Заходи НБ ОНУ щодо академічної доброчинності

dobro1

Наукова бібліотека ОНУ імені І. І. Мечникова в рамках проекту «Культура академічної  доброчесності: роль бібліотек» просуває принципи академічної етики та прозорості, розробляє та впроваджує комплекс заходів щодо запобігання недоброчесності при написанні наукових праць.

БД «Формування академічної доброчесності» (http://lib.onu.edu.ua/ukrayinska-bd-bib/), що складається з наступних розділів:

 • нормативно-правова база (законодавчі документи, що регламентують дотримання академічної доброчесності);
 • інформативно-рекомендаційні матеріали (список літератури щодо академічної доброчесності);
 • заходи, що організує НБ ОНУ в цьому напрямку;
 • слайд-лекція «Академічна доброчесність: нова академічна культура» (поняття та складники академічної доброчесності; відповідальність за її недотримання).

БД методичного спрямування «Дослідникам» (http://lib.onu.edu.ua/issledovatelyam/), яка містить інформацію для науковців, студентів, працівників бібліотек щодо культури наукових публікацій: нормативні документи, вимоги, правила та рекомендації до оформлення наукових видань, публікацій, списків джерел та літератури, надані правила цитування та посилання на використані джерела, приділено увагу міжнародним правилам оформлення публікацій, а також транслітерації латинською мовою.

Відкритий доступ до інформації – запорука прозорості виконання наукових досліджень, а також один із антиплагіатних заходів. Це один із принципів, яким керувалась НБ ОНУ, створюючи універсальний Репозитарій відкритого доступу (http://dspace.onu.edu.ua:8080/) – електронний архів інтелектуальних продуктів університетської спільноти. В репозитарії на рівні монографій та наукових статей присутні також повні тексти дисертацій та авторефератів.

Комплекс лекцій та практичних занять для магістрів, аспірантів і професорсько-викладацького складу університету з метою дотримання академічної доброчесності.

Лекції поділяються на декілька рівнів:

 • заняття для студентів перших курсів
 • лекції для магістрів, бакалаврів, аспірантів та викладачів.

Ознайомча лекція для перших курсів проводиться у два етапи: 1) знайомство зі структурними підрозділами бібліотеки, які беруть участь в обслуговуванні та відвідування Музею книги; 2) лекція-практикум, що включає лекцію «Інформаційно-електронні ресурси НБ ОНУ» та практичне заняття «Інформаційний пошук у традиційних каталогах НБ ОНУ». Другий етап проводиться у залі для групових занять, де виклад супроводжується презентацією, та у залі каталогів, де студенти мають можливість практично здійснити пошук в каталозі після надання рекомендацій спеціалістів.

Лекції для магістрів, бакалаврів, аспірантів та викладачів

 • «Основи бібліографічної грамотності: оформлення списку використаної літератури та посилань у наукових публікаціях»
 • «Загальні правила цитування та оформлення посилань»
 • «Оформлення публікацій у наукових виданнях»
 • «Інституційний репозитарій: електронний архів інтелектуальних продуктів університетської спільноти»
 • «Наукометрія. Короткий довідник для молодого вченого: як не загубитися в сучасному науковому світі»

Індивідуальні та групові консультації для студентів, магістрів, аспірантів та науковців:

 • Вимоги до оформлення наукової статті.
 • Вимоги до оформлення списку літератури.
 • Коректне використання цитат та запозичень

Сектор моніторингу плагіату. Необхідність окремого сектору була обумовлена тим, що НБ в межах участі ОНУ імені І. І. Мечникова в Проекті сприяння академічній доброчесності в Україні почала перевірку кваліфікаційних та наукових праць на наявність плагіату. Була підписана угода з компанією ТОВ «Антиплагіат» (Україна). Наукової бібліотеки в межах участі ОНУ імені І. І. Мечникова в Проекті сприяння академічній доброчесності в Україні в 2018 р. почав перевірку кваліфікаційних та наукових праць на наявність елементів плагіату. Єдиним  в ОНУ офіційним засобом перевірки є система Unicheck (компанія «Антиплагіат», Україна). Вагомими перевагами Unicheck є детальний електронний звіт, який генерує ця система, а також постійне вдосконалення сервісу його розробниками.

Культурно-просвітницька діяльність університетської бібліотеки:

Заходи, організовані НБ ОНУ

 • Семінар для вузівських бібліотек м. Одеси «Формування інформаційної культури студентів».
 • Семінар для вузівських бібліотек м. Одеси «Інтелектуальна власність та авторське право»

Участь у семінарах, наукових конференціях та майстер-класах тощо.

 • Круглий стіл «Академічна доброчесність в контексті VII Львівського бібліотечного форуму» (м. Львів)
 • Науковий семінар «Академічна доброчесність: нова академічна культура»
 • Всеукраїнська конференція «Академічна доброчесність: практики українських ВНЗ» (м. Київ)
 • Всеукраїнська науково-практична конференція «Візія бібліотеки ВНЗ в контексті розвитку сучасних соціокомунікативних технологій» (м. Миколаїв).