(Українська) III Міжнародна науково-практична конференція «Бібліотеки закладів вищої освіти: досвід та перспективи»

Information message

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Наукова бібліотека імені М. Максимовича
Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Наукова бібліотека Одеського національного університету імені І.І. Мечникова
Секція університетських бібліотек УБА
Електронна бібліотека України “ELibUkr”

 

Інформаційне повідомлення

 

Шановні колеги!
Запрошуємо Вас взяти участь у III Міжнародній науково-практичній конференції «Бібліотеки закладів вищої освіти: досвід та перспективи», яка відбудеться 4 – 6 липня 2018 р. на базі Наукової бібліотеки ОНУ імені І.І. Мечникова.

Напрями роботи конференції:

Сучасні стратегії розвитку університетських бібліотек.
Наукометричні та бібліометричні дослідження в роботі наукової бібліотеки.
Культура академічної доброчесності: роль бібліотек.
Доступ до інформаційних ресурсів бібліотек ВНЗ: комплектування, створення, збереження, використання та відображення в бібліотечних каталогах і базах даних.
Книжкова спадщина бібліотек ЗВО: вивчення та збереження.
Маркетингові комунікації в практичній діяльності бібліотек.

Програма конференції буде формуватися на підставі прийнятих заявок учасників.

Термін подачі заявок до 29 ТРАВНЯ 2018 р.
Реєстрація для участі у конференції в Google формі 

Реєстраційний внесок для участі у Конференції складає 200 грн., що включає: видання Програми Конференції, сертифікат учасника, канцелярські товари (супутні матеріали), публікацію матеріалів конференції (електронне видання), загально-організаційні витрати. Реєстраційний внесок сплачується на місці.
Розміщення учасників Конференції відбудеться за адресою: м. Одеса сел. Совіньон-1, провулок Південносанаторний, 2 (База відпочинку ОНУ імені І.І. Мечникова «Чорноморка»).
Проїзд маршрутним таксі (від з/д вокзалу та автостанції) № 220, зупинка «Совіньон-1».
Вартість проживання та харчування – 415 грн за добу.
Дорога та розміщення – за рахунок учасників конференції.

До уваги учасників!

Форми участі: доповідь (10 хвилин), повідомлення (5 хвилин), вільний слухач.
Вимоги до оформлення статей та доповідей

Технічні вимоги:
загальний обсяг статті – до 20 сторінок;
стандарти: формат А4; шрифт набору Times New Roman; назва, текст статті, додатки: кегль 12 pt, міжрядковий інтервал – 1,5; відомості про автора, анотації, ключові слова, резюме, список літератури: кегль 11 pt, міжрядковий інтервал – 1; поля – ліве – 30 мм , праве – 15 мм, верхнє – 20 мм, нижнє – 20 мм; сторінки без нумерації.

Обов’язкові складові статті:

Індекс УДК
Інформація про авторів набирається у наступній послідовності: ініціали, прізвище; наукове звання та посада; назва, адреса та телефон установи, де працює автор; електронна адреса автора, ідентифікатор автора в ORCID та/або ResearcherID (кегль 11).
Назва статті повинна точно відбивати зміст дослідження (прописні букви, кегль 12).
Анотація мовою оригіналу друкується перед початком статті (11 кегль) та російською чи української мовами після тексту статті. Виклад матеріалу в анотації має бути стислим і точним (близько 50 слів).
Авторське резюме англійською мовою друкується після тексту статті. Воно повинно бути написано якісною англійською мовою, складатися приблизно з 100-250 слів (850 знаків); зміст повинен повністю відбивати зміст статті, але в скороченому варіанті. Структура авторського резюме англійською мовою повторює структуру статті та містить:
предмет, тема, ціль роботи (Purpose);
метод чи методологія проведення роботи (Methodology);
результат роботи (Finding);
галузь застосування результатів (Practical value);
висновки (Results).
Ключові слова (українською, російською та англійською) повинні бути лаконічними, відбивати основні терміни, поняття та прізвища осіб, про яких йдеться у статті. Це можуть бути слова та словосполучення. Друкуються після анотації мовою оригіналу та двома іншими мовами після тексту статті.
Текст статті.
Примітки (якщо вони є) розміщують безпосередньо після основного тексту.
Список використаної літератури, що приводиться наприкінці публікації, містить список джерел, на які посилається автор. Список літератури до публікації подавати у наступній послідовності:
cписок літератури в традиційному варіанті із заголовком «Список використаної літератури». Відомості про джерела повинні розташовуватися в алфавітному порядку (архівні документи виносяться на початок списку) й бути оформлені у відповідності з державним стандартом України.
транслітерований та перекладений англійською список літератури з дотриманням вимог міжнародних стандартів оформлення бібліографічних посилань із заголовком References. При оформленні посилань використовувати бібліографічний стиль Harvard
Посилання на використанні джерела в тексті статті подавати тільки у квадратних дужках, наприклад [1], [1, 6].
Ілюстрації подавати в окремій папці у форматі JPG чи TIF з обов’язковим зазначенням місця їх розташування в тексті статті. Список ілюстрацій слід подавати в окремому файлі у форматі Мicrosoft Word.

Тези і доповіді, які будуть оформлені з порушенням вимог, не розглядаються.

Заявки на участь та доповіді надсилати до 29.05.2018 р. координаторам конференції за адресою:
Наукова бібліотека ОНУ імені І.І. Мечникова,
вул. Преображенська, 24, г. Одеса, 65082, Україна
Тел.: +38(0482)34-80-11
Тел./Факс: +38 (0482) 34-77-89
e-mail: library@onu.edu.ua

Контакти оргкомітету:
Подрезова Марина Олексіївна – директор НБ ОНУ імені І.І. Мечникова (0482) 777-56-92; e-mail: library@onu.edu.ua
Суровцева Олена Володимирівна – заст. директора НБ ОНУ імені І.І. Мечникова (0482) 34-80-11; e-mail: library@onu.edu.ua
Сербін Олег Олегович – директор НБ КНУ імені Тараса Шевченка
Якуніна Наталія Вікторівна – зав. науково-методичного відділу НБ КНУ імені Тараса Шевченка (044) 239-32-79; e-mail: metod@mail.univ.kiev.ua

Registered participants of the conference

ПІБ

Країна

Назва установи

1 Anokhine Alexandre Belarus ACADEMY OF PUBLIC ADMINISTRATION UNDER THE AEGIS OF THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF BELARUS
2 Anokhin Siarhey Belarus Государственный университет культуры и  искусств
3 Daria Iovcheva Russia Springer Nature
4 Olga Skalaban Belarus National library of Belarus
5 Skalaban Alexey Belarus NEICON
6 Егорова Наталья Витальевна Belarus Учреждение образования “Гомельский государственный университет имени Ф. Скорины”
7 Кобрусева Ольга Михайловна Belarus Учреждение образования “Гомельский государственный университет имени Ф. Скорины””
8 Курадовец Марина Валерьевна Belarus Гроденский государственный университет имени Янки Купалы
9 Мисюкевич Светлана Мечиславовна Belarus УО “Гродненский государственный университет имени Янки Купалы”
10 Нагуманова Алма Шуиншигалиевна Kazakhstan Национальный университет обороны имени Первого Президента – Елбасы
11 Павловська Марія Poland Бібілотека факультету фізикі, астрономії і прикладної інформатики Ягеллонського університету
12 Уладзімір Генадзевіч Кулажанка Belarus Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт
13 Флейта Анна Александровна Belarus УО “Гродненский государственный университет имени Янки Купалы”
14 Шандора Сергей Викентьевич Belarus Белорусский государственный экономический университет
15 Юрик Инна Викторовна Belarus Белорусский национальный технический университет

 

16 Агоян Оксана Миколаївна Україна Запорізький національний університет
17 Айвазян Олена Борисівна Україна наукова бібліотека Хмельницького національного університету
18 Афанасьєва Наталія Георгіївна Україна Національний університет “Одеська морська академія”
19 Бакуменко Лариса Григорівна Україна Харківський державний університет харчування та торгівлі
20 Банокіна Світлана Григоріївна Україна Науково-технічна бібліотека Одеського національного політехнічного університету
21 Барабаш Світлана Іванівна Україна  Науково-технічна бiблiотека ім. Г. І. Денисенка Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
22 Білоус Валентина Степанівна Україна Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
23 Білоус Валентина Степанівна / Bilous V.S. Україна Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського / Vinnytsia Mykhailo Kotsiubynskyi State Pedagogical University /
24 Богун Катерина Павлівна Україна НБ НУ “ОЮА”
25 Борисова Тетяна Олександрівна / Borysova Tetiana Україна Національний університет “Києво-Могилянська академія” / National University of Kyiv-Mohyla Academy
26 Боровик Ольга Борисівна Україна ВДНЗУ “Українська медична стоматологічна академія”
27 Бруй Оксана Миколаївна Україна КПІ ім. Ігоря Сікорського
28 Буравкова Людмила Миколаївна Україна Рівненський державний гуманітарний університет
29 Візнюк Валентина Василівна Україна Державний заклад “Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського”
30 Віняр Ганна Миколаївна Україна Бібілотека Криворізького державного педагогічного університету
31 Гаврилюк Ірина Анатоліївна Україна Рівненський державний гуманітарний університет
32 Глинська Діана Олександрівна Україна бібліотека Одеської державної академії технічного регулювання та якості
33 Голиш Григорій Михайлович Україна Наукова бібліотека ім. М. Максимовича ЧНУ ім. Б. Хмельницького
34 Гончаренко Людмила Андріївна Україна Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова
35 Гончаренко Людмила Андріївна Україна Наукова бібліотека Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова
36 Гордіна Наталія Олегівна Україна ВП НУБіП України “Ніжинський агротехнічний інститут”
37 Грищенко Олена Леонтіївна Україна ОНАЗ ім. О.С. Попова
38 Грищенко Тамара Борисівна Україна Харківський національний університет радіоелектроніки
39 Довженко Світлана Григорівна Україна ДВНЗ “Придніпровська академія будівництва та архітектури”
40 Друченко Марина Леонідівна Україна  Науково-технічна бiблiотека ім. Г. І. Денисенка Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
41 Журавльова Ірина Казимирівна Україна ХНУ імені В.Н. Каразіна ЦНБ
42 Заболотна Лідія Іванівна Україна Одеський державний аграрний університет
43 Задерей Софія Іванівна Україна Вищий державний навчальний заклад України “Буковинський державний медичний університет”
44 Заєць Олена Василівна Україна Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського
45 Зварич Марія Василівна Україна Бібліотека Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка
46 Зушман Михайло Богданович Україна НБ Чернівецького національного університету
47 Іваницька Тамара Петрівна Україна Бібліотека Одеського національного економічного університету
48 Іванійчук Таісія Юріївна Україна Національний університет “Одеська юридична академія”
49 Іванова Світлана Валентинівна Україна ХНТУ
50 Ігнатюк Марина Вікторівна Україна Житомирський національний агроекологічний університет
51 Канєвська Світлана Олексіївна Україна НБ ім. М.Максимовича Київського національного університету імені Тараса Шевченка
52 Карпенко Світлана Володимирівна Україна Українська інженерно-педагогічна академія
53 Киричок Ірина Василівна Україна Наукова бібліотека Харківського національного медичного університету
54 Кіщак Тетяна Степанівна Україна Національний університет біоресурсів і природокористуванння України
55 Кобець Олена Іванівна Україна НТБ КПІ ім. Ігоря Сікорського
56 Коваль Алла Олександрівна Україна Херсонський державний університет
57 Колесникова Тетяна Олександрівна Україна Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
58 Коробкіна Олена Геннадіївна Україна Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
59 Косинська Катерина Юріївна Україна Наукова бібліотека Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова
60 Костина Ірина Василівна Україна Науково-технічна бібліотека Національного університету харчових технологій
61 Костирко Тамара Миколаївна Україна Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова
62 Кравчук Неліна Миколаївна Україна Бібліотека Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова
63 Крива Алла Василівна Україна Національний університет водного господарства та природокористування м. Рівне
64 Кривошея Надія Олексіївна Україна Національний університет цивільного захисту України
65 Кукса Надія Борисівна Україна Бібліотека Харківського національного університету будівництва та архітектури
66 Кулик Євгенія Володимирівна Україна  Науково-технічна бiблiотека ім. Г. І. Денисенка Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
67 Куриленко Тетяна Володимирівна Україна ДВНЗ “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”
68 Левченко Наталія Петрівна Україна Науково-технічна бібліотека Національного університету харчових технологій
69 Лукін Дмитро Всеволодович Україна НБ ім. М.Максимовича Київського національного університету імені Тараса Шевченка
70 Лучка Людмила Миколаївна Україна Наукова бібліотека Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара
71 Люсієнко Наталля Іванівна Україна Львівська політехніка
72 Макарова Ганна Григорівна Україна Наукова бібліотека Національного університету “Чернігівський колегіум” ім. Т.Г.Шевченка”
73 Марина Анатоліївна Назаровець Україна Наукова бібліотека ім. М. Максимовича Київського національного університету імені Тараса Шевченка
74 Маринич Тетяна Олександрівна Україна Бібліотека Сумського державного університету
75 Маркова-Пипко Неллі Юріївна Україна Державний університет інфраструктури та технологій
76 Мекшун Ірина Миколаївна Україна Чернігівський національний технологічний університет
77 Мельникова Наталя Євгенівна Україна Наукова бібліотека Миколаївського національного університету імені В.О.Сухомлинського
78 Мовчан Світлана Петрівна Україна Одеська Державна академія будівництва та архітектури
79 Морозов Олександр Сергійович Україна Бібліотека імені академіка М.О.Лавровського Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя
80 Мосієнко Наталя Іванівна Україна Науково-технічна бібліотека НУ “Львівська політехніка”
81 Наугольнова Неля Геннадііївна Україна Харківський національний технічний університ імені  Петра Василенка
82 Нєговєлова Оксана Анатоліївна Україна Наукова бібліотека Харківського національного медичного університету
83 Огура Ігор Ігорович Україна бібліотека Українського католицького університету
84 Онисько Галина Дмитрівна Україна Бібліотека Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки
85 Онуфрієнко Марина Миколаївна Україна Бібліотека Національної металургійної  академії
86 Опольська Тамара Іванівна Україна НБ НУ “ОЮА”
87 Пасмор Надія Петрівна Україна Наукова бібліотека Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого
88 Петренко Олена Сергіївна Україна НБ НУ “ОЮА”
89 Петрова Ганна Олексіївна Україна ДВНЗ “Донецький національний технічний університет”
90 Петрушина Марина Вікторівна Україна НБ ім. М.Максимовича Київського національного університету імені Тараса Шевченка
91 Пилип Ярослава Антонівна Україна Науково-технічна бібліотека Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу
92 Піскун Вікторія Олександрівна Україна Горлівський інститут іноземних мов ДВНЗ ДДПУ
93 Подопрігорова Ганна Вікторівна Україна Херсонська державна морська академія
94 Полтавець Тетяна Миколаївна Україна Національний університет фізичного виховання і спорту України
95 Понаріна Ірина Йосипівна Україна Національний університет водного господарства та природокористування
96 Притуляк Тетяна Євгенівна Україна Науково-технічна бібліотека Вінницького національного технічного університету
97 Проців Олена Ярославівна Україна Бібліотека ДВНЗ “Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України””
98 Свириденко Галина Віталіївна Україна Харківська державна зооветеринарна академія
99 Семененко Лариса Петрівна Україна Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”
100 Сидоренко Валентина Олегівна Україна Полтавський Національний технічний університет імені Юрія Кондратюка
101 Сітковська Людмила Михайлівна Україна Бібліотека Національної металургійної академії  України
102 Cкопцова Галина Петрівна Україна Одеський національний морський університет
103 Сомова Наталія Данилівна Україна Уманський національний університет садівництва
104 Сошинська Ярослава Євгенівна Україна НТУУ “КПІ імені Ігоря Сікорського”; ВГО “Українська бібліотечна асоціація”
105 Татарин Мирослава Миколаївна Україна ВОЗ “Івано-Франківський національний медичний університет”, Бібліотека
106 Тихонкова Ірина Олександрівна Україна Clarivate Analytics
107 Ткаченко Надія Михайлівна Україна Національний аєрокосмичний університет “ХАІ”
108 Ускова Наталя Костянтинівна Україна НБ НУ “ОЮА”
109 Фоміна Світлана Олегівна Україна НБ НУ “ОЮА”
110 Фрадинська Наталія Олександрівна Україна Хмельницький кооперативний торговельно-економічний інститут
111 Фурдуй Ольга Володимирівна Україна ОНАЗ ім. О.С. Попова
112 Харгелія Олена Володимирівна Україна Науково-технічна бібліотека НУ “Львівська політехніка”
113 Хілобоченко Наталія Іванівна Україна київський національний університет будівництва і архітектури
114 Хоменко Олена Олександрівна/Khomenko Olena Oleksandrivna Україна Харківський національний університет міського господарства ім. О. М. Бекетова/O. M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv
115 Цвілишена Олена Миколаївна Україна Науково-технічна бібліотека Вінницького національного технічного університету
116 Чала Ніна Миколаївна Україна Запорізький національний університет
117 Ченікалова Наталя Олександрівна Україна ДВНЗ Донецький національний технічний університет
118 Чорна Тетяна Володимирівна Україна Наукова бібліотека Національного університету “Києво-Могилянська академія”
119 Шаповалова Вікторія Юріївна Україна Бібліотека Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова
120 Ширєнкова Аліна Олександрівна Україна Вищий державний навчальний заклад України “Буковинський державний медичний університет”
121 Штангей Ольга Миколаївна/Shtanhei Olha Mykolaivna Україна Харківський національний університет міського господарства ім. О. М. Бекетова/O. M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv
122 Шульга Ольга Антонівна Україна Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка
123 Щоголєва Ярослава Григорівна Україна Наукова бібліотека Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького
124 Яворська Тетяна Михайлівна Україна Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
125 Якубова Любов Сергіївна Україна Черкаський навчально-науковий інститут ДВНЗ “Університет банківської справи”
126 Янчишин Світлана Геннадіївна Україна НДІ “МАО”
127 Янишевська Лариса Миколаївна Україна Бібліотека Української академії друкарства
128 Яручик Олександра Україна бібліотека Українського католицького університету

Conference program