Conference NL ONU

Стародруки і рідкісні видання в університетській бібліотеці : матеріали III Міжнар. книгознавчих читань (Одеса, 15-17 вересня 2015 р.) / упоряд.: М. В. Алексєєнко, О. В. Суровцева ; наук. ред. І. С. Грєбцова ; відп. ред. М. О. Подрезова ; бібліогр. ред. Г. В. Великодна ; ОНУ ім. І.І. Мечникова, Наукова б-ка . – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2016 . – 316 с.: іл.

Стародруки і рідкісні видання в університетській бібліотеці : матеріали ІІ Міжнар. книгознавчих читань (м. Одеса, 18–19 вересня 2012 р.) : зб ст. / ОНУ ім. І. І. Мечникова, Наукова б-ка; відп. ред. : М. О. Подрезова, О. В. Полевщикова ; бібліогр. ред. О. С. Мурашко. – Одеса : ОНУ, 2013. – 334 с., [41] арк. іл.

Стародруки і рідкісні видання в університетській бібліотеці : матеріали Міжнар. книгознавчих читань (м. Одеса, 14-16 верес. 2009 р.) : зб. ст. / ОНУ ім. І. І. Мечникова, Наукова б-ка; упоряд. : О. В. Полевщикова, В. В. Самодурова, О. В. Суровцева ; наук. ред. І. С. Грєбцова ; відп. ред. М. О. Подрезова. – Одеса : Астропринт, 2010. – 303 с., 28 арк. Іл.

Історичні колекціі у книгозбірнях: проблеми збереження, вивчення, реконструкції : матеріали Міжнар. наук. конф. (Одеса, 2004) / ОНУ ім. І.І. Мечникова, Наукова б-ка ; відп. ред.  М. О. Подрезова;  упоряд. : О. В. Полевщикова, О. В. Суровцева;. – Одеса : Астропринт, 2004. – 175 с.

Іменні колекції професорів Одеського (Новоросійського) університету в Науковій бібліотеці ОНУ – національне надбання держави : матеріали наук.-практ. конф., Одеса, 25–26 квітня 2000 р. / ОНУ ім. І.І. Мечникова, Наукова б-ка; відп. ред. В. А. Сминтина ; редкол.: В. О. Іваниця, М. О. Подрезова, В. П. Пружина, В. М. Хмарський . – Одеса : Астропринт, 2001. – 59 с.