Self-esteem, self-attitude, self-determination, self-understanding.

Доступ до повного тексту лише на території НБ ОНУ імені І. І. Мечникова

Автор(и)
Назва методики / тренінгу
Джерело
Цілі та опис дослідження
PDF
1.
Анпилова Т. С., Шевеленкова Т. Д.
Подходы к исследованию Я – не-Я как центральной оппозиции самосознания
Психологическая диагностика. – 2006. –  № 4. – С. 23-52.
Для исследования степени целостности Я-образов, их согласованности между собой, а также для определения характера связей между выделенными Я-образами предложены следующие методические приемы:
применение методики «Рисунки на темы: Я сам, Я глазами других, Противоположный человек» в сочетании с полуструктурированным клиническим интервью направлено на диагностику особенностей самоотношения человека, представлений о себе (самовосприятие, самооценка человека).
Второй методический прием – использование модифицированной методики семантического дифференциала (СД), которая дает представление о том, насколько далеко или близко в семантическом пространстве испытуемого стоят такие понятия, как «Я сам», «Я глазами других», «Противоположный человек».
Возрастная группа: взрослые люди.
 pdf
2.
Афонина Н. Ю.
Исследование направленности локуса контроля у детей
старшего дошкольного возраста
Практ. психологія та соц. робота. – 2011. – № 12. – С. 42-46.
Представлений авторський варіант методик вивчення направленості локусу контолю у дітей 5-7 років у індивідуальній формі, а також за допомогою експертної рейтингової оцінки. Додано методику дослідження направленості локусу контролю «Однажды», опитувальник «Характер управління особовою поведінкою».
Вікова група: 5-7 років.
 pdf
3.
Баранова Т. С.
Семантический дифференциал как метод измерения социальной идентичности
Психологическая диагностика. – 2007. –  № 5. – С. 59-88.
Для измерения социальной идентичности личности использована авторская методика, созданная на основе классического метода семантического дифференциала (СД) Ч. Осгуда, семантического пространства (СП) В. Ф. Петренко.
Возрастная группа: взрослые люди.
 pdf
4.
Болтівець С. С.
Оцінка референтної і вікової психогенності
Практ. психологія та соц. робота. – 2004. – № 9. – С. 52-55.
Представлена тестова методика самооцінки індивідуального психологічного напруження учня допоможе у вивченні референтної психогенності навчально-виховного процесу.
Вікова група: середній та старший шкільний вік.
 pdf
5.
Васильєва О. М.
Професійно-рефлексивний практикум розвитку позитивної Я-концепції у військовослужбовців на етапі професійного становлення
Практ. психологія та соц. робота. – 2012. – № 2. – С. 24-36.
Метою тренінгової програми є оптимізація професійної Я-концепції для підвищення ефективності емоційної якості (задоволеності) службової діяльності військовослужбовців на етапі професійного становлення.
Вікова група: дорослі люди.
 pdf
6.
Грищук О. П.
Оптимізація самоставлення особистості в умовах учбової діяльності
Практ. психологія та соц. робота. – 2000. – № 8. – С. 19-25.
Метою даної дослідження є вивчення особливості самоставлення особистості в умовах учбової діяльності, з’ясувати динаміку цього феномена під впливом цілеспрямованої психокорекційної роботи. Діагностика самоставлення проводиться за допомогою опитувальника, розробленого В. В. Століним та С. Р. Пантилеєвим, який дає змогу визначити не лише загальний рівень емоційно-ціннісного ставлення до себе, а й дозволяє одержати дані стосовно елементів його структури.
Окрім тесту-опитувальника самоставлення за В. В. Століним та С. Р. Пантилеєвим, наводяться приклади коригуючих психологічних вправ та процедур.
Вікова група: середній та старший шкільний вік.
 pdf
7.
Дергачева О. Е.,
Митина О. В.
Подходы к конструированию русскоязычной версии опросника каузальных ориентаций
Психологическая диагностика. – 2005. – № 1. – С. 3-21.
РОКО – русскоязычный опросник казуальных ориентаций используется для измерения личностной автономии, в котором находит отражение теория самодетерминации, созданная американскими авторами Э. Л. Деси и Р. М. Райаном. Теория самодетерминации предполагает свободу выбора человеком способа поведения и существования в мире независимо от влияющих на него сил внешнего окружения и внутриличностных процессов.
Возрастная группа: студенты (18-25 лет).
 pdf
8.
Калошин В. Ф.
Як ставитися до помилок ?
Практ. психологія та соц. робота. – 1999. – № 2. – С. 25-26.
Пропонується тест «Чи повторюєте ви свої життєві помилки?»
Вікова група: старшокласники, студенти.
 pdf
9.
Кисляк О. П., Нагорна І. І.
Діагностика Я-концепції: адаптація тесту «Тенессійська шкала Я-концепції»
Практ. психологія та соц. робота. – 2005. – № 12. – С. 55-58 ; 2006. – № 1. – С. 11-14.
Запропонований особистісний опитувальник «Тенессійська Шкала Я-Концепцій», розроблений професором У. Фітсом та адаптований І. І. Нагорною. Шкала призначена для вивчення Я-концепції, а саме, особливостей глобального самовідношення, тобто вивчення бачення себе, задоволеності собою та поведінки (вивчення специфічних аспектів ставлення до свого тіла, до себе як до морального суб’єкта, як до особистості, як до члена сім’ї, як до соціального суб’єкта).
Вікова група: підлітки (з 12 років), дорослі.
 pdf

pdf

10.
Кікінеджі О. М., Кізь О. Б.
Формування гендерної культури молоді: методичні матеріали до тренінгової програми
Практ. психологія та соц. робота. – 2007. –№ 8. – С. 64-69 ; № 9. – С. 12-18 ; № 10. – С. 19-36 ; № 11. – С. 22-28 ; № 12. – С. 34-38 ; 2008. – № 1. – С. 25-30 ; № 2. – С. 29-36 ; № 3. – С. 60-62.
Комплексна тренінгова програма сприяє набуттю вміння ставитись до себе з любов’ю і турботою, розширенню критеріїв самооцінних ставлень, поглибленню усвідомлення цінності свого індивідуального існування.
Окрім вправ додається: Тест Сандри Бем (наскільки ви можете справлятися з обов’язками в сім’ї і поза домом).
Вікова група: підлітки, студенти, молоді люди.
 pdf

pdf

pdf

pdf

pdf

pdf

pdf

pdf

11.
Конуп О. Ф.
Допоміжні тренінгові вправи
Практ. психологія та соц. робота. – 2006. – № 3. – С. 38-39.
Запропоновані три вправи «Презентаційна Я-концепція», «Дерева очікувань та побоювань», «Квітка імен». Вправи спрямовані на саморозкриття, усвідомлення учасниками тренінгу реальної картини очікувань та побоювань, тренування пам’яті.
Див. також: Левенець О. А. Тренінгові вправи для розвитку окремих психічних функцій / О. А. Левенець // Практ. психологія та соц. робота. – 2006. – № 3. – С. 39-40 ; Сіліонова Н. В. Вправи для курсантів, спрямовані на запобігання конфліктам та шкідливим звичкам / Н. В. Сіліонова // Практ. психологія та соц. робота. – 2006. – № 3. – С. 40-41 ; Цільмак О. М. Комплекс вправ «Пізнай себе та інших» / О. М. Цільмак // Практ. психологія та соц. робота. – 2006. – № 3. – С. 41-42.
Цільова група: курсанти ВНЗ МВС, працівники ОВС.
 pdf
12.
Левенець О. А.
Тренінгові вправи для розвитку окремих психічних функцій
Практ. психологія та соц. робота. – 2006. – № 3. – С. 39-40.
Вправа «Піраміда здібностей» спрямована на підвищення самооцінки, інтеграцію позитивних якостей, мобілізацію потенціалу самодопомоги особистості.
Див. також: Конуп О. Ф. Допоміжні тренінгові вправи / О. Ф. Конуп // Практ. психологія та соц. робота. – 2006. – № 3. – С. 38-39 ; Сіліонова Н. В. Вправи для курсантів, спрямовані на запобігання конфліктам та шкідливим звичкам / Н. В. Сіліонова // Практ. психологія та соц. робота. – 2006. – № 3. – С. 40-41 ; Цільмак О. М. Комплекс вправ «Пізнай себе та інших» / О. М. Цільмак // Практ. психологія та соц. робота. – 2006. – № 3. – С. 41-42.
Цільова група: курсанти, молоді спеціалісти.
 pdf
13.
Лєпіхова Л. А.
Соціально-психологічна компетентність у цілеспрямованій поведінці особистості
Практ. психологія та соц. робота. – 2006. – № 2. – С. 65-69.
З метою дослідження індивідуальних відмін у рівні розвитку соціально-психологічної компетентності пропонується «Анкета самооцінки соціально-психологічної компетентності» за поведінковими показниками.
Вікова група: старший шкільний вік.
 pdf
14.
Ложкин Г. В.,
Носкова О. В.,
Толкунова И. В.
Психология уверенности личности
Практ. психологія та соц. робота. – 2008. – № 8. – С. 54-59.
Запропоновано психологічний тренінг самовпевненості в собі (містить вправи).
Вікова група: студенти, дорослі люди.
 pdf
15.
Лыбко И. В.
Методика «Диагностика телесного Я»
Психологическая диагностика. – 2008. – № 3. – С. 5-21.
Предложена авторская методика «Диагностика телесного Я», направленная на изучение проблем, связанных с образом Я человека.
Возрастная группа: девушки 18-25 лет.
 pdf
16.
Мандрикова Е. Ю.
Разработка опросника самоорганизации деятельности (ОСД)
Психологическая диагностика. – 2010. – № 2. – С. 87-111.
Представлена разработка Опросника самоорганизации деятельности (ОСД), направленного на изучение особенностей самоорганизации деятельности и отдельных аспектов структурирования человеком своего времени. Представлены: Опросник структурирования времени, Опросник самоорганизации деятельности (ОСД).
Возрастная группа: 15-65 лет.
 pdf
17.
Мар’яненко Л. В.
Особистісна самодетермінація як чинник розвитку педагогічного потенціалу вчителя
Практ. психологія та соц. робота. – 2011. – № 3. – С. 8-13 ; № 4. – С. 23-28.
Додається авторська методика анонімного рейтингу вміння вчителя учнями (уміння вчителя формувати пізнавальну активність учнів).
Вікова група: підлітки.
 pdf

pdf

18.
Моляко Р. В.
Свет мой, зеркальце, скажи… (самооценка внешности в подростковом и юношеском возрасте. Методы диагностики)
Практ. психологія та соц. робота. – 1999. – № 4. – С. 18-20.
Дана методика дозволяє визначити семантичний профіль досліджуваного поняття «обличчя». Її використання у відношенні до конкретного індивіда дає можливість особі намалювати свій портрет у співвідношенні з тими визначниками, які, на її погляд, є адекватними до її зовнішності.
Вікова група: підлітки.
 pdf
19.
Моргун В. Ф.
Опитувальник реального, бажаного та фантастичного бюджетів часу людини
Практ. психологія та соц. робота. – 2003. – № 8. – С. 45-50.
Запропонована методика є одним із засобів вивчення особистості та поліпшення планування витрат часу і його демократизації.
Вікова група: підлітки, студенти, дорослі люди.
 pdf
20.
Музика О. Л.,
Загурська І. С.
Методики дослідження самооцінки творчих здібностей в учбовій діяльності
Практ. психологія та соц. робота. – 2010. – № 4. – С. 38-47.
Запропонована авторська методика для дослідження самооцінки творчих здібностей в учбовій діяльності.
Вікова група: молодший шкільний вік.
 pdf
21.
Петрусенко Г. Н.,  Карлова-Ильина Е. В.
Применение методики “Семантический дифференциал” для выявления изменений образа Я как результата воздействия на человека изобразительной деятельности
Психологическая диагностика. – 2007. –  № 5. – С. 89-102.
Одним из способов исследования смысловых образований массового сознания стала техника семантического дифференциала, разработанная Ч. Осгудом.
Возрастная группа: юношеский возраст, средний возраст, зрелый возраст.
 pdf