Інформаційно-рекомендаційні матеріали

Академічна доброчесність : аналітичний звіт та рекомендації : аналітична записка [Електронний ресурс] / розроб.: І. Єгорченко, М. Серебряков. – Електрон. дан. (1 файл : 37 с.). – Україна, 2018, 30 верес. – Режим доступу: https://bit.ly/2JnftIT (дата звернення: 21.05.2019). – Загол. з екрану.

Академічна доброчесність: виклики сучасності [Електронний ресурс] : зб. наук. есе учасників наук. стажування для освітян (Варшава, 1–13 жовт. 2018 р.). – Електрон. дан. (1 файл). – Польща, Варшава, 2018. – 162 с. – Режим доступу:  https://bit.ly/2JvDvlF (дата звернення: 21.05.2019). – Загол. з екрану.

Академічна доброчесність: виклики сучасності : зб. наук. есе учасників дистанційного етапу наукового стажування для освітян (Варшава, 28 січ. – 8 лют. 2019 р.). – Варшава, 2019. – 171 с.

Академічна доброчесність: практичний вимір [Електронний ресурс] : конф. (Київ, 11–12 квіт. 2019 р.) / Нац. ун-т «Києво-Могилян. акад.» [та ін.] // YouTube. – Електрон. відеодан. (1 файл : 8 год. 54 хв). – Україна, 2019, 12 квіт. – Режим доступу: https://bit.ly/30vS3qM (дата звернення: 21.05.2019). – Загол. з екрану.

Академічна доброчесність: проблеми дотримання та пріоритети поширення серед молодих вчених : кол. моногр. / Н. Сорокіна, Р. Безус, Т. Серьогіна [та ін.] ; за заг. ред.: Н. Г. Сорокіної, А. Є. Артюхова, І. О. Дегтярьової. – Дніпро : ДРІДУ НАДУ, 2017. – 169 с.

Академічна доброчесність та плагіат [Електронний ресурс] : [загальнодоступна група] // Facebook. – Електрон. текст. та відеодан. – Україна, 2012–2019. – Режим доступу: https://bit.ly/2ElhTo4 (дата звернення: 21.05.2019). – Загол. з екрану.

Академічна культура українського студентства: основні чинники формування та розвитку : матеріали для ознайомлення з результатами проекту № 49169 [Електронний ресурс] / Східноукр. фонд соц. дослідж., Ін-т соц.-гуманіт. дослідж. ХНУ ім. В. Н. Каразіна. – Електрон. дан. – Україна, Київ. – Режим доступу: https://bit.ly/2LhpplS (дата звернення: 20.07.2018). – Загол. з екрану.

Академічна доброчесність у ВНЗ // Освіта України. – 2016. – 15 серп. (№ 32). – С. 2.

Академічна культура українського студентства: основні чинники формування та розвитку : матеріали для ознайомлення з результатами проекту № 49169 [Електронний ресурс] / Східноукр. фонд соц. дослідж., Ін-т соц.-гуманіт. дослідж. ХНУ ім. В. Н. Каразіна. – Електрон. дан. – Україна, Київ. – Режим доступу: https://bit.ly/2LhpplS (дата звернення: 20.07.2018). – Загол. з екрану.

Академічна чесність як основа сталого розвитку університету / за заг. ред.: Т. В. Фініков, А. Є. Артюхов ; Міжнар. благод. Фонд «Міжнар. фонд. дослідж. освіт. політики». – Київ : Таксон, 2016. – 234 с.

Аналітичний звіт про круглий стіл «Академічна доброчесність у вищій освіті: місія неможлива?!» [Електронний ресурс] // Освітня політика : портал громадських експертів. – Електорн. дан. – Україна, 2018, 12 січ. – Режим доступу: https://bit.ly/2HK08Q0 (дата звернення: 21.05.2019). – Загол. з екрану.

Атестаційна колегія МОН розглянула питання академічної доброчесності [Електронний ресурс]. – Україна, 2016, 4 лип. – Режим доступу: https://bit.ly/2KeIPtw (дата звернення: 11.04.2017). – Загол. з екрана.

Батечко Н. Академічна доброчесність в контексті європейських практик: досвід Франції / Н. Батечко, А. Дурдас // Неперервна професійна освіта: теорія і практика. – 2019. – Вип. 3. – С. 88–94.

Батечко Н. Феномен академічної доброчесності в контексті синергії наукових підходів / Н. Батечко, М. Михайліченко // ОСВІТОЛОГІЯ. – 2019. – № 8. – С. 26–33.

Бахрушин В. Академічний плагіат і самоплагіат в науці та вищій освіті: нормативна база і світовий досвід [Електронний ресурс] / В. Бахрушин // Освітня політика : портал громадських експертів. – Електрон. дан. – Україна, 2018, 7 лют. – Режим доступу: https://bit.ly/2BgOPf7 (дата звернення: 20.07.2018). – Загол. з екрану.

Благодєтєлєва-Вовк С. Плагіат як ознака суспільної деградації / С. Благодєтєлєва-Вовк // Дзеркало тижня. – 2016. – 10–16 верес. (№ 32). – С. 1, 13.

Благодєтєлєва-Вовк С. Про необхідність поєднання державного та громадського контролю щодо викорінення негативних практик в освіті [Електронний ресурс] / С. Благодєтєлєва-Вовк // Освітня політика : портал громадських експертів. – Електрон. дан. – Україна, 2018, 22 листоп. – Режим доступу: https://bit.ly/2YCgiSo  (дата звернення: 21.05.2019). – Загол. з екрану.

Бойко М. М. Академічна доброчесність в освітньому процесі педагогічного університету: управлінський аспект / М. М. Бойко // Наук. зап. Тернопіл. нац. пед. ун-ту імені Володимира Гнатюка. Серія: Педагогіка. – 2020. – № 2. – С. 172–180.

Бруй О. М. Відкритий доступ як засіб сприяння академічній доброчесності [Електронний ресурс] : [презентація] / О. М. Бруй // ELAKPI – Електронний архів наукових та освітніх матеріалів КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електорн. дан. (1 файл : 70 слайдів).  – Україна, 2018. – Режим доступу: https://bit.ly/2VRxqGL (дата звернення: 21.05.2019). – Загол. з екрану.

Бруй О. М. Міжнародні стилі цитування: особливості застосування в українських реаліях [Електронний ресурс] : [презентація] / О. М. Бруй // ELAKPI – Електронний архів наукових та освітніх матеріалів КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електорн. дан. (1 файл : 20 слайдів).  – Україна, Львів, 2016. – Режим доступу: https://bit.ly/2VUy0Uf (дата звернення: 21.05.2019). – Загол. з екрану.

Бруй О. М. Підтримка академічної доброчесності бібліотеками: результати та розвиток проекту Української бібліотечної асоціації [Електронний ресурс] : [презентація] / О. М. Бруй // ELAKPI – Електронний архів наукових та освітніх матеріалів КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електорн. дан. (1 файл : 21 слайд).  – Україна, Київ, 2017. – Режим доступу: https://bit.ly/2EkgMVK (дата звернення: 21.05.2019). – Загол. з екрану.

Бруй О. М. Репозитарій університету як інструмент відкритої науки та складова НРАТ: на прикладі Електронного архіву наукових та освітніх матеріалів КПІ ім. Ігоря Сікорського [Електронний ресурс] / О. М. Бруй // ELAKPI – Електрон. архів наук. та освіт. матеріалів КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електорн. дан. (1 файл : 26 слайдів).  – Україна, 2019, 15 берез. – Режим доступу: https://bit.ly/2HFgYj8 (дата звернення: 21.05.2019). – Загол. з екрану. – Доповідь представлено на наук.-практ. конф. «Національний репозитарій академічних текстів та цифрові сервіси відкритої науки» (Київ, 15 берез. 2019 р.) (МОНУ, УкрІНТЕІ).

Варава І. М. Проблема академічної доброчесності у сучасному суспільно-освітньому середовищі / І. М. Варава // Наук. часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 5, Педагогічні науки: реалії та перспективи. – 2019. – Вип. 66. – С. 22–26.  

Вергун А. Р. Академічна доброчесність та антиплагіатна експертиза у Львівському національному медичному університеті імені Данила Галицького: ключові засади і методологія / А. Р. Вергун, С. П. Ягело, Г. М. Стечак // Медична освіта. – 2020. – № 4. – С. 116–122.

Войтел С. Підготовка роботи до публікації / С. Войтел // Морфологія. – 2013. – Т. 7, № 1. – С. 101–102.

Галата С. «Ведмежі послуги»: дорого / С. Галата // Освіта України. – 2017. – 15 трав. (№ 18/19). – С. 10–11.

Галата С. Чесність – це внутрішній принцип / С. Галата // Освіта України. – 2016. – 10 жовт. (№ 40). – С. 10–11.

Десять принципів академічної доброчесності для викладачів (Центр академічної доброчесності) [Електронний ресурс] : пер. з англ. / Дональд Л. Мак Кей, Гэри Павела. – Україна, 2017, 23 берез. – Режим доступу: https://bit.ly/2W6C1QY (дата звернення 11.04.2017). – Загол. з екрана.

Джеджера К. Академічна доброчесність як моральний орієнтир професійної підготовки майбутніх вихователів / К. Джеджера // Інноватика у вихованні. – 2019. – Вип. 10. – С. 157–164.  

Джонсон Алан М. Составление плана успешной научной карьеры : руководство для молодых ученых / Алан М. Джонсон. – Изд. 2-е. – Амстердам : Эльзевир, 2012. – 118 с.

Джурило А. Академічна доброчесність: виклики сучасності / А. Джурило // Імплементація європейських стандартів в українські освітні дослідження : матеріалів ІІI Міжнар. наук. конф. Укр. асоц. дослід. освіти (Київ, 21 черв. 2019р.). – Київ, 2019. – С. 49–52. 

Довідник з академічної доброчесності для школярів / уклад.: М. В. Григор’єва, О. І. Крикова, С. Г. Пєвко ; за заг. ред. О. О. Гужви. – Харків : Харк. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, 2016. – 64 с.

Довідник з академічної доброчесності / уклад.: В. Г. Гур`янова, Л. Т. Ониксимова, Н. В. Поберій ; за заг. ред. Т. О. Маринич. – Суми : Сум. держ. ун-т, 2018. – 24 с.

Епідемія академічного плагіату в цифрах [Електронний ресурс] // Студвей : онлайн-видання про студентство. – Україна, 2016, 13 черв. – Режим доступу: https://bit.ly/2QAz8GC (дата звернення: 11.04.2017). – Загол. з екрана.

Євсєєва Г. П. Основні вимоги до якісного оформлення наукових публікацій / Г. П. Євсєєва, М. В. Савицький // Вісн. Придніпр. держ. акад. будівництва та архітектури. – 2014. – № 8. – С. 54–62.

За нарушение академической доброчестности будут лишать ученых званий [Электронный ресурс] // Взгяд. – Електрон. дан. – Украина, 2018, 25 апр., 20:10. – Режим доступа: https://bit.ly/2Hu1S19 (дата обращения: 21.05.2019). – Загл. с экрану.

Інграффіа Т. Інструкція з написання наукової статті / Т. Інграффіа, К.-Х. Швальбе // Морфологія. – 2013. – Т. 7, № 1. – С. 96–100.

Киричок І. В. Місія вузівської бібліотеки у сприянні академічній доброчесності [Електронний ресурс] / І. В. Киричок, Т. Б. Павленко. – Режим доступу: https://bit.ly/2IaEl46 (дата звернення: 11.04.2017). – Загол. з екрана.

Клюєв О. М. Академічна доброчесність та творча наполегливість Заслуженого професора М. С. Бокаріуса – насущний приклад для сьогодення / О. М. Клюєв, В. О. Ольховський, В.В. Бондаренко // Архів кримінології та судових наук. – 2020. – № 1. – С. 30–38. 

Колесніков А. Академічна доброчесність в українському освітньо-науковому просторі: проблеми та соціальні загрози / А. Колесніков // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. – 2019. – Вип. 24. – С. 122–128. 

Коляда Н. Академічна доброчесність як складова якості освітнього процесу в умовах закладу вищої освіти (з досвіду роботи Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини) / Н. Коляда, О. Кравченко, К. Чупіна // Зб. наук. пр. Уман. держ. пед. ун-ту імені Павла Тичини. – 2020. – Вип. 2(2). – С. 95–104. 

Конференція «Академічна доброчесність: практики українських ВНЗ» [Електронний ресурс] : відеозапис / Нац. техн. ун-т України «Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського». – Електрон. відеодан. (1 файл : 6:15 хв.) – Україна, 2017, 20 квіт., 23:23. – Режим доступу: https://bit.ly/2WcOwzl (дата звернення: 20.07.2018). – Загол. з екрану.

Коротка інструкція користувача EndNote Basic [Електронний ресурс] // Пан Бібліотекар : блоґ про бібл. справу та інформ. технології. – Текст. дан. – [Київ] : Пан Бібліотекар, 2013, 6 верес. – Режим доступу: https://bit.ly/2Gwv4mg (дата звернення: 11.04.2017). – Загол з екрана.

Костирко Т. М. Формування культури академічної доброчесності бібліотекою закладу вищої освіти / Т. М. Костирко, М. С. Жигалкіна // Бібліотечний Меркурій. – 2019. – Вип. 2. – С. 190–198. 

Локтев А. Как создать и структурировать персональную научную библиотеку и взаимодействовать с учеными всего мира используя Mendeley [Електронний ресурс] : [презентація] / А. Локтев // Elsevier Research Intelligence. – Електрон. дані (12 слайдів). – Україна, 2014, 20 листоп. – Режим доступу: https://bit.ly/30XvivY (дата звернення: 11.04.2017). – Загол. з екрана.

Малогулко Ю. В. Проблеми академічної доброчесності в вищих навчальних закладах [Електронний ресурс] / Ю. В. Малогулко, М. В. Затхей // Матеріали 47-ої наук.-техн. конф. підрозділів ВНТУ (Вінниця, 14–23 берез. 2018 р.) – Електрон. текст. дан. – Україна, 2018. – Режим доступу: https://bit.ly/2WUq0PL (дата звернення: 21.05.2019). – Загол. з екрану.

Методичні рекомендації для закладів вищої освіти з підтримки принципів академічної доброчесності / Проект сприяння академічній доброчесності ; упоряд.: В. Бахрушин, Є. Ніколаєв. – [2018]. – 41 с.

Міжнародні правила цитування та посилання в наукових роботах : метод. рек. / авт.-уклад.: О. Боженко, Ю. Корян, М. Федорець ; редкол.: В. С. Пашкова, О. В. Воскобойнікова-Гузєва, Я. Є. Сошинська, О. М. Бруй ; Наук.-тех. б-ка ім. Г. І. Денисенка Нац. тех. ун-ту України «Київ. політех. ін-т ім. Ігоря Сікорського» ; Укр. Бібл. асоц. – Київ : УБА, 2016. – 117 с.

Мокрик Р. Університет. Довіра: про плагіат по-чеськи [Електронний ресурс] / Р. Мокрик // ЛітАкцент – світ сучасної літератури. – Електорн. дан. – Україна, 2019, 26 лют. – Режим доступу: https://bit.ly/2EnNvt2 (дата звернення: 21.05.2019). – Загол. з екрану.

МОН зацікавлено, щоб більше компаній, на кшталт PLAGIAT.PL, співпрацювало з міністерством для вдосконалення антиплагіатних перевірок, – Лілія Гриневич [Електронний ресурс] // Міністерство освіти і науки України. – Електрон. дан. – Україна, 2018, 23 лют., 19:10. – Режим доступу:  https://bit.ly/2HMYtsW  (дата звернення: 21.05.2019). – Загол. з екрану.

Навчання студентів академічній доброчесності у бібліотеці ВНЗ : метод. поради / авт.-уклад.: Л. В. Савенкова, С. О. Чуканова ; редкол.: В. С. Пашкова, О. В. Воскобойнікова-Гузєва, Я. Є. Сошинська ; Укр. бібл. асоц. – Київ : УБА, 2016. – 39 с.

Нагорна Н. Академічна доброчесність як основа розвитку сучасної науки / Н.Нагорна, П. Гуща // Актуальні питання гуманітарних наук. – 2019. – Вип. 23(3). – С. 81–85.  

Ніколаєв Є. Як просувати цінності академічної доброчесності в українських університетах? [Електронний ресурс] / Є. Ніколаєв // Освітня політика : портал громадських експертів. – Електорн. дан. – Україна, 2018, 9 лют. – Режим доступу: https://bit.ly/2VFROpo (дата звернення: 21.05.2019). – Загол. з екрану.

Оніщик Ю. Академічна доброчесність як основа сталого розвитку закладів вищої освіти / Ю. Оніщик // Вісн. Акад. праці, соц. відносин і туризму. – 2019. – № 2. – С. 7–9.  

Осадченко І. І. Академічна доброчесність у контексті науково-педагогічної діяльності: реалії та перспективи / І. І. Осадченко, Т. А. Карпук // Наук. зап. [Центральноукр. держ. пед. ун-ту імені Володимира Винниченка]. Серія: Пед. науки. – 2020. – Вип. 188. – С.49–53.  

Основи академічного письма : метод. рек. та програма курсу / уклад.: Н. Шліхта, І. Шліхта ; Проект сприяння академічній доброчесності в Україні. – Київ, 2016. – 61 с. 

Основи формування культури академічної доброчесності в бібліотеці : інформ. огляд / авт.-уклад.: Н. В. Якуніна, А. А. Чинюк, Я. В. Руденко ; редкол.: В. С. Пашкова, О. В. Воскобойнікова-Гузєва, Я. Є. Сошинська, О. О. Сербін ; Наук. б-ка ім. М. Максимовича Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка ; Укр. бібл. асоц. – Київ : УБА, 2016. – 41 с.

Підготовка статті до публікації у міжнародних наукових виданнях : метод.рек. / уклад.: О. О. Цокало, Д. В. Ткаченко ; ред. О. Г. Пустова ; Миколаїв. нац. агар. ун-т. – Миколаїв, 2015. – 88 с.

Плагіат у студентських роботах : методи виявлення та запобігання : метод. посіб. / кол. авт.: Н. В. Стукало, К. В. Ковальчук, М. В. Литвин [та ін.] ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – 44 с.

Полоцька О. О. Аналіз стану обізнаності студентів класичного університету з питань академічної та наукової доброчесності / О. О. Полоцька // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : зб. наук. пр. – Харків : УІПА, 2016. – Вип. 50–51. – С. 356–362.

Прес-конференція щодо академічної доброчесності [Електронний ресурс] // Osvita.ua : [тематичний ресурс]. – Електрон. дан. – Україна, Київ, 2016, 24 лют. – Режим доступу: https://bit.ly/2HIcTMa  (дата звернення: 11.04.2017). – Загол. з екрану.

Прес-конференція щодо академічної доброчесності [Електронний ресурс] : стенограма прес-конференції «Сприяння розвитку академічної доброчесності як компонент освітньої реформи» (Київ, 24 лют. 2016 р.) // Освіта.ua : [тематичний ресурс]. – Електрон. дан. – Україна, 2016, 25 лют. – Режим доступу: http://osvita.ua/vnz/50440/ (дата звернення: 20.07.2018). – Загол. з екрану.

Програмне забезпечення для перевірки наукових текстів на плагіат : інформ. огляд [Електронний ресурс] / авт.-уклад.: А. Р. Вергун, Л. В. Савенкова, С. О. Чуканова ; редкол.: В.С. Пашкова, О. В. Воскобойнікова-Гузєва, Я. Є. Сошинська ; Укр. бібл. асоц. – Електрон. вид. – Київ : УБА, 2016. – 36 с. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). – Режим доступу: https://bit.ly/2wrb0x0 (дата звернення: 11.04.2017).

Профіль компетентностей бібліотекарів з академічної доброчесності / [Електронний ресурс] : рекомендації / О. Бруй, Л. Савенкова, С. Чуканова ; за участі: О. Ляху, О. Мурашко ; рецензент: О. Гужва ; УБА, Наук.-техн. б-ка ім. Г. І. Денисенка Нац. тех. ун-ту України «Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського», Наук. б-ка Нац. пед. ун-ту ім. М. П. Драгоманова, Наук. б-ка Нац. ун-ту «Києв.-Могил. акад.». – Київ : УБА, 2019. – Онлайновий ресурс. – 16 с. – Режим доступу:  https://bit.ly/2wbvMRe (дата звернення: 21.05.2019). – Загол. з екрану.

Рекомендации EASE (European Association of Science Editors) для авторов и переводчиков научных статей, которые должны быть опубликованы на английском языке [Електронний ресурс] // European Science Editing. –  2016. – Vol. 42 (4). – Електрон. дан. – Режим доступу: https://bit.ly/2JMIBu9 (дата звернення: 11.04.2017). – Загол. з екрана.

Рекомендації з оформлення посилань в наукових роботах [Електронний ресурс] / Наук.-тех. б-ка ім. Г. І. Денисенка НТУ України «КПІ». – Електрон. дан. – [Київ]. – Режим доступу: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/16051 (дата звернення: 11.04.2017). – Загол. з екрана.

Сагуйченко В. В. Академічна доброчесність: філософський аспект / В.В. Сагуйченко // The II International Science Conference on Science and practical Technologies (Luxembourg, 26–28 January 2021). – Luxembourg, 2021. – Р. 436–438.

Сацик В. Академічна доброчесність: міфічна концепція чи дієвий інструмент забезпечення якості вищої освіти? [Електронний ресурс] / В. Сацик. – Електрон. дан. – Україна, 2017, 16 берез. – Режим доступу: https://bit.ly/2HuxykH (дата звернення: 20.06.2018). – Загол. з екрану.

Сацик В. Сучасні стандарти академічного письма (вимоги провідних світових видавництв та університетів) [Електронний ресурс] : [презентація] / В. Сацик – Електрон. дан. (30 слайдів). – Режим доступу: https://bit.ly/2FuOGrh (дата звернення: 20.06.2018). – Загол. з екрану.

Сидляренко А. Как бороться с плагиатом в Украине / А. Сідляренко // Освіта.ua : [тематичний ресурс]. – Електрон. дан. – Україна, 2019, 26 берез. – Режим доступу: https://bit.ly/2VOZYki (дата звернення: 21.05.2019). – Загол. з екрану.

Слободяник Ю. Б. Проблеми реалізації принципу академічної доброчесності при підготовці докторів філософії (PhD) / Ю. Б. Слободяник, Н. А. Сиротенко // Підготовка докторів філософії (PhD) в умовах реформування вищої освіти : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (Запоріжжя, 5–6 жовт. 2017 р.). – Запоріжжя : Запоріз. нац. ун-т, 2017. – С. 112–116.

Сміт Р. Про недобросовісну практику наукових досліджень / Р. Сміт // Морфологія. – 2007. – Т. 1, № 3. – С. 106–111.

Совсун И. Как спасти Украину от пандемии плагиата [Электронный ресурс] / И. Совсун. – Електрон. дан. – Украина, 2016, 27 июля, 11:00. – Режим доступа: https://bit.ly/2JLKw1U (дата обращения: 11.04.2017). – Загол. с экрана.

Сопова Д. Академічна доброчесність у системі професійної підготовки майбутнього педагога / Д. Сопова // Неперервна професійна освіта: теорія і практика. Серія: Педагогічні науки. – 2018. – Вип. 3–4 (56–57). – С. 52–56.

Стадний Є. Деякі рекомендації щодо впровадження етичних кодексів в українських вищих навчальних закладах [Електронний ресурс] / Є. Стадний ; Проект сприяння академічній доброчесності в Україні. – Електрон. дан. – Україна, 2017, 21 лют. – 18 с. – Режим доступу: https://bit.ly/2I7dINO  (дата звернення: 12.04.2017).

Стосовно Рекомендацій щодо запобігання академічному плагіату та його виявлення в наукових роботах (авторефератах, дисертаціях, монографіях, наукових доповідях,  статтях тощо) : лист № 1/11-8681 [Електронний ресурс] / МОН України // Законодавство України : інформаційно-пошукова система / Верховна Рада України. – Електрон. дан. – Україна, 2018, 15 лип. – Режим доступу: https://bit.ly/2QgVX1Z (дата звернення: 21.05.2019). – Загол. з екрану.

Тейлор В. Академічна доброчесність : лист до моїх студентів [Електронний ресурс] / В. Тейлор ; Оуктон. дворіч. коледж. – США, Дес-Плейнс. – Електрон. текст. дан. (7 с.). – Режим доступу: https://bit.ly/2K9XR3D  (дата звернення: 11.04.2017). – Загол. з екрана

Тихонкова І. О. Список літератури наукової статті – важливий індикатор якості статті (як не мати зайвого клопоту з його оформленням) / І. О. Тихонкова // Наука України у світовому інформаційному просторі : [зб. наук. пр.]. – Київ, 2015. – Вип. 11. – С. 100–106.

Тицька Я. «Академічна доброчесність» та «академічна відповідальність» у забезпеченні якості освіти / Я. Тицька // Теорія держави і права. – 2018. – № 11. – С. 192–195. 

Тодорова І. С. Компоненти академічної доброчесності студентів та умови її формування / І. С. Тодорова // Витоки педагогічної майстерності. – 2019. – Вип. 24. – С. 199–205.

Томазій Я. Ядро дослідження про літературний плагіат, передусім теоретичне, уміщене в небагатьох стислих тезах / Я. Томазій ; підготовка тексту і пер. з лат. Р. Кисельова // Sententiae. – 2021. – Vol. 40, iss. 1. – Р. 89–103. 

Усик В. І. Корупція у вищій освіті як загроза академічній доброчесності / В. І. Усик // Економіка та держава. – 2017. – № 11. – С. 65–67.

Федорченко Ю. Академічна недоброчесність у вищій школі як системна проблема [Електронний ресурс] / Ю. Федорченко // Освітня політика : портал громадських експертів. – Електрон. дан. – Україна, 2017, 23 груд. – Режим доступу: https://bit.ly/30RbtXv (дата звернення: 20.06.2018). – Загол. з екрану.

Фундаментальні цінності академичної доброчестності : пер. з англ. [Електронний ресурс] / за ред. Т. Фишман. – 2-е вид. – Електорн. текст. дан. – 2019. – 36 с. – Режим доступу: https://bit.ly/2Hu9IYg  (дата звернення: 21.05.2019). – Загол. з екрану.

Хамітов Н. Воля до наукової новизни як умова неможливості плагіату / Н. Хамітов // Вища освіта України. – 2018. – № 2. – С. 13–18.

Чумаченко М. О. Академічна доброчесність як фактор формування професійної самосвідомості здобувачів вищої освіти гуманітарних та культурно-мистецьких галузей знань / М. О. Чумаченко // Вісн. Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – 2020. – № 2. – С. 52–57.

Шулікін Д. Академічна чесність: практики ВНЗ / Д. Шулікін // Освіта України. – 2017. – 15 трав. (№ 18/19). – С. 8–9.

Шулікін Д. Доброчесність в освіті / Д. Шулікін // Освіта України. – 2017. – 3 квіт. (№ 13). – С. 8–9.

Що потрібно знати про плагіат : посібник з академічної грамотності та етики для «чайників» [Електронний ресурс] / уклад. О. О. Гужва ; Ін-т соц.-гуманітар. дослідж, Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. – Електорн. дан. – [Харків], – [72] с. – Режим доступу: https://bit.ly/2WuSdzI  (дата звернення: 11.04.2017). – Загол. з екрана.

Щодо рекомендацій з академічної доброчесності для закладів вищої освіти [Електронний ресурс] // Освіта.ua : [тематичний ресурс]. – Електрон. дан. – Україна, 2018, 23 жовт. – Режим доступу: https://bit.ly/2VFdsdk (дата звернення: 21.05.2019). – Загол. з екрану.

Этические принципы при проведении научно-исследовательских работ и публикации результатов («Этический инструментарий» Elsevier) [Електронный ресурс] : [презентация] // Ethics in Research & Publication. – Електрон. дан. (24 слайди). – Украина, 2014, дек. – Режим доступа: https://bit.ly/2WcFfr1 (дата обращения: 11.04.2017). – Загол. с экрана.

Юрко Н. А. Академічна доброчесність: основні принципи та види порушень / Н.А. Юрко, І. М. Стифанишин, У. М. Проценко // Молодий вчений. – 2020. – № 2 (79.2). – С. 133–136. 

Як ефективно використовувати бібліографічні менеджери [Електронний ресурс] // Пан Бібліотекар : блоґ про бібл. справу та інформ. технології. – Електрон. текст. дан. – [Київ] : Пан Бібліотекар, 2013, 6 верес. – Режим доступу: https://bit.ly/2JNFOB0 (дата звернення: 11.04.2017). – Загол з екрана.

Як підтримати академічну доброчесність в університеті – МОН надіслало вишам відповідні рекомендації та глосарій [Електронний ресурс] // Міністерство освіти і науки України. – Електрон. дан. – Україна, 2018, 25 жовт., 10:55. – Режим доступу: https://bit.ly/2JeEKCN (дата звернення: 21.05.2019). – Загол. з екрану.

Якубовський Д. Про лептони, плагіат і наукову доброчесність [Електронний ресурс] / Д. Якубовський. – Електрон. дан. – Україна, 2016, 1 лют. – Режим доступу: https://bit.ly/2HIsb3r  (дата звернення: 11.04.2017). – Загол. з екрана.

Ячменик М. Академічна доброчесність як елемент забезпечення якості освіти у вищій школі: досвід Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка / М. Ячменик // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. – 2020. – № 8. – С. 342–351.  

Academic Integrity at the Massachusetts Institute of Technology : A Handbook for Students / MTI. – 2015. – 40 p.

Academic Integrity Tutorial [Електронний ресурс] / University of Maryland University College. – 2015. – Режим доступу: https://bit.ly/2EHR0e1  (дата звернення: 11.04.2017). – Загол. з екрана.

Bailey S. Academic Writing : A Handbook for International Students : [посібник з академічного письма англійською для іноземних студентів] / S. Bailey. – 3rd ed. – London ; New-York : Routledge, 2011. – 314 p.

EndNote Online : краткое руководство [Електронний ресурс] // Thomson Reuters. – 2014. – Режим доступу: https://bit.ly/2HLqdzt (дата звернення: 11.04.2017). – Загол. з екрана.

Fishman T. «We know it when we see it» is not good enough: toward a standard definition of plagiarism that transcends theft, fraud, and copyright [Електронний ресурс] / T. Fishman // 4-th Asia Pacific Conference on Educational Integrity (4APCEI) (Wollongong, 28–30 Sept. 2009). – Електрон. дан. – Australia, 2009, 30 верес. – Режим доступу: http://ro.uow.edu.au/apcei/09/papers/37/ (дата звернення: 25.06.2018). – Загол. з екрану.

 Google Академія для молодих дослідників [Електронний ресурс] // Пан Бібліотекар: блоґ про бібл. справу та інформ. технології. – Електрон. текст. дан. – [Київ] : Пан Бібліотекар, 2014, 10 груд. – Режим доступу: https://bit.ly/2Mia2y5 (дата звернення: 11.04.2017). – Загол. з екрана.

Liauw T. A Different Shade of Green: A Survey of Indonesian Higher Education Institutional Repositories / T. Liauw, P. Genoni // Journal of Librarianship and Scholarly Communication. – 2017. – Vol. 4, General Iss. – P. 21–36.

Mudrak B. American Journal Experts. Self-Plagiarism: How to Define it and Why You Should Avoid It. [Електронний ресурс] / B. Mudrak // American Journal experts. – Електрон. дан. – USA. – Режим доступу: https://bit.ly/2W1YbDR (дата звернення: 20.07.2018). – Загол. з екрану.

Nickerson S. Role-Play: An Often Misused Active Learning Strategy / Stephanie Nickerson // Essays on Teaching Excellence: Toward the Best in the Academy / The Professional & Organizational Development Network in Higher Education. – Chicago, 2007–2008. – Vol. 19, № 5. – Електрон. дан. – Режим доступу: https://bit.ly/2MeZdww (дата звернення: 27.07.2018). – Загол. з екрана.

Parkhomenko T. S. Plagiarism as antropological and social phenomenon / T. S. Parkhomenko // Anthropological Measurements of Philosophical Research. – 2018. –  № 14. – P. 94–106.

Plagiate an deutschen Universitäten. «Man kann die Verantwortung nicht an Software abgeben» [Електронний ресурс] : Gespräch / Debora Weber-Wulff mit Stephanie Gebert. – Електрон. дан. – Germany, 2018, 09 лют. – Режим доступу: https://bit.ly/2XnOkcI (дата звернення: 20.07.2018). – Загол. з екрану.

Roig M. Avoiding Plagiarism, Self-plagiarism, and Other Questionable Writing Practices : A Guide to Ethical Writing [Електронний ресурс] / Miguel Roig // U.S. Department of Health and Human Services, Office of Research Integrity. – Електрон. дан. – USA, Rockville, 2003–2015. – Режим доступу: https://bit.ly/2eky8Xh (дата звернення: 20.07.2018). – Загол. з екрану.

The Fundamental Values of Academic Integrity. International Center for Academic Integrity / ed. T. Fishman. – 2-nd ed. – Електрон. дан. – Clemson : Clemson university, 2014. – 36 p. – Режим доступу: https://bit.ly/2OV2GkS (дата звернення: 25.06.2018). – Загол. з екрану.

Weber-Wulff D. Plagiarism detectors are a crutch, and a problem / D. Weber-Wulff // Nature. – 2019. – Vol. 567. – P. 435.


Пошук по сайту

Календар

Липень 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031