Photoelectronics


cover_photoelectronics1Рік заснування: 1986
Галузь і проблематика: у збірнику наведено результати теоретичних i експериментальних досліджень з питань фізики напівпровідників та мікроелектронних приладів, опто- та квантової електроніки, квантової оптики, спектроскопії та фотофізики ядра, aтомів, молекул та твердих тіл. Розглянуто нові напрямки розвитку фотоелектроніки, пов’язані з задачами взаємодії надінтенсивного лазерного випромінювання з ядром, атомними системами, речовиною.
ISSN: 0235-2435
DOI 10.18524/0235-2435
Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 15953-4425Р від 02.12.2009 р.
Журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України: фізико-математичні спеціальності – 104, 105 від 17.03.2020, категорія «Б»
Періодичність виходу журналу: 1 раз на рік
Засновник та Видавець: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Головний редактор: В. А. Сминтина, д-р фіз.- мат. наук, проф.
Адреса редакції: 65026, Одеса, вул. Пастера, 42.
E-mail: photoelectronics@onu.edu.ua
Сайт виданняhttp://photoelectronics.onu.edu.ua/
Журнал реферується та індексується в наступних базах даних: Архів-репозитарій ОНУ імені І. І. Мечникова; «Наукова періодика України» НБ України імені В. І. Вернадського; Україніка науковаIndex Copernicus International Journals Master List; Ulrich’s Periodicals Directory;  Google Академія; ВИНИТИ РАН.

1996 1998 1999 2000 2001 2002
Випуск 6 Випуск 7 Випуск 8 Випуск 9 Випуск 10 Випуск 11
2003 2004 2005 2006 2007 2008
Випуск 12 Випуск 13 Випуск 14 Випуск 15 Випуск 16 Випуск 17
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Випуск 18 Випуск 19 Випуск 20 Випуск 21 Випуск 22 Випуск 23
2015 2016 2017 2018 2019 2020
Випуск 24 Випуск 25 Випуск 26 Випуск 27 Випуск 28 Випуск 29 
2021 2022        
Випуск 30