Information publications

Не забудемо, пам’ятаємо: співробітники ОНУ ім. І. І. Мечникова в роки Другої світової війни : інформ. вид. / гол. ред. І. М. Коваль ; відп. ред. М. О. Подрезова ; упоряд. та бібліогр. ред. : Г. П. Бахчиванжи, А. С. Ложешник. –  Одеса, 2015. – 437 с.

Одеський національний університет імені І.І. Мечникова на сторінках центральної, регіональної преси (2010 – 2015 рр.) : інформ. вид. / ОНУ ім. І. І. Мечникова; наук. ред. І. М. Коваль ; упоряд. : О. В. Суровцева, Т. С. Кара ; відп. ред. М. О. Подрезова . – Одеса, 2015. – 738 с.

Лауреаты Нобелевской премии по литературе, 1901-2010 : информ.-справ. изд.;  Мировое наследие нобелевских лауреатов по литературе : биобиблиогр. указ. / ОНУ им. И.И. Мечникова, Фак. РГФ, Научная б-ка;  авт.- сост.  В. М. Романец ; сост. : Н. В. Мусиенко, Т. М. Шершун ; науч. ред. Л. Н. Голубенко ; отв. ред. М. А. Подрезова ; библиогр. ред. : Е. С. Мурашко, В. П. Пружина. – Одесса :  Астропринт,  2010. – 399 с. : ил.

Одеський нацiональний унiверситет iменi I. I. Мечникова на сторiнках центральної, регiональної та унiверситетської преси 2000 – 2010 рр. : iнформ. вид. / ОНУ iм. I. I. Мечникова, Наукова б-ка; авт.–упоряд. : С. О. Мерзлякова, О. В. Суровцева ; вiдп. ред. М. О. Подрезова ; наук. ред. В. А. Сминтина. – Одеса : Астропринт, 2010. – 903 с.

Співробітники Одеського національного університету імені І. І. Мечникова – лауреати державних нагород України : інформ. вид. / ОНУ ім. І.І. Мечникова, Наукова б-ка ; авт.-упоряд. : Г. П. Бахчиванжи, В. П. Пружина ; відп. ред.  М. О. Подрезова .  – Одеса : Астропринт, 2010. – 143 с. : іл.