Биобиблиографические указатели

Нонна Михайлівна Шляхова : бiобiблiогр. покажчик : до 150-річчя Одеського нац. ун-ту/ ОНУ ім. І. І. Мечникова, Філол. ф-т, Наукова б-ка;  гол. ред.  І. М. Коваль ; наук. ред.  Є. М. Черноіваненко ; упоряд.  Г. П. Бахчиванжи ; бібліогр. ред. М. О. Подрезова.  – 2-ге вид., доп. – Одеса : Астропринт, 2015 . – 166 с., 5 арк. іл. – (Біобібліографія вчених ун-ту . Філологи).

Валентин Андрiйович Сминтина : бiобiблiогр. покажчик / ОНУ iм. I. I. Мечникова, Наукова б-ка;  авт.-упоряд.  М. О. Подрезова ; наук. ред.  О. В. Сминтина. – Одеса : Астропринт, 2008. – 231 с., 24 арк. iл. – (Біобібліографія вчених Одеського (Новоросійського) ун-ту . Фізики) . 

 Олександр Григорович Топчієв : біобібліогр. покажчик /ОНУ ім. І.І.  Мечникова, Наукова б-ка: упоряд. : С. О. Мерзлякова, В. В. Самодурова ; відп. ред. М. О. Подрезова; – Одеса : Астропринт, 2006. – 93 с. – (Біобібліографія вчених ун-ту. Геологи. Географи).

Дмитро Павлович Урсу : біобібліогр. покажчик / ОНУ iм. I. I. Мечникова, Наукова б-ка; упоряд. : Г. П. Бахчиванжи, В. В. Самодурова ; бібліогр. ред. М. О. Подрезова. – Одеса : Астропринт, 2006. – 69 с.: 8 арк. іл. – (Біобібліографія вчених Одеського (Новоросійського) ун-ту ; Вип.1 . Історики) .

Юрий Дмитриевич Шуйский : биобиблиогр. указатель / ОНУ им. И. И. Мечникова, Научная б-ка; сост. : С. А. Мерзлякова, В. В. Самодурова ; авт. вступ. ст.  Е. П. Ларченков ; библиогр. ред. М. А. Подрезова. – Одесса : Астропринт, 2008. – 142 с. : ил. ; 1 л. портр. – (Биобиблиография ученых ун-та . Геологи. Географы) .

Нонна Михайлівна Шляхова : біобібліогр. покажчик / ОНУ ім. І.І. Мечникова, Філол. ф-т, Каф. теорії літератури та компаративістики, Наукова б-ка;  упоряд. І. В. Шепельська ; відп. ред. В. А. Сминтина ; наук. ред., авт. вступ. ст. Є. М. Черноіваненко ; біобібліогр. ред. М. О. Подрезова. – Одеса : Астропринт, 2003. – 25 с. – (Біобібліографія вчених ун-ту. Філологи).