Порушення і відхилення психічного функціонування

Доступ к полному тексту только на территории НБ ОНУ имени И. И. Мечникова

Автор(и)
Назва методики / тренінгу
Джерело
Цілі та опис дослідження
PDF
1.
Алєксєєва А. В.
Застосування тренінгових технологій у процесі підвищення професійної конкурентоздатності особистості
Практ. психологія та соц. робота. – 2011. – № 9. – С. 34-42.
Представлений авторський тренінг «Актуалізація потенціалу конкурентноздатності особистості в ситуації безробіття» є важливою складовою психологічної допомоги особистості в ситуації професійної кризи.
Вікова група: молоді, дорослі люди.
 pdf
2.
Басюк О. Б.
Залежність «Образу Я» від значущих інших як складова невротичності в юнацькому віці
Практ. психологія та соц. робота. – 2008. – № 11. – С. 12-16.
За допомогою методики експрес-діагностики неврозу (К. Хек та Х. Хесс) простежено особливості самовідношення студентів з високим і нормальним рівнем невротичності, з’ясовано особливості динамічної складової Образу Я.
Вікова група: студенти.
 pdf
3.
Безпалько О. В., Братусь І. В.,
Лях Т. Л.
Соціальна робота з людьми з особливими потребами: методичні матеріали для тренера
Практ. психологія та соц. робота. – 2002. – № 6. – С. 33-46.
Запропоновані методичні матеріали до тренінгу спрямовані на інтеграцію людей з особливими потребами в суспільство.
Вікова група:  молоді люди, дорослі люди.
 pdf
4.
Бондаренко Т. Н.
Профилактическая диагностика минимальных мозговых дисфункций у детей младшего школьного возраста
Практ. психологія та соц. робота. – 2002. – № 7. – С. 44-54.
Профілактична діагностика мінімальних мозкових дизфункцій (ММД) дозволяє виявити не тільки функціональні відхилення у роботі мозку на ранньому етапі, що сприяє шкільній дезадаптації, а також знижує ризик появи дитячих неврозів. Використано діагностичний комплекс Л. О. Ясюкової (тест Тулуз-Пьєрона, тест Бендера), що дозволяє оцінити рівень та особливості інтелектуального розвитку дитини з урахуванням його репрезентативної системи.
Вікова група: молодший шкільний вік.
 pdf
5.
Варбан Є. О.
Стратегії і прийоми психологічного подолання життєвих криз особистості
Практ. психологія та соц. робота. – 1998. – № 8. – С. 7-9 ; № 9. – С. 12-14.
Наведені деякі способи допомоги і стратегії самостійної боротьби з кризовими ситуаціями у житті особистості.
Методика розрахована на старший шкільний вік, або студентів.
 pdf
pdf
6.
Вашека Т. В.
Профілактика самогубства серед підлітків: методика для вимірювання суїцидальної поведінки
Практ. психологія та соц. робота. – 2005. – № 4. – С. 53-57.
Авторська методика спрямована на визначення суїцидальних тенденцій у підлітків. Містить дві шкали: Шкалу суїцидальності та Шкалу ставлення до життя та смерті.
Вікова група: підлітки.
 pdf
7.
Висковатова Т. П.
Дифференциация задержки психического развития от нормы до олигофрении
Практ. психологія та соц. робота. – 2001. – № 9. – С. 13-23.
Запропонована тестова батарея призначена для вивчення дитини, що має труднощі у засвоєнні програмного матеріалу і підозру на затримку психічного розвитку. Тестова батарея включає 9 психологічних методик, направлених на вивчення уваги, пам’яті і мислення як ключових психічних функцій пізнавальної сфери (додані тести: знайди перестановки, знайди відмінності, заучування 10 слів, запам’ятовування геометричних та лінійних фігур, методики на вивчення асоціативної пам’яті, та на вивчення процесів узагальнення, проба на заповнення недостатнього фрагменту, діяльність на площинних та об’ємних предметах).
Вікова група: молодший – середній шкільний вік. Може бути адаптована до використання у дошкільних установах.
 pdf
8.
Георгі М. К., Сінюгін В. Г.,
Халін А. І.
Діяльність класного керівника щодо психолого-педагогічної профілактики вживання наркогенних засобів
Практ. психологія та соц. робота. – 2002. – № 9-10. – С. 57-73 ; 2003. – № 1. – С. 4-8 ; № 2-3. – С. 101-108.
Запропоновані методи роботи з учнями стануть у нагоді при профілактиці вживання наркотичних речовин. Додається тест на визначення початкових ознак хвороби, опитувальник «Чи схильний ти до наркотиків».
Вікова група: підлітки.
 pdf
pdf
pdf
9.
Гридковець Л. М.
Психокорекційний тренінг як засіб допомоги молоді при залежності від алкоголю
Практ. психологія та соц. робота. – 2012. – № 2. – С. 18-24.
Мета розробленої соціально-психологічної тренінгової програми – допомога молоді при залежності від алкоголю.
Вікова група: молоді люди.
 pdf
10.
Губенко О. В.
Активізація творчого потенціалу як засіб психологічної допомоги дітям, що зазнали експлуатації у найгірших формах дитячої праці
Практ. психологія та соц. робота. – 2003. – № 2-3. – С. 66-77.
Пропонуються методи реабілітуючої взаємодії з дитиною на двох рівнях: когнітивно-пізнавальному та емоційно-регулюючому.
Реабілітаційний тренінг навчально-пізнавальних здібностей корисний дітям, які відчувають складності у виконанні різноманітних видів навчальної роботи: розумінні та осмисленні нового матеріалу, його запам’ятовуванні та засвоєнні, встановленні зв’язків між різноманітними явищами, вираженні своїх думок у мові. Рекомендації з корекції посттравматичних станів та емоційної саморегуляції дитини призначені для зниження рівня тривожності дітей, усунення афективних емоційних переживань, зняття емоційної напруги.
Вікова група: молодший, середній шкільний вік.
 pdf
11.
Дорожевец Т. В.
Психологическая помощь детям: арт-техники активизации внутренних ресурсов ребенка
Практ. психологія та соц. робота. – 1998. – № 6/7. – С. 37-42.
Запропоновані декілька технік з надання психологічної допомоги дітям, які мають проблеми різного характеру, що виникають у процесі становлення дитини як особистості. Це модифіковані та доповнені «техніки уяви», що були запропоновані більш ніж 50 років тому американськими психологами Кроулі та Міллзом і відомі під назвою «Чарівні мультяшки». У набір входять 20 технік, які добре зарекомендували себе у роботі з дітьми із невротичними симптомами, пацієнтами дитячих лікарень.
Вікова група: дошкільний та молодший шкільний вік.
 pdf
12.
Доценко В. В.
Навчально-тренінгова програма «Життєконструювання особистості в кризові періоди життя»
Практ. психологія та соц. робота. – 2012. – № 1. – С. 19-26.
Представлено організаційно-методичний алгоритм проведення навчально-тренінгової програми «Життєконструювання особистості в кризові періоди життя». Програма розрахована на людей, що знаходяться у  передкризовому стані або перживають кризу середини життя. Програма спрямована на активізацію у людини процесу самопізнання і вироблення вмінь та навичок конструктивного вирішення життєвих криз.
Вікова група: дорослі люди 35-45 років.
 pdf
13.
Католик Г. В., Корнієнко І. О.
Техногенні катастрофи: психологічна допомога очевидцям та постраждалим
Практ. психологія та соц. робота. – 2003. – № 6. – С. 30-51.
Тренінги для батьків та ігрові корекційні заняття для дітей допоможуть у проведенні комплексної психологічної корекції дітей та підлітків, які прямо або опосередковано постраждали від техногенних катастроф.
Вікова група: діти, підлітки, дорослі люди.
 pdf
14.
Кльоц Л. А.,
Носок Н. О.,
Шугай Т. Й.,
Завадська Н. В.
Профілактика агресивної та жорстокої поведінки серед неповнолітніх та молоді
Практ. психологія та соц. робота. – 2009. – № 6. – С. 19-25.
Запропонована методика роботи з девіантними учнями. Додається програма соціально-педагогічного тренінгу «Правова культура – норма життя».
Вікова група: підлітки, молоді люди.
 pdf
15.
Кухаренко И. А., Рычкова М. В., Хасан Б. И.
Методика исследования динамики риска аддиктивного поведения в подростковом возрасте: на примере наркозависимости
Психологическая диагностика. – 2005. – № 3. – С. 17-44.
Опросник РАП – Риск аддиктивного поведения (на примере наркозависимости) разработан на основе структурной модели динамики риска аддиктивного поведения в подростковом возрасте. Опросник состоит из трех диагностических шкал «Поведение в ситуациях риска», «Интерес к наркотикам», «Социальные установки».
Возрастная группа: подростки 14-17 лет.
 pdf
16.
Лисенко І. П.
Програма «12 кроків». Модель подолання залежності від алкоголю та наркотичних речовин
Практ. психологія та соц. робота. – 2000. – № 3. – С. 13-19 ; № 4. – С. 27-30.
Запропонована програма допоможе подолати залежність від алкоголю та наркотичних речовин. Створена у 40-х роках ХХ ст. в рамках діяльності груп самодопомоги «Анонімні алкоголіки». Додається Карта Джелінека «Фази розвитку залежності від алкоголю та процес одужання». Див. також: Лисенко І. П. Сімейні проблеми хворих на наркоманію та алкоголізм. Робота психолога / І. П. Лисенко // Практ. психологія та соц. робота. – 2000. – № 6. – С. 28-31.
Вікова група: юнаки, дорослі люди.
 pdf
pdf
17.
Лисенко І. П.
Профілактика рецидивів наркотичної та алкогольної залежності
Практ. психологія та соц. робота. – 2000. – № 8. – С. 26-29.
Робота над профілактикою рецидивів включає в себе комплекс занять (5 занять по 6 годин), що розкривають емоційні стани, звички, форми поведінки хворого, які становлять для нього загрозу в плані повернення рецидиву.
Вікова група: юнаки, дорослі люди.
 pdf
18.
Максимова Н. Ю.
Психологічна профілактика схильності до алкоголю та наркотиків і психокорекційна робота з підлітками ризику
Практ. психологія та соц. робота. – 2000. – № 2. – С. 2-4.
Наводиться приклад психокорекційної роботи, що має на меті профілактику схильності підлітків до алкоголю та наркотиків. Подаються приклади ситуативних вправ, ігрових завдань.
Вікова група: підлітки.
 pdf
19.
Матвійчук О. С.
Психокорекційний тренінг яз засіб профілактики девіантної поведінки підлітків
Практ. психологія та соц. робота. – 1998. – № 1. – С. 20-22 ; № 2. – С. 16.
Профілактика девіантної поведінки школярів. Запропонований орієнтований тематичний план, а також стислі конспекти трьох занять психокорекційного тренінгу: «Образа», «Про жорстокість», «Про ризик».
Вікова група: підлітки.
 pdf
pdf
20.
Москалець В. П., Олійник А. В.
Релігійна віра як антисуїцидальний чинник
Практ. психологія та соц. робота. – 2009. – № 2. – С. 71-80.
Представлено обґрунтування впливу віри в Бога, релігійних імперативів, світогляду на суїцид альні тенденції у сфері спрямованості психіки особистості. Додані:
Методика диференціальної діагностики депресивних станів Зунге (адаптація І. Балашової);
Методика Б. Любан-Плоцца для визначення ризику суїциду;
Опитувальник Н. Пезешкіан (для діагностики осіб з суїцидальними тенденціями);
Опитувальник на виявлення суїцидальності.
Вікова група: студенти.
 pdf
21.
Осухова Н. Г.
Возрождение из боли: психодрама в работе с подростками, пережившими насилие
Практ. психологія та соц. робота. – 2003. – № 7. – С. 24-34.
Запропоновані деякі методи психологічної допомоги підліткам, які стали жертвами насилля. Основна увага приділяється на набуття довіри до самого себе та оточуючих, розблокування сфери почуттів, засвоєння нових ролей та моделей поведінки, пошук оптимальних способів поведінки у важких життєвих ситуаціях.
Вікова група: підлітки.
 pdf
22.
Пурло Е. Ю.
Опыт применения интегративной психотерапии как способ превенции суицида
Практ. психологія та соц. робота. – 2006. – № 5. – С. 31-42.
Запропонований тренінг групової терапії спрямовано на профілактику суїцидальних нахилів у особистості.
Вікова група: підлітки, молоді, дорослі люди.
 pdf
23.
Рибалка В. В.
Психологічна профілактика суїцидальних тенденцій в учнівської молоді
Практ. психологія та соц. робота. – 2007. – № 10. – С. 42-52 ; № 11. – С. 28-43.
Наводяться декілька методів виявлення суїцидальних схильностей і поведінки потенційних суїцидентів. Додаються:
Тест на виявлення суїцидального ризику СР-45;
Тест на виявлення суїцидальних  намірів (Н. Шавровська, О. Гончаренко, І. Мельникова);
Методика вивчення схильності до суїцидальної поведінки (М. В. Горська);
Модифікований опитувальник для ідентифікації типів акцентуацій характеру у підлітків (О. Є. Лічко, С. І. Подмазін).
Вікова група: підлітки, студенти, молоді люди.
 pdf
pdf
24.
Розанов В. А., Емяшева Ж. В., Бирон Б. В.
Характеристика стрессовых событий, значимо влияющих на риск возникновения суицидальных тенденций (гендерный аспект)
Практ. психологія та соц. робота. – 2012. – № 2. – С. 62-69.
Пропонується дослідження стресових життєвих подій, що можуть впливати на формування суїцидальних думок та спроб у здорових людей та у осіб, що страждають алкоголізмом та наркоманією, в розрізі гендерних відмінностей. Додається опитувальник «Події життя».
Вікова група: дорослі люди.
 pdf
25.
Седнев Вл. В.
Диагностика невротических расстройств у детей младшего и среднего школьного возраста
(детский опросник неврозов ДОН)
Практ. психологія та соц. робота. – 1998. – № 2. – С. 17-20.
Головною метою даного дослідження є створення інформативного, зручного тесту-опитувальника, з витратою мінімального часу при дослідженні дітей не тільки з клінічно визначеними патологіями, а також для виявлення субклінічних, донозологічних феноменів, що є факторами ризику формування пограничних нервово-психічних та психосоматичних розладів.
Питання розраховані на дітей молодшого та середнього шкільного віку.
 pdf
26.
Сосін І. К.,
Кочарян В. С., Лозинський В. С.,
Бурмака Н. П.,
Гуртова І. В.,
Конченкова І. Є.,
Хосрошвілі М. С.
Тренінг профілактики алкогольної залежності підлітків
Практ. психологія та соц. робота. – 2006. – № 6. – С. 39-48 ; № 7. – С. 49-61.
Тренінг спрямовано на профілактику адитивної поведінки підлітків, зокрема залежності від алкоголю.
Вікова група: підлітки.
 pdf
pdf
27.
Терещук Н. В.
Ігрова залежність у підлітковому віці як форма аддиктивної поведінки
Практ. психологія та соц. робота. – 2009. – № 1. – С. 31-41 ; № 2. – С. 8-12 ; № 3. – С. 22-24 ; № 5. – С. 19-25.
Пропонуються методики з діагностики аддиктивної поведінки. Додані тести на визначення ігрової залежності дитини.
Вікова група: підлітки.
 pdf
pdf
pdf
pdf
28.
Щербина Л. Ф.
Методичні підходи до психологічної реабілітації осіб, залежних від наркотичних речовин
Практ. психологія та соц. робота. – 2002. – № 8. – С. 20-31
Запропонована програма психологічної реабілітації осіб, залежних від наркотичних речовин. Використана програма «12 кроків».
Див. також: Лисенко І. П. Програма «12 кроків». Модель подолання залежності від алкоголю та наркотичних речовин / І. П. Лисенко // Практ. психологія та соц. робота. – 2000. – № 3. – С. 13-19 ; № 4. – С. 27-30.
Вікова група: підлітки, дорослі люди.
 pdf
29.
Щербина Л. Ф.
Посилення мотивації самозміни при наркоманії
Практ. психологія та соц. робота. – 2002. – № 7. – С. 16-23.
Застосування запропонованої батареї методик допомагає зорієнтуватись у виборі програми реабілітації хворого, зробити лікування більш диференційованим, індивідуалізованим, що допоможе клієнтові у найоптимальніший спосіб. Подані опитувальники ситуаційної впевненості, стадії готовності до змін, шкала балансу рішень у відношенні вживання наркотиків (алкоголю), опросник ефектів наркотичних речовин, смисло-життєві орієнтації (Д. О. Леонтьєв).
Вікова група: підлітки, молодь, дорослі люди.
 pdf