Наукова бібліотека ОНУ імені І. І. Мечникова

2000 р.

вересень, 11. Наказом Президента України Одеський державний університет імені І. І. Мечникова отримав статус «національного». НБ ОДУ отримала назву «Наукова бібліотека Одеського національного університету імені І. І. Мечникова».

 • В НБ ОНУ розпочато ведення електронного каталогу.
 • У практику обслуговування запроваджено пластикову ключ-карту зі штрих-кодами.
 • Почав працювати читальний зал сучасних інформаційних технологій з використанням Інтернету.
 • Відкрито спеціалізовані читальні зали: зал гуманітарних та суспільних наук, зал соціально-політичних наук, зал природничих наук та зал мистецтвознавчої літератури.
 • Разом з філологічним факультетом ОНУ та під керівництвом Одеської обласної держадміністрації проведено наукову конференцію «Громадський патріотизм і проблеми викладання україністики у вузах Одещини».
 • Проведено професійну бібліотечну наукову конференцію «Іменні колекції професорів Одеського (Новоросійського) університету в Науковій бібліотеці ОНУ – національне надбання держави».
 • НБ ОНУ стала учасницею проекту «Електронна інформація для бібліотек» – EIFL, який ініціював Інститут відкритого суспільства (Будапешт),
 • Вийшов друком біографічний словник «Професори Одеського (Новоросійського) університету» (Одеса, 2000. Т. 1–4).
 • Опубліковано покажчик «Рідкісні французькі видання ХVI–XVIII ст. в зібраннях Наукової бібліотеки Одеського національного університету ім. І. І. Мечникова» (упорядник О. В. Полевщикова).

 2001 р.Ил. 0

 • Разом із філологічним факультетом ОНУ та під керівництвом Одеської обласної держадміністрації проведено міжнародну наукову конференцію «Мова та національна свідомість».
 • Проведено професійну бібліотечну конференцію «Бібліотечно-інформаційна діяльність в українському державотворенні».
 • Бібліотека придбала комп’ютерну бібліотечну програму «Лібер-Медіа».
 • Опубліковано анотований покажчик «Італійська книга епохи Відродження у фондах Наукової бібліотеки ОНУ імені І. І. Мечникова» (упорядник Є.В. Савельєва).

 2002 р.Ил. 1

травень, 29-30.  Проведено наукову конференцію «Наукова бібліотека в сучасному суспільстві: історія, проблеми, перспективи», присвячену 185-річчю НБ ОНУ імені І. І. Мечникова.

червень, 1.    За вагомий внесок у пропаганду історико-культурної спадщини Одещини, проведення науково-дослідної та видавничої роботи та з нагоди 185-річчя від дня заснування НБ ОНУ нагороджена Почесною грамотою Кабінету Міністрів України.

 • НБ ОНУ стала лауреатом Почесної нагороди «Свята Софія».

грудень, 2  Відкрито Інтернет-зал та читальний зал електронних документів на 30 місць. Комп’ютерна база бібліотеки налічувала 80 комп’ютерів та 2 сервери.

 • Опублікована колективна монографія «Наукова бібліотека Одеського національного університету імені І. І. Мечникова: історичний нарис: до 185-річчя заснування», що стала своєрідним підсумком бібліотекознавчих та історико-книгознавчих досліджень колективу НБ ОНУ.
 • Отримано головний приз екологічного конкурсу компанії «Грант Форд Мотор Компані» за проект «Збереження унікального комплексу рідкісних та цінних видань XV–XVIIIст.».
 • НБ ОНУ приєдналася до створення Державного реєстру книжкових пам’яток України – складової частини Державного реєстру національного культурного надбання.
 • Розпочато співробітництво НБ ОНУ з навчально-методичним центром МОН з постачання підручників.

2003 р.Ил. 2

лютий, 26.     За високоефективне використання інформаційних технологій у навчальному процесі НБ ОНУ зайняла перше місце у конкурсі «Високі технології у світі» (26 лютого – 1 березня) і нагороджена золотою медаллю за перемогу.

 • Розпочав функціонування Web-сайт бібліотеки.
 • Створено читальний зал відділу рідкісних книг та рукописів.
 • У співавторстві з редакційною колегією філологічного факультету ОНУ імені І.І. Мечникова Наукова бібліотека підготувала бібліографічний покажчик, присвячений публікаціям вчених факультету за період з 1991 по 2001 рр. «Філологічний факультет ОНУ ім. І. І. Мечникова» (Одеса, 2003).

 2004 р.

березень. Впроваджено систему електронного замовлення літератури та розпочато електронну книговидачу на навчальному абонементі НБ ОНУ.

вересень.  За постановою Кабінету Міністрів України від 22 вересня 2004 р., № 1241 Наукова бібліотека є об’єктом Національного надбання України.

Ил.3

В. А. Сминтина

Ил.4

Г. І. Швебс

 • Фонд стародруків, рідкісних видань та рукописів НБ ОНУ включено до Державного реєстру наукових об’єктів, що становлять національне надбання України.

 

 • До НБ ОНУ надійшло книжкове зібрання професора, доктора фізико-математичних наук, заслуженого діяча науки і техніки України, ректора ОНУ В. А. Сминтини.

 

 • НБ ОНУ отримала наукову спадщину доктора географічних наук, еніолога, лауреата Державної премії України Г. І. Швебса.
Ил.5

А. К. Смокольська

 

 • НБ ОНУ передано книжкове зібрання доктора філологічних наук, професора кафедри загального і слов’янського мовознавства ОНУ А. К. Смольської.

 

 

 

Ил.6

І. П. Зелінський

2005 р.

 • Розпочав функціонування Web-сайт бібліотеки.

 

 • НБ ОНУ отримала книжкове зібрання професора, доктора геолого-мінералогічних наук, заслуженого діяча науки та техніки України, лауреата Державної премії України, ректора ОДУ І. П. ЗелінськогоИл.7

 

 • Вийшло з друку 2-е доповнене видання біографічного словника «Професори Одеського (Новоросійського) університету» (упорядники: В. П. Пружина, В.В. Самодурова; відповідальний редактор В. А. Сминтина; заступник відп. ред. М. О. Подрезова) (Одеса, 2005. Т. 1–4).

 

Ил.8

 • Вийшов з друку 1-й випуск енциклопедичного словника «Випускники Одеського (Новоросійського) університету (упорядники: М. О. Подрезова, В.П. Пружина, В. В. Самодурова) (Одеса, 2005)

Ил.9

 

 

 

Ил.10

 

 

 

 

2007 р.

жовтень.  Засновано періодичне видання «Вісник ОНУ. Серія: Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство», ISSN 2304-1447(Print)2313-108X (Online).

Ил.12

 • Вийшов із друку, вперше перекладений українською з латинської мови, розділ з видання 1493 року Г. Шеделя «Liber chronicarum» під назвою «Про європейську область Сарматію», який містить цінну інформацію про Україну (вступна стаття, переклад з латинської, коментарі: О. В. Бiлецька; заст. вiдп. ред. М.О. Подрезова; наук. ред. М. Крикун) (Одеса, 2007).

 

 • Введено електронне замовлення для читачів через сайт НБ ОНУ

 

 

2008 р.

Ил.13

С. Є. Фельдман

 • НБ ОНУ передане книжкове зібрання та архів її провідних бібліографів та краєзнавців: першого лауреата міжнародної Дерибасівської премії В. С. Фельдмана та його дружини О. Ю. Ноткіної.

 

Ил.14

Є. М. Піроговський

 • До НБ ОНУ надійшло книжкове зібрання літературного критика, доктора філологічних наук, професора кафедри української літератури ОНУ Є. М. Прісовського.

Ил.15

 

 

 • Започаткована серія видань «Книжкові колекції Наукової бібліотеки Одеського (Новоросійського) університету», в рамках якої надрукований анотований каталог виставки «Книжкові видання родини Воронцових у бібліотеці ОНУ» (О. В. Полевщикова) (Одеса, 2008).

Ил.16

 

 

 • Взявши активну участь у підготовці серії монографій у рамках єдиного наукового проекту ОНУ імені І. І. Мечникова «Острів Зміїний», НБ ОНУ виступила виконавцем тому «Острів Зміїний. Інформаційні джерела» (автори: В.А. Сминтина, М. О. Подрезова, І. С. Канзафарова [та ін.]; автори.-укладачі: М. О. Подрезова, О. В. Полевщикова, В. В. Самодурова, Г. П. Бахчиванжи ; відп. ред., вступ, резюме  М. О. Подрезової) (Одеса, 2008).

 

 

2009 р.

вересень, 14-16.  В НБ ОНУ проведено Перші міжнародні книгознавчі читання, за матеріалами яких вийшла збірка «Стародруки і рідкісні видання в університетській бібліотеці» (упоряд.: О. В. Полевщикова, В. В. Самодурова, О. В. Суровцева ; наук. ред. І. С. Гребцова ; відп. ред. М. О. Подрезова) (Одеса, 2010).

 • Продовжуючи серію видань «Бібліографія вчених університету», НБ ОНУ випустила покажчик праць вчених всіх кафедр економіко-правового факультету ОНУ «Економіко-правовий факультет ОНУ імені І. І. Мечникова, 1998–2007» (упоряд. та наук. ред. І. С. Канзафарова; бібліогр. ред.: В. В. Самодурова, О.С. Мурашко; відп. ред. М. О. Подрезова) (2009).

 

2010 р.

 • Науковій бібліотеці ОНУ імені І. І. Мечникова передано книжкове зібрання перекладача, фізика, викладача Одеського національного політехнічного університету М. І. Ковальчук.
  Ил.17

  М. І. Ковальчук

 • З метою інтеграції у світовий інформаційний простір та для забезпечення відкритого доступу до наукових досліджень університету, в рамках проекту «Електронна бібліотека України: створення центрів знань в університетах України» (ELibUkr, 2009), в НБ ОНУ імені І. І. Мечникова створено Електронний архів-репозитарій ОНУ (ISSN 2310–7731), який зареєстровано в міжнародному регістрі ROAR (Саутгемптонський університет, Велика Британія).
 • Вийшов з друку 2-й випуск енциклопедичного словника «Випускники Одеського (Новоросійського) університету (упорядники: М.О. Подрезова, В. П. Пружина, В. В. Самодурова) (Одеса, 2010).
 • Вийшло у світ інформаційно-довідкове видання, яке стало сумісним науковим проектом факультету романо-германської філології та Наукової бібліотеки ОНУ «Лауреаты Нобелевской премии по литературе, 1901–2010» (авт. та упоряд. В. М. Романець; упоряд.: Н. В. Мусієнко, Т.М. Шершун; наук. ред. Л. М. Голубенко; відп. ред. М. О. Подрезова; бібліогр. ред.: В. П. Пружина, О. С. Мурашко) (Одеса, 2010).Ил.18
 • З нагоди 145-річчя заснування університету, вийшло друком інформаційне видання «Одеський національний університет імені І. І. Мечникова на сторінках центральної, регіональної та університетської преси, 2000–2010» (упорядники: С.О. Мерзлякова, О. В. Суровцева; відп. ред. М. О. Подрезова) (Одеса, 2010), яке містить статті, огляди, інтерв’ю та звіти про досягнення, а також і про повсякденне життя університету.
 • До ювілейної святкової дати з дня народження ОНУ імені І.І. Мечникова Наукова бібліотека підготувала інформаційне видання «Співробітники Одеського національного університету імені І. І. Мечникова – лауреати державних нагород України» (авт.-упоряд.: Г. П. Бахчиванжи, В. П. Пружина ; відп. ред. М. О. Подрезова) (Одеса, 2010).
 • Започаткована серія видань «Розвиток науки в Одеському університеті», в рамках якої опубліковані видання: «Вклад физиков Одесского (Новороссийского) университета в развитие науки в Одессе, 1920–1933» (авт.: М. О. Подрезова, В. В. Самодурова, О. С. Мурашко; наук. ред. В. А. Сминтина; библиогр. ред. О. В. Суровцева) (Одеса, 2010); «Науки про Землю в Одеському (Новоросійському) університеті» (Є. А. Черкез [та ін.]; наук. ред.: М. О. Подрезова, О. Г. Топчієв; бібліогр. ред. В. В. Самодурова) (Одеса, 2010.); «Научное наследие Н. Н. Ланге в университетской библиотеке» (авт.: В. І. Подшивалкіна, Р. Н. Свинаренко, Е. В. Полевщикова; библиогр. ред. В. В. Самодурова ; відп. ред.  М. О. Подрезова) (Одеса, 2010. 350 с.).19
 • В рамках серії «Книжкові колекції Наукової бібліотеки Одеського (Новоросійського) університету» вийшов друком анотований каталог виставки з особистої колекції професора В. А. Сминтини «У скарбниці Наукової бібліотеки» (упоряд.: М. О. Подрезова, Т. М. Шершун; наук. ред.: О. В. Полевщикова ; бібліогр. ред.: Н. В. Мусієнко, О. В. Суровцева) (Одеса, 2010).

 

2011 р.

 • На сайті НБ ОНУ відкрито сторінку «Електронна бібліотека». Створено БД «Вчені ОНУ», яка містить персональні сторінки професорів ОНУ імені І. І. Мечникова.
 • На сайті НБ ОНУ почала функціонувати «Віртуальна довідкова служба» в режимі: питання – відповідь.
 • Створено іменний фонд Ректора.
 • Організовано постійно діюче консультування викладачів та співробітників університету щодо розміщення наукових праць в електронному каталозі та репозитарії на сайті НБ ОНУ.
 • Наукова бібліотека ОНУ імені І. І. Мечникова почала реалізовувати свої видавничі проекти у співпраці з видавництвом університету «Одеський національний університет» (директор Н. Г. Юргелайтіс).
 • Розпочато науковий проект «Історія України в книжкових пам’ятках XVI–XVIII ст.», в рамка якого вийшов збірник наукових праць «Історія України в книжкових пам’ятках XVI–XVII століть. З колекцій Наукової бібліотеки ОНУ» (упоряд.: О. В. Полевщикова, Є. В. Бережок, О. Л. Ляшенко; наук. ред. В.М. Хмарський; відп. ред. М. О. Подрезова) (Одеса, 2011). Збірник містить вперше перекладену українською мовою «Оповідь про те, що відбулося під час війни з Польщею аж до 1676 року» (за «Османським дзеркалом» Ла Маґдалена).
 • Взявши участь у створенні національної бібліографії України, Наукова бібліотека опублікувала анотований каталог виставки «Видавнича спадщина українського ренесансу» (упоряд.: О. Л. Ляшенко, І. М. Усатенко; наук. ред. В.П. Саєнко; відп. ред. М. О. Подрезова; бібліогр. ред.: О. С. Мурашко, О. В. Полевщикова) (Одеса, 2011).

2012 р.

 • травень. Укладена угода з Компанією «Електронні архіви України», за якою створено імідж-каталог НБ ОНУ, який являє собою упорядкований масив оцифрованих каталожних карток, доступних через мережу Інтернет.
 • вересень, 1. Розпочато електронну книговидачу на учбових абонементах гуманітарного корпусу ОНУ.
 • вересень, 18-19. В НБ ОНУ проведено Другі Міжнародні книгознавчі читання, за матеріалами яких видано збірник «Стародруки і рідкісні видання в університетській бібліотеці» (відп. ред.: М. О. Подрезова, О. В. Полевщикова) (Одеса, 2013).
 • жовтень. НБ ОНУ перейшла на удосконалений варіант АБІС – «Absothegue Unicode».
 • Реорганізовано інформаційно-бібліографічний відділ НБ ОНУ. Створено 3 сектори: науково-ред
  Ил.20

  І. Г. Білявський

  акційний, інформаційно-аналітичного забезпечення, інформаційно-бібліографічного обслуговування.

 • В межах спільної праці НБ ОНУ та Дослідницького центру польської бібліографії імені Естрейхерів (Краків) вийшов каталог «Польські стародруки з колекцій університетської бібліотеки» (упорядники: Г. В. Великодна, О.Л. Ляшенко ; наук. ред., авт. вступ. ст. В. Валецький ; відп. ред. М. О. Подрезова ; бібліогр. ред. О. В. Полевщикова) (Одеса, 2012).
 • До НБ ОНУ передано книжкове зібрання видатного українського психолога, засновника історичної психології, доктора психологічних наук, завідувача кафедри психології, професора ОДУ імені І. І. Мечникова І. Г. Білявського.

 2013 р.

 • березень, 18. Укладено угоду між НБ ОНУ та Університетом «Вища Антропологічна школа» (м. Кишинів, Молдова) про плідну співпрацю та проведення спільних наукових досліджень на рівні бібліотек, обмін науковими виданнями.
 • жовтень, 29. Вченою радою ОНУ ухвалено та затверджено стратегію розвитку НБ ОНУ.
 • У новому навчальному корпусі ОНУ імені І. І. Мечникова (Французький бульвар, 24/26) відкрилася філія Наукової бібліотеки для користувачів Інституту соціальних наук та економіко-правового факультету університету, де вперше в історії бібліотеки було об’єднано сучасні абонементи та інформаційний зал Інтернет і електронних документів (90 місць, 30 комп’ютерів). Книгосховище містить близько 50 000 томів. Ил.21

 

2014 р.

 • квітень, 14-16 . На базі НБ ОНУ проведено Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Бібліотеки ВНЗ: зміст та стратегія розвитку в інформаційному суспільстві».
 • Засновано електронний міні-журнал відкритого доступу «Biblio-Колегіум». (Ил. 22)
 • Зав. Відділу рідкісної книги НБ ОНУ О. В. Полевщикова брала участь у міжнародному проекті, який здійснювався у рамках серії «Архіви Сходу», що випускається Фондом Вольтера в Оксфорді. У співавторстві з професором Університету Монпельє ІІІ імені Поля Валері (Монпельє, Франція) Д. Трієром на основі інформаційних ресурсів, наданих НБ ОНУ, була підготовлена монографія «Richelieu , Armand-Emmanuel du Plessis de. Lettres d’Odessa du duc de Richelieu, 1803–1814» (E. Polevchtchikova, D. Triaire) (Paris, 2014).

 

2015 р.

§   травень, 14. У Галереї мистецтв НБ ОНУ відкрито виставку Академічної бібліотеки Латвійського університету, на якій представлено колекцію малюнків та описів Ліфляндії авторства Йоганна Крістофа Бротце.

 • вереснь, 15-17. В НБ ОНУ проведено Треті Міжнародні книгознавчі читання, за матеріалами яких видано збірник «Стародруки і рідкісні видання в університетській бібліотеці» (упоряд.: М.В. Алєксєєнко, О. В. Суровцева ; відп. ред. М. О. Подрезова ; бібліогр. ред. Г. В. Великодна) (Одеса, 2016).
 • вереснь, 18. Укладено угоду про співробітництво між НБ ОНУ та Академічною бібліотекою Латвійського університету (Рига). Згідно умов угоди, обидві бібліотеки зобов’язані брати участь у спільних наукових дослідженнях, проведенні наукових конференцій, майстер-класів, семінарів, книжкових виставок, обмінюватися науковими виданнями.
 • листопад, 27. В НБ ОНУ проведено секцію «Бібліотечно-бібліографічна справа» 70-ї звітної наукової конференції професорсько-викладацького складу і наукових працівників ОНУ.
 • грудень, 2. На базі НБ ОНУ проведено студентську конференцію, присвячену 245-річчю від дня народження видатного історика, лікаря, ректора Рішельєвського ліцею Івана Орлая.
 • В рамках наукового проекту «Історія України в книжкових пам’ятках XVI–XVIII ст.» вийшов новий збірник наукових праць «Історія України в книжкових пам’ятках XVII–XVIII століть. З колекцій Наукової бібліотеки ОНУ» (авт.: О.А. Бачинська, Т. В. Чухліб ; упоряд. Є. В. Бережок; перекл. текстів з фр. та ред.: Л. С. Дімова, Н. Г. Іванова, О. О. Радзиховська ; наук. ред. та автор коментарів О. А. Бачинська; відп. ред. М. О. Подрезова; бібліогр. ред. Г. В.  Великодна) (Одеса, 2015). (Ил. 23)
 • З нагоди 150-річчя ОНУ Наукова бібліотека підготувала інформаційне видання «Одеський національний університет імені І. І. Мечникова на сторінках центральної, регіональної преси (2010–2015 рр.) (упоряд.: О.В. Суровцева, Т. С. Кара; наук. ред. І. М. Коваль; відп. ред. М. О. Подрезова) (Одеса, 2015). (ИЛ. 24)
 • З тієї ж нагоди підготовлено й ще одне інформаційне видання «Не забудемо, пам’ятаємо: співробітники ОНУ ім. І. І. Мечникова в роки Другої світової війни» (упоряд. та бібліогр. ред.: Г. П. Бахчиванжи, А. С. Ложешник ; гол. ред. І. М. Коваль ; відп. ред. М. О. Подрезова 😉 (Одеса, 2015). (Ил. 25)
 • Продовжуючи серію видань «Розвиток науки в Одеському університеті», Наукова бібліотека спільно з викладачами історичного факультету ОНУ імені І.І. Мечникова підготувала монографію «Шукач слов’янських скарбів В. І. Григорович» (авт.: О. Б. Дьомін, М. В. Алексєєнко ; наук. ред. В. О. Колесник ; відп. ред. М. О. Подрезова ; бібліогр. ред. Г. В. Великодна) (Одеса, 2015). (Ил. 26)
 • Започаткована серія «Музеї Одеського національного університету імені І.І. Мечникова», в рамках якої вийшов друком перший випуск підсерії «Музей книги» «Шедеври в колекціях університетської бібліотеки: західно-європейська гравюра XV–XIX ст.: каталог-альбом» (упоряд.: О. В. Полевщикова, М. В. Алєсєєнко, Є. В. Бережок ; пер. англ.: О. В. Полевщикова, О. Л. Ляшенко; відп. ред. М. О. Подрезова) (Одеса, 2015). (Ил. 27)_

 

2016 р.

 • березень, 29. Згідно з рішенням вченої ради ОНУ від 29.03.2016 р. на базі інформаційно-аналітичного сектора інформаційно-бібліографічного відділу НБ ОНУ створено Відділ інформаційно-аналітичного моніторингу.
 • травень. Співробітники НБ ОНУ взяли участь у ХVII Всеукраїнській виставці-форумі «Українська книга на Одещині».
 • вересень, 21-22. На базі НБ ОНУ проведено зональну науково-практичну конференцію «Бібліотеки ВНЗ: інформаційно-бібліографічна діяльність, тенденції розвитку».
 • листопад. У НБ ОНУ проведено секцію «Бібліотечно-бібліографічна справа» 71-ої звітної наукової конференції професорсько-викладацького складу і наукових працівників ОНУ.
 • Одеський національний університет імені І. І. Мечникова за видання книг, у яких Наукова бібліотека ОНУ виступала в ролі бібліографа, редактора та системного адміністратора, нагороджений Дипломом у номінації «Учбово-довідкові видання» ХІІ конкурсу «Мистецтво книги», що походив у рамках Міжнародної книжкової ярмарки «Зелена хвиля».
 • У НБ ОНУ сформовано нову модель діяльності «Бібліотека – інформаційний центр», у якому функціонують водночас класичне книгосховище, електронна бібліотека, архів-репозитарій та повнотекстові бази даних.
 • Відбулося приєднання до Консорціуму e-VERUM, що дозволило залучитись до проекту «ТОРНАДО», в пакет послуг якого входить і передплата баз даних на платформі Thomson Reuters Web of Science.
 • Чотири співробітники НБ ОНУ стали учасниками Програми сертифікації з інформаційних ресурсів Clarivate Analytics (у той час – Thomson Reuters). По закінченню навчання учасники отримали сертифікати, що дозволяють проводити консультації по роботі з ресурсами Web of Science, Journal Citation Reports, ResearcherID, EndNote.
 • У рамках «Проекту сприяння академічній доброчесності (SAIUP)», до якого залучений ОНУ імені І. І. Мечникова, Наукова бібліотека активно пропагує значення академічної доброчесності, сприяє якісному та чесному навчанню та праці в університетській спільноті.
 • Між Науковою бібліотекою ОНУ імені І. І. Мечникова та Дослідницьким центром польської бібліографії імені Естрейхерів (м. Краків, Польща) підписано угоду про наукову співпрацю та створення Електронної бази бібліографії Естрейхера.
 • Між Науковою бібліотекою ОНУ імені І. І. Мечникова та бібліотекою Підляська імені Лукаша Гурницького (м. Белосток, Польща) підписано угоду про проведення наукових конференцій, майстер-класів, семінарів, книжкових виставок, обмін бібліотечними матеріалами, оцифруванням та обміном знаннями в області наукової інформації та книгознавства.
 • Продовжуючи серію видань «Розвиток науки в Одеському університеті», Наукова бібліотека спільно з викладачами історичного, філософського та психологічного факультетів ОНУ імені І. І. Мечникова підготувала монографію «Напередодні апогею: одеські роки філософа і психолога – професора Миколи Яковича Грота (1883–1886)» (авт.: В. І. Подшивалкіна, І.В. Голубович, М. О. Подрезова, В. М. Хмарський, О. Є. Музичко) (Одеса, 2016). (Ил. 28)

 

2017 р.

 

квітень, 20. НБ ОНУ взяла участь у конференції «Академічна доброчесність: практики українських вузів» (м. Київ) з доповіддю «Вузівська бібліотека в Проекті сприяння академічної доброчесності».

 • Згідно програми Національного надбання України для оцифрування рідкісних та цінних видань Міністерством освіти і науки України було виділено суму на купівлю сучасного книжкового комп’ютерного сканера Metis EDS GAMM, робота якого спрямована на оцифрування інформації, розпізнавання текстів з метою забезпечення швидкого пошуку за ключовими словами та збереження матеріальних носіїв інформації (стародруків, рідкісних та цінних видань).
 • У рамках договору з Афінським національним університетом імені Коподистрії в приміщенні філії Грецького фонду культури (м. Одеса) проведено наукову книжкову виставку «Історія вивчення грецької мови в Одеському університеті».
 • До 200-річчя Наукової бібліотеки вийшли друком два видання, презентовані на Урочистій вченій раді ОНУ: монографія «Два століття служіння книзі : історія Наукової бібліотеки Одеського національного університету імені І. І. Мечникова, 1817–2017» (авт.: М. В. Алєєксєнко, М. О. Подрезова, О. В. Полевщикова, В. П. Пружина, В. В. Самодурова; авр. вступ. ст. та наук. ред. І. М. Коваль; відп. ред. М. О. Подрезова; бібліогр. ред. О. С. Мурашко) (Одеса, 2017) та другий випуск серії «Музеї Одеського національного університету імені І. І. Мечникова» «Книжкові знаки європейських бібліофілів XVI–XIX  ст. в університетській бібліотеці: альбом-каталог» (упоряд.: М. В. Алєксєєнко, О. В. Полевщикова, Г. В. Великодна; авт. передм. І. М. Коваль; відп. ред. М. О. Подрезова) (Одеса, 2017).(Ил. 29, 30)

червень, 19–21. На базі НБ ОНУ імені І. І. Мечникова з нагоди 200-річного ювілею Наукової бібліотеки була проведена Міжнародна науково-практична конференція бібліотек ВНЗ «Бібліотека вищих навчальних закладів: досвід та перспективи».

 

 


Пошук по сайту

Календар

Липень 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031