ISS

 1. Білянська О. Ю. Методичні вказівки для самостійної роботи з курсу “Культурологія” для студ. спец. “Політологія” згідно з вимогами кредитно-модульної системи / О. Ю. Білянська . – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2012 . – 27 с.

 2. Брусиловська О. І. Історія міжнародних відносин (сер. III тис. до н. е.- сер. XVII ст. н. е.) : навч.-метод. посіб. для студ. напряму підготовки спец. “Міжнародні відносини” / О. І. Брусиловська, І. М. Коваль. – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2013 . – 187 с.
 3. Брусиловська О. І. Методичний посібник з курсу “Зовнішня політика країн Східної Європи після Другої світової війни” (для студ. від-ня “Міжнародні відносини”) / О. І. Брусиловська . – Одеса : Ред.-видав. Центр ОНУ ім. І.І. Мечникова, 2010 . – 66 с.
 4. Брусиловська О. І. Методичні рекомендації щодо підготовки та оформлення курсових, кваліфікаційних та дипломних робіт освітньо-професійної програми спеціальності “Міжнародні відносини” / О. І. Брусиловська . – Одеса : ОНУ ім. І.І. Мечникова, 2009 . – 30 с.
 5. Відімська, К. І. Турецька мова : метод. посіб. з розмовної практики для студ. I курсу спец. 055 “Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії” спец. “Міжнародні відносини” / К. І. Відімська ; ОНУ ім. І.І. Мечникова, ІСН . – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2017 . – 29 с. (access is available only from electronic reading rooms of the library)
 6. Гладченко С. В. Методичні вказівки з курсу «Історія соціальної роботи» для самостійної роботи студентів напряму підготовки «Соціальна робота» / С. В. Гладченко . – Одеса, 2015 . – 29 c.
 7. Гладченко С. В. Методичні вказівки з курсу «Історія України» для самостійної роботи студ. напряму підготовки спец. «Соціальна робота» / С. В. Гладченко . – Одеса, 2014 . – 49 с.
 8. Методичні рекомендації щодо підготовки та оформлення курсових, кваліфікаційних та дипломних робіт освітньо-професійної програми спеціальності «Міжнародні відносини». – Одеса, 2008. – 30 с.
 9. Мілова М. І. Український парламентаризм: витоки становлення та сучасний стан розвитку : навчально-метод. посібник для студ. від-ня політології ІСН / М. І. Мілова . – Одеса : ОНУ ім. І.І. Мечникова, 2013 . – 66 с.
 10. Мілова М. І. Український парламентаризм в контексті сучасного світового досвіду : навч.- метод. посіб. / М. І. Мілова ; ОНУ ім. І.І. Мечникова, ІСН . – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2017 . – 64 с.  (access is available only from electronic reading rooms of the library)
 11. Мілюкова, А. О. Політичні інститути та процеси в Україні : метод. посіб. для забезпечення самост. роботи студентів усіх форм навч. (за напрямом 052 – політологія) / А. О. Мілюкова, Н. Є. Степанова; ОНУ ім. І.І. Мечникова, Ф-т міжнар. відносин, політології та соціології. – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2018. – 122 с. 
 12. Огаренко Е. С. Политические коммуникации : учебно-методическое пособие / Е. С. Огаренко – Одесса : Одесский нац. ун-т, 2013 . – 175 с.
 13. Політологія : навчально-методичний посібник для студ. всіх спец. вузів / Л. О. Ануфрієв [та ін.] – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2012 . – 85 с.
 14. Степанова Н. Є. Політична модернізація і транзитивні процеси : метод. посіб. щодо забезпечення самостійної роботи студ. усіх форм навч. (за напрямом 6.030104 політологія) / Н. Є. Степанова; ОНУ ім. І.І. Мечникова, ІСН. – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2016. – 106 с. : табл. (access is available only from electronic reading rooms of the library)
 15. Стратегічна культура та зовнішня політика України = Strategic culture and foreign policy of Ukraine / О. І. Брусиловська [та ін.] ; за заг. ред.: І. М. Коваль [та ін.] ; ОНУ ім. І.І. Мечникова, ІСН . – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2017 . – 263, 260 с.
 16. Узун, Ю. В. Геополітика : метод. вказівки та завдання до навч. курсу для здобувачів 4 курсу спец. 052 “Політологія” ф-ту міжнар. відносин, політології та соціології ОНУ імені І. І. Мечникова / Ю. В. Узун; ОНУ ім. І.І. Мечникова, Ф-т міжнар. відносин, політології та соціології. – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2019. – 152 с.
 17. Узун, Ю. В. Політична географія : метод. вказівки та завдання до навч. курсу для здобувачів 1 курсу спец. 052 “Політологія” ф-ту міжнар. відносин, політології та соціології ОНУ імені І. І. Мечникова / Ю. В. Узун; ОНУ ім. І.І. Мечникова, Ф-т міжнар. відносин, політології та соціології, Каф. міжнар. відносин. – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2019. – 139 с. 
 18. Хорошилов О. Ю. Методичні вказівки з написання кваліфікаційної роботи бакалавра політології / О. Ю. Хорошилов – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2012 . – 16 с.
 19. Хорошилов О. Ю. Політична психологія: курс лекцій / О. Ю. Хорошилов . – Одеса, 2006 . – 76 с.
 20. Шаглі Г. І. Турецька мова. Ч. І : навчально-методичний посіб. / Г. І. Шаглі. – Одеса : Одеський нац. ун., 2016. – 216 с.
 21. Яремчук О. В. Сучасна психологія: сучасні розробки : навч.- метод. посіб. / О. В. Яремчук  – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2015 . – 213 с.


Search

Calendar

August 2019
M T W T F S S
« Jul    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031