитие науки в Одессе, 19201933 / авт.-сост. :  М. А. Подрезова, В. В. Самодурова, Е. С. Мурашко ; науч. ред. В. А. Смынтына ; библиогр. ред. Е. В. Суровцева; ОНУ им. И. И. Мечникова, Науч. б-ка . –  Одесса : Астропринт, 2010. – 326 с. : ил.  – (Развитие науки в Одесском (Новороссийском) университете).

Науки про Землю в Одеському (Новоросійському) університеті/ Є. А. Черкез [та ін.] ; наук. ред. : М. О. ПодрезоваО. Г. Топчієв ; бібліогр. ред. : В. В. Самодурова ; ОНУ ім. І. І. Мечникова. – Одеса : Астропринт, 2010. – 102 с. : іл. ; 8 арк. іл. – (Розвиток науки в Одеському (Новоросійському ) університеті ; вип. Географічні та геологічні науки).

Научное наследие Н. Н. Ланге в университетской библиотеке / авт.-сост. : В. И. Подшивалкина, Р. Н. Свинаренко, Е. В. Полевщикова и [и др.] ; библиогр. ред. В. В. Самодурова ; отв. ред.  М. А. Подрезова ; ОНУ им. И. И. Мечникова. – Одесса : Астропринт, 2010. – 350 с. : ил. – (Развитие науки в Одесском (Новороссийском) университете ; вып. Психология). 

Гребцова И. С. Новороссийский университет в развитии благотворительности в Одессе (вторая половина XIX-начало XX ст.) : монография / И. С. Гребцова. Благотворительность и меценатство в Новороссийском университете : библиогр.указатель / И. С. Гребцова ; сост. : В. В. Самодурова ; библиогр. ред. : М. А. Подрезова ; ОНУ им. И. И. Мечникова, Науч. б-ка. – Одесса : Астропринт, 2009. – 504 с. : ил. (Доступ тільки в читальних залах НБ ОНУ імені І. І. Мечникова)

Острів Зміїний. Інформаційні джерела = Zmiinyi Island. Informational sources : монографія /  В. А. Сминтина, М. О. Подрезова, І. С. Канзафарова [та ін.] ; авт.-уклад. : М. О. Подрезова, О. В. Полевщикова, В. В. Самодурова, Г. П. Бахчиванжи  ; відп. ред., вступ, резюме : М. О. Подрезова ; ОНУ ім. І. І. Мечникова, Наук. б-ка. – Одеса : Астропринт, 2008. – 389 с., 14 арк. іл.  – (Наук. проект “Острів Зміїний” / керівник проекту В. А. Сминтина). – Передм. : укр., англ.

Шедель Г. Про європейську область Сарматiю / Г. Шедель ; вступ. ст., пер. з латин., комент. : О. В. Бiлецька ; заст. вiдп. ред. : М. А. Подрезова ; наук. ред. : М. Крикун ; ред.-бiблiограф : О. В. Полевщикова ; вiдп. ред. : В. А. Сминтина. – Одеса : Астропринт, 2007. – 125 с. : iл. –  Рез.: рос., англ., пол., нім.

Дарители Научной библиотеки Одесского (Новороссийского) университета, 1865–1920 : материалы к истории ОНУ им. И. И. Мечникова / ОНУ им. И. И. Мечникова, Науч. б-ка ; сост. : Е. В. Бережок, Е. В. Полевщикова, Е. В. Савельева, В. В. Самодурова ; науч. ред. В. А. Смынтына ; библиогр. ред. М. А. Подрезова. – Одесса : Астропринт, 2005. – 424 с. 

Наукова бібліотека Одеського національного університету імені І. І. Мечникова : іст. нарис до 185-річчя заснування / М. О. Подрезова, А. В. Зайченко, Н. В. Мусієнко [та ін.] ; відп. ред. В. А. Сминтина ; ОНУ ім. І. І. Мечникова, Наук. б-ка. – Одеса : Астропринт, 2002. – 246 с