(Українська) Інформаційно-рекомендаційні матеріали

Academic Integrity at the Massachusetts Institute of Technology : A Handbook for Students / MTI. – 2015. – 40 p.
Academic Integrity Tutorial [Електронний ресурс] / University of Maryland University College. – 2015. – Режим доступу:  (дата звернення: 11.04.2017). – Загол. з екрана.
Bailey S. Academic Writing : A Handbook for International Students : [посібник з академічного письма англійською для іноземних студентів] / S. – 3rd ed. – London ; New-York : Routledge, 2011. – 314 p.
EndNote Online : краткое руководство [Електронний ресурс] // Thomson Reuters. – 2014. – Режим доступу:   (дата звернення: 11.04.2017). – Загол. з екрана.
Fishman T. «We know it when we see it» is not good enough: toward a standard definition of plagiarism that transcends theft, fraud, and copyright [Електронний ресурс] / T. Fishman // 4th Asia Pacific Conference on Educational Integrity (4APCEI) (Wollongong, 28–30 Sept. 2009). – Електрон. дан. – Australia, 2009, 30 верес. – Режим доступу:  (дата звернення: 25.06.2018). – Загол. з екрану.
Google Академія для молодих дослідників [Електронний ресурс] // Пан Бібліотекар: блоґ про бібл. справу та інформ. технології. –Текст. данні. – [Київ] : Пан Бібліотекар, 2014, 10 груд. – Режим доступу: (дата звернення: 11.04.2017). – Загол. з екрана.
Mudrak B. American Journal Experts. Self-Plagiarism: How to Define it and Why You Should Avoid It. [Електронний ресурс] / B. Mudrak // American Journal experts. – Електрон. дан. – USA. – Режим доступу:  (дата звернення: 20.07.2018). – Загол. з екрану.
Nickerson S. Role-Play: An Often Misused Active Learning Strategy / Stephanie Nickerson // Essays on Teaching Excellence: Toward the Best in the Academy / The Professional & Organizational Development Network in Higher Education. – Chicago, 2007–2008. – Vol. 19, № 5. – Електрон. дан. – Режим доступу:(дата звернення: 27.07.2018). – Загол. з екрана.
Plagiate an deutschen Universitäten. «Man kann die Verantwortung nicht an Software abgeben» [Електронний ресурс] : Gespräch / Debora Weber-Wulff mit Stephanie Gebert. – Електрон. дан. – Germany, 2018, 09 лют. – Режим доступу: (дата звернення: 20.07.2018). – Загол. з екрану.
Roig M. Avoiding Plagiarism, Self-plagiarism, and Other Questionable Writing Practices : A Guide to Ethical Writing [Електронний ресурс] / Miguel Roig // U.S. Department of Health and Human Services, Office of Research Integrity. – Електрон. дан. – USA, Rockville, 2003–2015. – Режим доступу: (дата звернення: 20.07.2018). – Загол. з екрану.
The Fundamental Values of Academic Integrity. International Center for Academic Integrity / ed. T. Fishman. – 2-nd ed. – Електрон. дан. – Clemson : Clemson university, 2014. – 36 p. – Режим доступу: (дата звернення: 25.06.2018). – Загол. з екрану.
Абрамов Е. Г. Какой должна быть аннотация к научной статье / Е. Г. Абрамов // Научная периодика : проблемы и решения. – 2012. – № 3. – С. 4-6.
Абрамов Е. Г. Подбор ключевых слов для научной статьи / Е. Г. Абрамов // Научная периодика : проблемы и решения. – 2011. – № 2. – С. 35-40.
Авдеева Н. В. Практические особенности структурирования и оформления научных текстов / Н. В. Авдеева, И. В. Сусь // Научная периодика : проблемы и решения. – 2016. – Т. 6, № 2. – С. 81-87. 
Академічна доброчесність : як запустити процес змін : KSE пройшов семінар для викладачів [Електронний ресурс]. – Ukraine. – Режим доступу:  (дата звернення: 11.04.2017). – Загол. з екрана.
Академічна доброчесність у ВНЗ // Освіта України. – 2016. – 15 серп. (№32). – С. 2.
Академічна доброчесність: проблеми дотримання та пріоритети поширення серед молодих вчених : кол. моногр. / за заг. ред. Н. Г. Сорокіної, А. Є. Артюхова, І. О. Дегтярьової. – Дніпро : ДРІДУ НАДУ, 2017. – 169 с. – Електрон. аналог друк. вид. – – Режим доступу: (дата звернення: 20.06.2018). – Загол. з екрану.
Академічна культура українського студентства: основні чинники формування та розвитку : матеріали для ознайомлення з результатами проекту № 49169 [Електронний ресурс] / Східноукр. фонд соц. дослідж., Ін-т соц.-гуманіт. дослідж. ХНУ ім. В. Н. Каразіна. – Електрон. дан. – Ukraine, Київ. – Режим доступу: (дата звернення: 20.07.2018). – Загол. з екрану.
Академічна чесність як основа сталого розвитку університету / за заг. ред.: Т.В. Фініков, А. Є. Артюхов ; Міжнар. благод. Фонд «Міжнар. фонд. дослідж. освіт. політики». – Київ : Таксон, 2016. – 234 с.
Аналітичний звіт про круглий стіл «Академічна доброчесність у вищій освіті: місія неможлива?!» [Електронний ресурс] // Освітня політика : портал громадських експертів. – Електрон. дан. – Ukraine, 2018, 12 січ. – Режим доступу: (дата звернення: 20.07.2018). – Загол. з екрану.
Аникин В. М. Автореферат диссертации: функции, структура, значимость / В. М. Аникин, Д. А. Усанов // Изв. Саратов. ун-та. Новая серия. Серия Физика. – 2008. – № 2. – С. 61-73.
Атестаційна колегія МОН розглянула питання академічної доброчесності [Електронний ресурс]. – Ukraine, 2016, 4 лип. – Режим доступу:  (дата звернення: 11.04.2017). – Загол. з екрана.
Бахрушин В. Академічний плагіат і самоплагіат в науці та вищій освіті: нормативна база і світовий досвід [Електронний ресурс] / В. Бахрушин // Освітня політика : портал громадських експертів. – Електрон. дан. – Ukraine, 2018, 7 лют. – Режим доступу:  (дата звернення: 20.07.2018). – Загол. з екрану.
Бейкер М. Дж. Написание обзора литературы / М. Дж. Бейкер // Пространство экономики. – 2014. – № 3. – С. 65-86.
Благодєтєлєва-Вовк С. Плагіат як ознака суспільної деградації / С. Благодєтєлєва-Вовк // Дзеркало тижня. – 2016. – 10-16 верес. (№ 32). – С. 1, 13.
Бугаев К. В. Проблемы научного рецензирования и пути их решения / К. В. Бугаев // Психопедагогика в правоохранительных органах. – 2012. – № 1. – С. 88-92.
Войтел С. Підготовка роботи до публікації / С. Войтел // Морфологія. – 2013. – Т. 7, № 1. – С. 101-102.
Галата С. «Ведмежі послуги»: дорого / С. Галата // Освіта України. – 2017. – 15 трав. (№ 18/19). – С. 10–11.
Галата С. Чесність – це внутрішній принцип / С. Галата // Освіта України. – 2016. – 10 жовт. (№ 40). – С. 10-11.
Геритсен Д. Как написать статью об исследовании для рецензируемого журнала / Д. Геритсен // Педиатрическая фармакология. – 2012. – № 2. – С. 46-51.
Гриневич пояснила, що буде з дисертацією Катерини Кириленко [Електронний ресурс] // Українська правда. Життя. – 2016. – 4 серп. – Режим доступу:  (дата звернення: 11.04.2017). – Загол. з екрана.
Десять принципів академічної доброчесності для викладачів (Центр академічної доброчесності) [Електронний ресурс] : пер. з англ / Дональд Л. Мак Кей, Гэри Павела. – Ukraine, 2017, 23 берез. – Режим доступу:  (дата звернення 11.04.2017). – Загол. з екрана.
Джонсон Алан М. Составление плана успешной научной карьеры : руководство для молодых ученых / Алан М. Джонсон. – Изд. 2-е. – Амстердам : Эльзевир, 2012. – 118 с.
Джуринский К. Как написать научную статью? Советы начинающему автору / К. Джуринский // Компоненты и Технологии. – 2007. – № 70. – С. 24-26.
Довідник з академічної доброчесності для школярів / уклад.: М. В. Григор’єва, О. І. Крикова, С.Г. Пєвко ; за заг. ред. О. О. Гужви. – Харків : Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, 2016. – 64 с.
Дурнев Р. А. О характерных ошибках соискателей : вести с научного фронта (часть 1) / Р. А. Дурнев, Е. М. Мещеряков // Технологии гражданской безопасности. – 2013. – № 2 (36). – С. 26-30.
Дурнев Р. А. О характерных ошибках соискателей : вести с научного фронта (часть 2) / Р. А. Дурнев, Е. М. Мещеряков // Технологии гражданской безопасности. – 2013. – № 3 (37). – С. 34-36.
Дурнев Р. А. О характерных ошибках соискателей : вести с научного фронта (часть 3) / Р. А. Дурнев, Е. М. Мещеряков // Технологии гражданской безопасности. – 2013. – № 4 (38). – С. 94-97.
Елин А. Л. Что нужно делать автору для успешного размещения его статей в научных журналах? / А. Л. Елин, Т. И. Калинскова // Вестн. новых мед. технологий. – 2014. – № 1. – С. 105-110.
Епідемія академічного плагіату в цифрах [Електронний ресурс]. – Ukraine, 2016, 13 черв. – Режим доступу: (дата звернення: 11.04.2017). – Загол. з екрана.
Євсєєва Г. П. Основні вимоги до якісного оформлення наукових публікацій / Г. П. Євсєєва, М. В. Савицький // Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури. – 2014. – № 8. – С. 54-62.
Зернес С. П. Что и требовалось написать : [правила подготовки рукописи] / С. П. Зернес // Научная периодика : проблемы и решения. – 2011. – № 4. – С. 13-17.
Иванова Л. А. С чего начать написание своей первой статьи? : 15 шагов для новичка / Л. А. Иванова // Crede Experto : транспорт, общество, образование, язык. – 2014. – № 2. – С. 14-44.
Інграффіа Т. Інструкція з написання наукової статті / Тоні Інграффіа, Карл-Хайнц Швальбе // Морфологія. – 2013. – Т. 7, № 1. – С. 96-100.
Как опубликовать статью в международном журнале : метод. пособие / РАНХиГС. – М., 2015. – 58 с.
Как разрешать споры об авторстве : руководство для новых исследователей // Подготовка и издание научного журнала : междунар. практика по этике редактирования, рецензирования, издания и авторства научных публикаций : Руководства Комитета по этике научных публикаций (Committee on Publication Ethics – COPE) и Издательства Elsevier (Сборник переводов). – М., 2013. – С. 87-96.
Киричок І. В. Місія вузівської бібліотеки у сприянні академічній доброчесності [Електронний ресурс] / І. В. Киричок, Т. Б. Павленко. – Режим доступу: (дата звернення: 11.04.2017). – Загол. з екрана.
Конференція «Академічна доброчесність: практики українських ВНЗ» [Електронний ресурс] : відеозапис. – Електрон. відеодан. (1 файл : 6:15 хв.) – Ukraine, 2017, 20 квіт., 23:23. – Режим доступу: (дата звернення: 20.07.2018). – Загол. з екрану.
Коротка інструкція користувача EndNote Basic [Електронний ресурс] // Пан Бібліотекар: блоґ про бібл. справу та інформ. технології. –Текст. данні. – [Київ] : Пан Бібліотекар, 2013, 6 верес. – Режим доступу:  (дата звернення: 11.04.2017). – Загол з екрана.
Короткина И. Б. Свое и чужое : проблемы использования источников в научном тексте / И. Б. Короткина // Высшее образование в России. – 2015. – № 2. – С. 142-150.
Котляров И. Д. Совершенствование справочно-библиографического аппарата научной статьи / И. Д. Котляров // Вестн. Моск. гос. ин-т культуры и искусств. – 2011. – № 2. – С. 149-154.
Липатова Н. Г. Методические рекомендации по подготовке научных статей / Н. Г. Липатова // Вестн. Рос. таможенной акад. – 2008. – № 3. – С. 142-146.
Локтев А. Как создать и структурировать персональную научную библиотеку и взаимодействовать с учеными всего мира используя Mendeley [Електронний ресурс] : [презентація] / А. Локтев // Elsevier Research Intelligence. – Електрон. дані (12 слайдів). – Ukraine, 2014, 20 листоп. – Режим доступу:  (дата звернення: 11.04.2017). – Загол. з екрана.
Мейдер В. А. Научная статья. Какая она? (методика и методология) / В. А. Мейдер // Вестн. Вол. гос. ун-та. Серия 6, Университетское образование. – 2007. – № 10. – С. 108-112.
Мельников О. Н. Рецензирование как фактор повышения качества научной информации / О. Н. Мельников // Научная периодика : проблемы и решения. – 2011. – № 2. – С. 20-23.
Міжнародні правила цитування та посилання в наукових роботах : метод. рек. / авт.-уклад.: О. Боженко, Ю. Корян, М. Федорець ; редкол.: В. С. Пашкова, О. В. Воскобойнікова-Гузєва, Я. Є. Сошинська, О. М. Бруй ; Наук.-тех. б-ка ім. Г. І. Денисенка Нац. тех. ун-ту України «Київ. політех. ін-т імені Ігоря Сікорського» ; Укр. Бібл. асоц. – Київ : УБА, 2016. – 117 с.
Навчання студентів академічній доброчесності у бібліотеці ВНЗ : метод. поради / авт.-уклад.: Л. В. Савенкова, С. О. Чуканова ; редкол.: В. С. Пашкова, О. В. Воскобойнікова-Гузєва, Я. Є. Сошинська ; Укр. бібл. асоц. – Київ : УБА, 2016. – 39 с. 
Научные публикации в международных базах данных: требования к оформлению единые для всех / И. Е. Смирнов, С. Л. Серебренникова, В. И. Смирнов // Рос. педиатрический журн. – 2013. – № 4. – С. 28-35.
Нікерсон С. Рольова Гра: стратегія активного навчання, яку часто використовують неправильно [Електронний ресурс] / С. Нікерсон // Есей про успішне викладання : рольова гра як стратегія / Мережа професійного та організаційного розвитку у сфері вищої освіти. – Чикаго, 2007–2008. – Т. 19, № 5. – Електрон. дан. – Режим доступу: (дата звернення: 20.06.2018). – Загол. з екрану.
Ніколаєв Є. Як просувати цінності академічної доброчесності в українських університетах? [Електронний ресурс] / Є. Ніколаєв // Освітня політика : портал громадських експертів. – Електрон. дан. – Ukraine, 2018, 9 лют. – Режим доступу:(дата звернення: 20.07.2018). – Загол. з екрану.
Осин Е. Н. Ясность – сестра цитирования: немного об искусстве аннотации / Е. Н. Осин // Организационная психология. – 2013. – № 1. – С. 2-7.
Основи академічного письма : метод. рек. та програма курсу / уклад.: Н. Шліхта, І. Шліхта. – Київ, 2016. – 61 с.
Основи формування культури академічної доброчесності в бібліотеці : інформ. огляд / авт.-уклад.: Н. В. Якуніна, А. А. Чинюк, Я. В. Руденко ; редкол.: В. С. Пашкова, О. В. Воскобойнікова-Гузєва, Я. Є. Сошинська, О. О. Сербін; Наук. б-ка ім. М. Максимовича Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка ; Укр. бібл. асоц. – Київ : УБА, 2016. – 41 с.
Ответственный подход к публикации научно-исследовательских работ : междунар. стандарты для авторов // Подготовка и издание научного журнала: междунар. практика по этике редактирования, рецензирования, издания и авторства научных публикаций : Руководства Комитета по этике научных публикаций (Committee on Publication Ethics – COPE) и Издательства Elsevier (Сборник переводов). – Москва, 2013. – С. 77-86.
Підготовка статті до публікації у міжнародних наукових виданнях : метод.рек. / уклад.: О. О. Цокало, Д. В. Ткаченко ; ред. О. Г. Пустова ; Миколаїв. нац. агар. ун-т. – Миколаїв, 2015. – 88 с.
Плагіат у студентських роботах : методи виявлення та запобігання : метод. посіб. / кол. авт.: Н. В. Стукало, К. В. Ковальчук, М. В. Литвин [та ін.] ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – 44 с.
Полоцька О. О. Аналіз стану обізнаності студентів класичного університету з питань академічної та наукової доброчесності / О. О. Полоцька // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : зб. наук. пр. – Харків : УІПА, 2016. – Вип. 50–51. – С. 356–362.
Прес-конференція щодо академічної доброчесності [Електронний ресурс] // Osvita.ua. – Електрон. дан. – Київ, 2016, 24 лют. – Режим доступу: (дата звернення: 11.04.2017). – Загол. з екрана.
Прес-конференція щодо академічної доброчесності [Електронний ресурс] : стенограма прес-конференції «Сприяння розвитку академічної доброчесності як компонент освітньої реформи» (Київ, 24 лют. 2016 р.) // Освіта.ua : [тематичний ресурс]. – Електрон. дан. – Ukraine, 2016, 25 лют. – Режим доступу: (дата звернення: 20.07.2018). – Загол. з екрану.
Програмне забезпечення для перевірки наукових текстів на плагіат : інформаційний огляд [Еектронний ресурс] / авт.-уклад.: А. Р. Вергун, Л. В. Савенкова, С. О. Чуканова ; редкол.: В.С. Пашкова, О. В. Воскобойнікова-Гузєва, Я. Є. Сошинська ; Укр. бібл. асоц. – Електрон. вид. – Київ : УБА, 2016. – 36 с. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). – Режим доступу: (дата звернення: 11.04.2017).
Радаев В. В. Как написать академический текст / В. В. Радаев // Вопр. образования. – 2011. – № 1. – С. 271-293.
Резник С. Д. Типичные ошибки аспирантов : как не наступить на собственные грабли / С. Д. Резник // Проблемы современной экономики. – 2012. – № 3. – С. 349-352.
Рекомендации EASE (European Association of Science Editors) для авторов и переводчиков научных статей, которые должны быть опубликованы на английском языке [Електронний ресурс] // European Science Editing. –  Vol. 42 (4). – Режим доступу:  (дата звернення: 11.04.2017). – Загол. з екрана.
Рекомендації з оформлення посилань в наукових роботах [Електронний ресурс] / Наук.-тех. б-ка ім. Г. І. Денисенка НТУ України «КПІ». – Електрон. дан. – [Київ]. – Режим доступу: (дата звернення: 11.04.2017). – Загол. з екрана.
Сангер Ф. Пишем на английском для международных конференций / Ф. Сангер, Ю. Н. Зиятдинова // Высшее образование в России. – 2013. – № 12. – С. 95-99.
Сацик В. Академічна доброчесність: міфічна концепція чи дієвий інструмент забезпечення якості вищої освіти? [Електронний ресурс] / В. Сацик. – Електрон. дан. – Ukraine, 2017, 16 берез. – Режим доступу: (дата звернення: 20.06.2018). – Загол. з екрану.
Сацик В. Сучасні стандарти академічного письма (вимоги провідних світових видавництв та університетів) [Електронний ресурс] :  [презентація] / В. Сацик – Електорн. дан. (30 електрон. слайдів). – Режим доступу:  (дата звернення: 20.06.2018). – Загол. з екрану.
Свидерская И. В. Как написать и опубликовать статью в международном научном журнале : [учеб.-метод. пособ.] / И. В. Свидерская, В. А. Кратасюк ; Сиб. федерал. ун-т. – Красноярск, 2011. – 74 с.
Сміт Р. Про недобросовісну практику наукових досліджень / Р. Сміт // Морфологія. – 2007. – Т. 1, № 3. – С. 106-111.
Совсун І. Академічна доброчесність є важливою складовою освітньої реформи [Електронний ресурс] / І. Совсун. – Електорн. дан. – Ukraine, 2016, 24 лют.– Режим доступу:   (дата звернення: 11.04.2017). – Загол. з екрана.
Совсун І. Національний репозитарій вирішить проблему плагіату в наукових працях [Електронний ресурс] / І. Совсун. – Електорн. дан. – Ukraine, 2016, 26 лип. – Режим доступу:  (дата звернення: 11.04.2017). – Загол. з екрана.
Совсун І. Як врятувати Україну від пандемії плагіату [Електронний ресурс] / І. Совсун. – Ukraine, 2016, 27 лип. – Режим доступу: (дата звернення: 11.04.2017). – Загол. з екрана.
Стадний Є. Деякі рекомендації щодо впровадження етичних кодексів в українських вищих навчальних закладах [Електронний ресурс] / Є. Стадний. – Електорн. дан. – Ukraine, 2017, 21 лют. – 18 с. – Режим доступу: (дата звернення: 12.04.2017).
Тейлор В. Академічна доброчесність : лист до моїх студентів [Електронний ресурс] / В. Тейлор. – Дес-Плейнс. – Електорн. дан. – Режим доступу: (дата звернення: 11.04.2017). – Загол. з екрана.
Тихонкова І. О. Список літератури наукової статті — важливий індикатор якості статті (як не мати зайвого клопоту з його оформленням) / І. О. Тихонкова // Наука України у світовому інформаційному просторі : [зб. наук. пр.]. – Київ, 2015. – Вип. 11. – С. 100-106.
Усик В. І. Корупція у вищій освіті як загроза академічній доброчесності / В. І. Усик // Економіка та держава. – 2017. – № 11. – С. 65–67.
Федорченко Ю. Академічна недоброчесність у вищій школі як системна проблема [Електронний ресурс] / Ю. Федорченко // Освітня політика : портал громадських експертів. – Електорн. дан. – Ukraine, 2017, 23 груд. – Режим доступу:  (дата звернення: 20.06.2018). – Загол. з екрану.
Фрадков А. Л. Как опубликовать хорошую статью и отклонить плохую. Заметки рецензента / А. Л. Фрадков // Автоматика и телемеханика. – 2003. – № 10. – С. 149-157.
Церео К. Как я могу сделать аннотацию к своей статье более эффективной? / К. Церео // Научн. ред. и издатель. – 2016. – Т. 1, № 1/4. – С. 43-45.
Шулікін Д. Академічна чесність: практики ВНЗ / Д. Шулікін // Освіта України. – 2017. – 15 трав. (№ 18/19). – С. 8–9.
Шулікін Д. Доброчесність в освіті / Д. Шулікін // Освіта України. – 2017. – 3 квіт. (№ 13). – С. 8–9.
Що потрібно знати про плагіат : посібник з академічної грамотності та етики для «чайників» [Електронний ресурс] / уклад. О. О. Гужва ; Ін-т соц.-гуманітар. дослідж, Харків. нац. ун-т ім.В. Н. Каразіна. – Електорн. дан. – [Харків], – [72] с. – Режим доступу:  (дата звернення: 11.04.2017). – Загол. з екрана.
Этические принципы при проведении научно-исследовательских работ и публикации результатов («Этический инструментарий» Elsevier) [Електронний ресурс] : [презентація] // Ethics in Research & Publication. – Електрон. дані (24 слайди). – Ukraine, 2014, груд. – Режим доступу: (дата звернення: 11.04.2017). – Загол. з екрана.
Як ефективно використовувати бібліографічні менеджери [Електронний ресурс] // Пан Бібліотекар : блоґ про бібл. справу та інформ. технології. – Текст. данні. – [Київ] : Пан Бібліотекар, 2013, 6 верес. – Режим доступу: http://www.xn--80abaqzevto0rc.xn--j1amh/2016/07/blog-post.html (дата звернення: 11.04.2017). – Загол з екрана.
Якубовський Д. Про лептони, плагіат і наукову доброчесність [Електронний ресурс] / Д. Якубовський. – Електорн. дан. – Ukraine, 2016, 1 лют. – Режим доступу:  (дата звернення: 11.04.2017). – Загол. з екрана.

Поиск

Календарь

Январь 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Дек    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031