III Міжнародна науково-практична конференція «Бібліотеки закладів вищої освіти: досвід та перспективи»

Інформаційне повідомлення

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Наукова бібліотека імені М. Максимовича
Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Наукова бібліотека Одеського національного університету імені І.І. Мечникова
Секція університетських бібліотек УБА
Електронна бібліотека України “ELibUkr”

 

Інформаційне повідомлення

 

Шановні колеги!
Запрошуємо Вас взяти участь у III Міжнародній науково-практичній конференції «Бібліотеки закладів вищої освіти: досвід та перспективи», яка відбудеться 4 – 6 липня 2018 р. на базі Наукової бібліотеки ОНУ імені І.І. Мечникова.

Напрями роботи конференції:

Сучасні стратегії розвитку університетських бібліотек.
Наукометричні та бібліометричні дослідження в роботі наукової бібліотеки.
Культура академічної доброчесності: роль бібліотек.
Доступ до інформаційних ресурсів бібліотек ВНЗ: комплектування, створення, збереження, використання та відображення в бібліотечних каталогах і базах даних.
Книжкова спадщина бібліотек ЗВО: вивчення та збереження.
Маркетингові комунікації в практичній діяльності бібліотек.

Програма конференції буде формуватися на підставі прийнятих заявок учасників.

Термін подачі заявок до 29 ТРАВНЯ 2018 р.
Реєстрація для участі у конференції в Google формі 

Реєстраційний внесок для участі у Конференції складає 200 грн., що включає: видання Програми Конференції, сертифікат учасника, канцелярські товари (супутні матеріали), публікацію матеріалів конференції (електронне видання), загально-організаційні витрати. Реєстраційний внесок сплачується на місці.
Розміщення учасників Конференції відбудеться за адресою: м. Одеса сел. Совіньон-1, провулок Південносанаторний, 2 (База відпочинку ОНУ імені І.І. Мечникова «Чорноморка»).
Проїзд маршрутним таксі (від з/д вокзалу та автостанції) № 220, зупинка «Совіньон-1».
Вартість проживання та харчування – 415 грн за добу.
Дорога та розміщення – за рахунок учасників конференції.

До уваги учасників!

Форми участі: доповідь (10 хвилин), повідомлення (5 хвилин), вільний слухач.
Вимоги до оформлення статей та доповідей

Технічні вимоги:
загальний обсяг статті – до 20 сторінок;
стандарти: формат А4; шрифт набору Times New Roman; назва, текст статті, додатки: кегль 12 pt, міжрядковий інтервал – 1,5; відомості про автора, анотації, ключові слова, резюме, список літератури: кегль 11 pt, міжрядковий інтервал – 1; поля – ліве – 30 мм , праве – 15 мм, верхнє – 20 мм, нижнє – 20 мм; сторінки без нумерації.

Обов’язкові складові статті:

Індекс УДК
Інформація про авторів набирається у наступній послідовності: ініціали, прізвище; наукове звання та посада; назва, адреса та телефон установи, де працює автор; електронна адреса автора, ідентифікатор автора в ORCID та/або ResearcherID (кегль 11).
Назва статті повинна точно відбивати зміст дослідження (прописні букви, кегль 12).
Анотація мовою оригіналу друкується перед початком статті (11 кегль) та російською чи української мовами після тексту статті. Виклад матеріалу в анотації має бути стислим і точним (близько 50 слів).
Авторське резюме англійською мовою друкується після тексту статті. Воно повинно бути написано якісною англійською мовою, складатися приблизно з 100-250 слів (850 знаків); зміст повинен повністю відбивати зміст статті, але в скороченому варіанті. Структура авторського резюме англійською мовою повторює структуру статті та містить:
предмет, тема, ціль роботи (Purpose);
метод чи методологія проведення роботи (Methodology);
результат роботи (Finding);
галузь застосування результатів (Practical value);
висновки (Results).
Ключові слова (українською, російською та англійською) повинні бути лаконічними, відбивати основні терміни, поняття та прізвища осіб, про яких йдеться у статті. Це можуть бути слова та словосполучення. Друкуються після анотації мовою оригіналу та двома іншими мовами після тексту статті.
Текст статті.
Примітки (якщо вони є) розміщують безпосередньо після основного тексту.
Список використаної літератури, що приводиться наприкінці публікації, містить список джерел, на які посилається автор. Список літератури до публікації подавати у наступній послідовності:
cписок літератури в традиційному варіанті із заголовком «Список використаної літератури». Відомості про джерела повинні розташовуватися в алфавітному порядку (архівні документи виносяться на початок списку) й бути оформлені у відповідності з державним стандартом України.
транслітерований та перекладений англійською список літератури з дотриманням вимог міжнародних стандартів оформлення бібліографічних посилань із заголовком References. При оформленні посилань використовувати бібліографічний стиль Harvard
Посилання на використанні джерела в тексті статті подавати тільки у квадратних дужках, наприклад [1], [1, 6].
Ілюстрації подавати в окремій папці у форматі JPG чи TIF з обов’язковим зазначенням місця їх розташування в тексті статті. Список ілюстрацій слід подавати в окремому файлі у форматі Мicrosoft Word.

Тези і доповіді, які будуть оформлені з порушенням вимог, не розглядаються.

Заявки на участь та доповіді надсилати до 29.05.2018 р. координаторам конференції за адресою:
Наукова бібліотека ОНУ імені І.І. Мечникова,
вул. Преображенська, 24, г. Одеса, 65082, Україна
Тел.: +38(0482)34-80-11
Тел./Факс: +38 (0482) 34-77-89
e-mail: library@onu.edu.ua

Контакти оргкомітету:
Подрезова Марина Олексіївна – директор НБ ОНУ імені І.І. Мечникова (0482) 777-56-92; e-mail: library@onu.edu.ua
Суровцева Олена Володимирівна – заст. директора НБ ОНУ імені І.І. Мечникова (0482) 34-80-11; e-mail: library@onu.edu.ua
Сербін Олег Олегович – директор НБ КНУ імені Тараса Шевченка
Якуніна Наталія Вікторівна – зав. науково-методичного відділу НБ КНУ імені Тараса Шевченка (044) 239-32-79; e-mail: metod@mail.univ.kiev.ua

Зареєстровані учасники конференції

ПІБ

Назва установи

Країна

Бронювання готелю

04-06.07

1 Анохін Олександр Олександрович Академія управління при Президентові Республіки Білорусь Білорусь бронь
2 Анохін Сергій Олександрович Білоруський державний університет культури та мистецтв (Мінськ)  Білорусь  
3 Гінько Микола Володимирович Наукова Бібілотека Гродненського державного університету ім. Янки Купали Білорусь бронь
4 Іовчева Дар’я Михайлівна Springer Nature (Москва) Російська Федерація бронь
5 Кулаженко Володимир Геннадійович Фундаментальна бібліотека Білоруського державного університету (Мінськ)  Білорусь  
6 Курадовець Марина Валеріївна Гроденський державний університет імені Янки Купали  Білорусь бронь
7 Матон Доминик Acmis Group  (Схотен) Бельгія  
8 Мисюкевич Світлана Мечиславівна Гроденський державний університет імені Янки Купали   Білорусь бронь
9 Михалуца Акуліна Наукова бібліотека Бєльського державного університету ім. Алеко Руссо Молдова бронь
10 Нагуманова Алма Шуиншигалівна Національний університет оборони імені Першого Президента – Єлбаси (Астана) Казахстан бронь
11 Павловська Марія Бібілотека факультету фізикі, астрономії і прикладної інформатики Ягеллонського університету (Краків) Польща бронь
12 Пшевозник Беата Інститут бібліотекознавства та інформатики Сілезького університету в Катовіце Польща бронь
13 Скалабан Олексій Віталійович Проект ejounal.by (Мінськ)  Білорусь  
14 Скалабан Ольга Олександрівна Національна бібліотека Білорусі (Мінськ)  Білорусь  
15 Собієскі – Камерзан Родіка Наукова бібліотека Академії Публічного Управленняя РМ (Кишинів) Молдова бронь
16 Флейта Анна Олександрівна Гроденський державний университет імені Янки Купали   Білорусь бронь
17 Харкониця Олна Наукова бібліотека Бєльського державного університету ім. Алеко Руссо Молдова бронь
18 Шандора Сергій Вікентійович Білоруський державний економічний університет (Мінськ)  Білорусь бронь
19 Юрик Інна Вікторовна Білоруський національній технічний університет (Мінськ)  Білорусь бронь

 

ПІБ

Назва установи

Країна

Бронювання готелю

04-06.07

20 Агоян Оксана Миколаївна Бібліотека Запорізького національного університеу Україна бронь
21 Айвазян Олена Борисівна Наукова бібліотека Хмельницького національного університету Україна бронь
22 Антропова Наталя Володимирівна Бібліотека Одеського національного медичного університету Україна
23 Афанасьєва Наталія Георгіївна Наукова бібліотека Національний університет “Одеська морська академія” Україна  
24 Бакуменко Лариса Григорівна Бібліотека Харківського державного університету харчування та торгівлі Україна бронь
25 Банокіна Світлана Григоріївна Науково-технічна бібліотека Одеського національного політехнічного університету Україна  
26 Барабаш Світлана Іванівна  Науково-технічна бiблiотека ім. Г. І. Денисенка Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» Україна бронь
27 Білоус Валентина Степанівна Бібліотека Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського Україна бронь
28 Богун Катерина Павлівна Наукова бібліотека національного університету «Одеська юридична академія» Україна  
29 Борисова Тетяна Олександрівна Національний університет “Києво-Могилянська академія”  Україна бронь
30 Боровик Ольга Борисівна Бібліотека Української медичної стоматологічної академії (Полтава) Україна бронь
31 Бруй Оксана Миколаївна Науково-технічна бiблiотека ім. Г. І. Денисенка Національного технічного університету України “Київський політехнічнічний інститут імені Ігоря Сікорського” Україна бронь
32 Буравкова Людмила Миколаївна Бібліотека Рівненського державного гуманітарного університету Україна бронь
33 Великодна Ганна Володимирівна Наукова бібліотека Одеського національного університету імені І. І. Мечникова Україна  
34 Візнюк Валентина Василівна Наукова бібліотека Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського” (Одеса) Україна  
35 Віняр Ганна Миколаївна Бібілотека Криворізького державного педагогічного університету Україна бронь
36 Влодарчик Рената EBSCO
37 Гаврилюк Ірина Анатоліївна Бібліотека Рівненського державного гуманітарного університету Україна бронь
38 Галанін Сергій ООО “НАДО ЛТД” (Київ) Україна  
39 Глинська Діана Олександрівна Бібліотека Одеської державної академії технічного регулювання та якості Україна  
40 Голиш Григорій Михайлович Наукова бібліотека ім. М. Максимовича ЧНУ ім. Б. Хмельницького (Черкаси) Україна бронь
41 Гончаренко Людмила Андріївна Наукова бібліотека Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова (Київ) Україна  
42 Гордіна Наталія Олегівна Бібліотека Ніжинського агротехнічного інституту Україна бронь
43 Грищенко Олена Леонтіївна Бібліотека Одеської національної академії зв’язку ім. О.С. Попова Україна  
44 Грищенко Тамара Борисівна Наукова бібліотека Харківського національного університету радіоелектроніки Україна бронь
45 Довженко Світлана Григорівна Бібліотека Придніпровської академії будівництва та архітектури (Дніпро) Україна бронь
46 Друченко Марина Леонідівна Науково-технічна бiблiотека ім. Г. І. Денисенка Національного технічного університету України “Київський політехнічнічний інститут імені Ігоря Сікорського” Україна бронь
47 Дудкевич Наталія Григорівна Бібліотека Вінницького національного аграрного університету Україна бронь
48 Жменько Ольга Володимирівна Науково-технічна бібліотека Київського національного університету технології і дизайну Україна бронь
49 Журавльова Ірина Казимирівна Центральна Наукова бібліотека Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна Україна бронь
50 Заболотна Лідія Іванівна Бібліотека Одеський державний аграрний університет Україна  
51 Завадська Наталія Василівна Бібліотека Житомирського національного агроекологічного унівеситету Україна бронь
52 Задерей Софія Іванівна Бібліотека Буковинського державного медичного університету (Чернівці) Україна бронь
53 Заєць Олена Василівна Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського (Київ) Україна  
54 Зварич Марія Василівна Бібліотека Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка Україна бронь
55 Зінченко Ірина Іванівна Науково-технічна бібліотека Одеської національної академії харчувих технологій Україна
56 Зушман Михайло Богданович Наукова бібліотека Чернівецького національного університету Україна бронь
57 Іваницька Тамара Петрівна Бібліотека Одеського національного економічного університету Україна  
58 Іванійчук Таісія Юріївна Наукова бібліотека національного університету «Одеська юридична академія» Україна  
59 Іванова Світлана Валентинівна Бібліотека Херсонського національного технічного університету Україна бронь
60 Каліберда Надія Юріївна Бібліотека Національної музичної академії України ім. П. І. Чайковського (Київ) Україна бронь
61 Канєвська Світлана Олексіївна Наукова бібліотека ім. М.Максимовича Київського національного університету імені Тараса Шевченка Україна бронь
62 Карпенко Світлана Володимирівна Наукова бібліотека Української інженерно-педагогічної академії (Харків) Україна бронь
63 Киричок Ірина Василівна Наукова бібліотека Харківського національного медичного університету Україна бронь
64 Кіщак Тетяна Степанівна Наукова біліотека Національного університету біоресурсів і природокористуванння України (Київ) Україна бронь
65 Кобець Олена Іванівна Науково-технічна бiблiотека ім. Г. І. Денисенка Національного технічного університету України “Київський політехнічнічний інститут імені Ігоря Сікорського” Україна бронь
66 Коваленко Вікторія Анатоліївна Бібліотека Вінницького національного аграрного університету Україна бронь
67 Коваль Алла Олександрівна Наукова бібліотека Херсонського державного університету Україна бронь
68 Колесникова Тетяна Олександрівна Науково-технічна бібліотека Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна Україна бронь
69 Коробкіна Олена Геннадіївна Наукова бібліотека Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди Україна бронь
70 Косинська Катерина Юріївна Наукова бібліотека Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова (Київ) Україна бронь
71 Костина Ірина Василівна Науково-технічна бібліотека Національного університету харчових технологій (Київ) Україна бронь
72 Костирко Тамара Миколаївна Наукова бібліотека Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова (Миколаїв) Україна бронь
73 Кравчук Неліна Миколаївна Бібліотека Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова Україна бронь
74 Крива Алла Василівна Наукова бібліотека Національниого університету водного господарства та природокористування (Рівне) Україна бронь
75 Кривошея Надія Олексіївна Бібліотека Національного університету цивільного захисту України (Харків) Україна  бронь
76 Кубишкіна Світлана Василівна Наукова бібліотека Дніпровського національного університету імені О. Гочара Україна бронь
77 Кукса Надія Борисівна Бібліотека Харківського національного університету будівництва та архітектури Україна бронь
78 Кулик Євгенія Володимирівна Науково-технічна бiблiотека ім. Г. І. Денисенка Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» Україна бронь
79 Куриленко Тетяна Володимирівна Бібліотека  Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана Україна бронь
80 Латуша Наталія Миколаївна Бібліотека Вінницького національного аграрного університету Україна бронь
81 Левченко Наталія Петрівна Науково-технічна бібліотека Національного університету харчових технологій (Київ) Україна бронь
82 Лукін Дмитро Всеволодович Наукова бібліотека ім. М.Максимовича Київського національного університету імені Тараса Шевченка Україна бронь
83 Лучка Людмила Миколаївна Наукова бібліотека Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара Україна бронь
84 Майстренко Віра Петрівна Бібліотека Державного університету інфраструктури та технологій (Київ) Україна бронь
85 Маринич Тетяна Олександрівна Бібліотека Сумського державного університету Україна бронь
86 Маркова-Пипко Неллі Юріївна Бібліотека Державного університету інфраструктури та технологій (Київ) Україна бронь
87 Мекшун Ірина Миколаївна Наукова бібліотека Чернігівського національного технологічного університету Україна бронь
88 Мельникова Наталя Євгенівна Наукова бібліотека Миколаївського національного університету імені В.О.Сухомлинського Україна бронь
89 Мовчан Світлана Петрівна Бібліотека Одеської Державної академії будівництва та архітектури Україна  
90 Морозов Олександр Сергійович Бібліотека імені академіка М.О.Лавровського Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя Україна бронь
91 Мосієнко Наталя Іванівна Науково-технічна бібліотека НУ “Львівська політехніка” Україна бронь
92 Назаровець Марина Анатоліївна Наукова бібліотека ім. М. Максимовича Київського національного університету імені Тараса Шевченка Україна бронь
93 Наугольнова Неля Геннадііївна Наукова бібліотека Харківського національного технічного університу імені  Петра Василенка Україна бронь
94 Нєговєлова Оксана Анатоліївна Наукова бібліотека Харківського національного медичного університету Україна бронь
95 Огура Ігор Ігорович Бібліотека Українського католицького університету (Львів) Україна бронь
96 Ольшевська Ольга Володимирівна Координаційний центр наукової періодики Одеської національної академії харчових технологій Україна
97 Онисько Галина Дмитрівна Бібліотека Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки (Луцьк) Україна бронь
98 Онуфрієнко Марина Миколаївна Бібліотека Національної металургійної  академії (Дніпро) Україна бронь
99 Опольська Тамара Іванівна Наукова бібліотека Національного університету «Одеська юридична академія» Україна  
100 Павленко Сергей ООО “НАДО ЛТД” (Київ) Украина  
101 Парамонов Сергій Вікторович John Wiley and Sons  
102 Пасмор Надія Петрівна Наукова бібліотека Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого (Харків) Україна бронь
103 Петренко Олена Сергіївна Наукова бібліотека Національного університету «Одеська юридична академія» Україна  
104 Петрова Ганна Олексіївна Бібліотека Донецького національного технічного університету Україна бронь
105 Петрушина Марина Вікторівна Наукова бібліотека ім. М.Максимовича Київського національного університету імені Тараса Шевченка Україна бронь
106 Пилип Ярослава Антонівна Науково-технічна бібліотека Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу Україна бронь
107 Піскун Вікторія Олександрівна Бібліотека Горлівського інституту іноземних мов ДДПУ Україна бронь
108 Подопрігорова Ганна Вікторівна Бібліотека Херсонської державної морської академії Україна бронь
109 Подрезова Марина Олексіївна Наукова бібліотека Одеського національного університету імені І. І. Мечникова Україна  
110 Полтавець Тетяна Миколаївна Бібліотека Національного університету фізичного виховання і спорту України (Київ) Україна бронь
111 Понаріна Ірина Йосипівна Бібліотека Національного університету водного господарства та природокористування Україна бронь
112 Починкова Марія Миколаївна Бібліотека Луганського національного університету Україна
113 Притуляк Тетяна Євгенівна Науково-технічна бібліотека Вінницького національного технічного університету Україна бронь
114 Проців Олена Ярославівна Бібліотека Тернопільського державного медичного університету імені І. Я. Горбачевського Україна бронь
115 Пружина Валентина Павлівна Наукова бібліотека Одеського національного університету імені І. І. Мечникова Україна
116 Сербін Олег Олегович Наукова бібліотека ім. М.Максимовича Київського національного університету імені Тараса Шевченка Україна бронь
117 Свириденко Галина Віталіївна Бібліотека Харківської державної зооветеринарної академії Україна бронь
118 Семененко Лариса Петрівна Наукова бібліотека Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут” Україна бронь
119 Сидоренко Валентина Олегівна Нуково-технічна бібліотека Полтавського Національного технічного університету імені Юрія Кондратюка Україна бронь
120 Сітковська Людмила Михайлівна Бібліотека Національної металургійної академії  України (Дніпро) Україна бронь
121 Січкар-Цимбалюк Оксана Богданівна Наукова бібліотека Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича Україна бронь
122 Cкопцова Галина Петрівна Наукова бібліотека Одеського національного морського університету Україна  
123 Сомова Наталія Данилівна Наукова бібліотека Уманського національного університету садівництва Україна бронь
124 Сошинська Ярослава Євгенівна НТУУ “КПІ імені Ігоря Сікорського”; ВГО “Українська бібліотечна асоціація” Україна бронь
125 Татарин Мирослава Миколаївна Бібліотека Івано-Франківського національного медичного університету Україна бронь
126 Тихонкова Ірина Олександрівна Clarivate Analytics Україна  
127 Ткаченко Надія Михайлівна Науково-технічна бібліотека Національного аєрокосмичного університету “ХАІ” (Харків) Україна бронь
128 Ускова Наталя Костянтинівна Наукова бібліотека Національного університету «Одеська юридична академія» Україна  
129 Фоміна Світлана Олегівна Наукова бібліотека Національного університету «Одеська юридична академія» Україна  
130 Фрадинська Наталія Олександрівна Бібліотека Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту Україна бронь
131 Фурдуй Ольга Володимирівна Бібліотека Одеської національної академії зв’язку ім. О.С. Попова Україна  
132 Харгелія Олена Володимирівна Науково-технічна бібліотека НУ “Львівська політехніка” Україна бронь
133 Хілобоченко Наталія Іванівна Наукова бібліотека Київського національного університету будівництва і архітектури Україна бронь
134 Хоменко Олена Олександрівна Наукова бібліотека Харківського національного університету міського господарства ім. О. М. Бекетова Україна бронь
135 Христова Тетяна CAS  – Ukraine, Moldova, Gorgia & Armenia
136 Цвілишена Олена Миколаївна Науково-технічна бібліотека Вінницького національного технічного університету Україна бронь
137 Чала Ніна Миколаївна Наукова бібліотека Запорізького національного університету Україна бронь
138 Ченікалова Наталя Олександрівна Науково-технічна бібліотека Донецького національного технічного університету Україна бронь
139 Чорна Тетяна Володимирівна Наукова бібліотека Національного університету “Києво-Могилянська академія” Україна бронь
140 Шаповалова Вікторія Юріївна Наукова бібліотека Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова Україна бронь
141 Шевченко Олександр Група компаній MUK (Київ) Україна  
142 Ширєнкова Аліна Олександрівна Біблотека Буковинського державного медичного університету (Чернівці) Україна бронь
143 Штангей Ольга Миколаївна Наукова бібліотека Харківського національного університету міського господарства ім. О. М. Бекетова Україна бронь
144 Шульга Ольга Антонівна Бібліотека Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка (Кропивницький) Україна бронь
145 Щоголєва Ярослава Григорівна Наукова бібліотека Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького Україна бронь
146 Яворська Тетяна Михайлівна Бібліотека Вінницького торговельно-економічного інституту КНТЕУ Україна бронь
147 Якубова Любов Сергіївна Бібліотека Черкаського навчально-наукового інституту ДВНЗ “Університет банківської справи” Україна бронь
148 Янчишин Світлана Геннадіївна Бібліотека Української академії друкарства (Львів) Україна бронь
149 Янишевська Лариса Миколаївна Бібліотека Науково-дослідного інституту “Миколаївська астрономічна обсерваторія” Україна бронь
150 Яручик Олександра Бібліотека Українського католицького університету (Львів) Україна бронь

 

Програма конференції

ІІІ Міжнародна науково-практична конференція
«Бібліотеки закладів вищої освіти: досвід та перспективи»

Порядок роботи:
4 липня 2018 р.
Заїзд учасників, реєстрація, поселення
(пров. Південносанаторний, 2, База відпочинку «Чорноморка», корпус № 1)
15.00 – Автобусна екскурсія «Кримінальна Одеса»

5 липня 2018 р.
10.00 – 10.30 – Вітання учасників Конференції
10.30 – 17.00 – Пленарне засідання
11.30 – 12.00 – Перерва на каву
14.00 – 15.00 – Перерва на обід
16.00 – Презентації видань

6 липня 2018 р.
09.00 – 15.00 – Засідання секцій
11.30 – 12.00 – Перерва на каву
14.00 – 15.00 – Перерва на обід
15.00 – 16.00 – Підведення підсумків роботи конференції

Регламент:
Початок роботи 05.07.18 р. – о 10.00 год.
Початок роботи 06.07.18 р. – о 9.00 год.
Виступи – до 10 хвилин
Доповіді – до 15 хвилин
Презентації – до 15 хвилин

5 липня

Пленарне засідання
База відпочинку «Чорноморка», корпус № 1
Конференц-зал
(пров. Південносанаторний, 2)

Відкриття конференції
Коваль Ігор Миколайович, ректор Одеського нац. ун-ту імені І.І. Мечникова, доктор політичних
наук, професор
Сербін Олег Олегович, директор НБ ім. М. Максимовича Київського нац. ун-ту імені Тараса
Шевченка, доктор наук із соціальних комунікацій

1. Подрезова М., дир. НБ Одеського нац. ун-ту імені І.І. Мечникова
Інформаційний центр сучасності: нова реальність – нові погляди
2. Христова Т., marketing manager at CAS – Ukraine, Moldova, Georgia & Armenia
Нові тенденції у пошуку науково-технічної інформації на прикладі нового продукту у
сімействі SciFinder
3. Іовчева Д., Senior licensing manager Eastern Europe (Springer Nature)
Огляд українського наукового потенціалу на основі звернень до ресурсів Springer Nature
4. Тихонкова І., експерт з інформаційно-аналітичних ресурсів та навчання Clarivate Analytics (м. Київ)
Роль бібліотеки у розбудові та втіленні публікаційної стратегії установи
5. Парамонов С., Senior Account Manager (John Wiley and Sons)
Нові можливості наукових бібліотек з інформаційними ресурсами світового рівня
6. Влодарчик Р., Sales Manager Latvia, Lithuania, Poland, Ukraine (EBSCO)
Розширення спектру джерел як передумова розвитку науково-дослідної діяльності сучасних бібліотек
7. Матон Д., Acmis Group, комерційний директор (Бельгія)
Найкращі практики створення електронного архіву

Перерва на каву
11.30 – 12.00

8. Юрик І., дир. НБ Білоруського нац. технічного ун-ту (м. Мінськ)
Формування і розвиток комфортного інформаційного середовища науки університету: внесок бібліотеки
9. Павловська М., керівник бібліотеки ф-ту фізики, астрономії і прикладної інформатики Ягелонського ун-ту (Польща, Краків)
Бібліотека як простір для освіти та культурних реалій
10. Кулаженко В., дир. Фундаментальної бібліотеки Білоруського держ. ун-ту (м. Мінськ)
Інтеграція університетської бібліотеки у навчальний процес як стратегія інновацій
11. Бруй О., дир. НТБ ім. Г.І. Денисенка НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського» (м. Київ)
Визначення та розвиток екосистеми: можливості для ефективної реалізації стратегії бібліотеки

Перерва на обід
14.00 – 15.00

12. Сошинська Я., виконавчий директор ВГО «Українська бібліотечна асоціація», доц. НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського» (м. Київ)
Культура академічної доброчесності: як сформувати компетентності бібліотекаря?
13. Пшевозник Б., доктор Сілезького ун-ту, Інституту бібліотекознавства і наукової інформації (м. Катовіце)
Сфера культури в науковій бібліотеці – приклади діяльності
14. Шандора С., дир. бібліотеки Білоруського держ. економічного ун-ту (м. Мінськ)
«Галопом по Європам» – досвід білоруського бібліотуризму

Презентація видань:
«Два століття служіння книзі: Історія Наукової бібліотеки Одеського національного університету імені І.І. Мечникова, 1817-2017»
Пружина В., заст. директора НБ Одеського нац. ун-ту імені І.І. Мечникова
«Книжкові знаки європейських бібліофілів у колекціях університетської бібліотеки»
Великодна Г., голов. бібліотекар НБ Одеського нац. ун-ту імені І.І. Мечникова
«2300 вибраних мудрих думок про книгу і читання»
Голиш Г., дир. НБ ім. М. Максимовича Черкаського нац. ун-ту ім. Б.Хмельницького

6 липня
Секційні засідання

Секція І
Конференц-зал № 1
І поверх

Модератори:
Бруй О., директор НТБ ім. Г.І. Денисенка НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського» (м. Київ)
Мосієнко Н., зав. сектору НТБ НУ «Львівська політехніка»

1. Кобець О., зав. відділу НТБ ім. Г.І. Денисенка НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського»,
Барабаш С., вчений секретар НТБ ім. Г.І. Денисенка НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського» (м. Київ)
Партнери університетської бібліотеки: створюємо цінність разом
2. Чала Н., дир. НБ Запорізького нац. ун-ту
Проектна діяльність – стратегічний напрямок розвитку наукової бібліотеки Запорізького національного університету
3. Маринич Т., дир. бібліотеки Сумського держ. ун-ту
Сучасні стратегії розвитку університетських бібліотек
4. Друченко М., заст. директора НТБ ім. Г.І. Денисенка НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського» (м. Київ)
На шляху до процесно-орієнтованої бібліотеки
5. Огура І., заст. директора бібліотеки Українського католицького ун-ту (м. Львів)
Стратегія розвитку Бібліотеки УКУ
6. Харгелія О., заст. директора НТБ НУ «Львівська політехніка»,
Мосієнко Н., зав. сектору НТБ НУ «Львівська політехніка»
НТБ НУ «Львівська політехніка»: трансформацію розпочато
7. Починкова М., в.о. дир. бібліотеки Луганського нац. ун-ту імені Тараса Шевченка
Використання інформаційних технологій як один із стратегічних напрямів роботи сучасної бібліотеки закладу вищої освіти

Перерва на обід
14.00 – 15.00

Секція ІІ
Конференц-зал № 2
ІІ поверх

Модератори:
Канєвська С., заст. директора НБ ім. М. Максимовича КНУ імені Тараса Шевченка (м. Київ)
Ширєнкова А., зав. відділу бібліотеки Буковинського держ. медичного ун-ту (м. Чернівці)

1. Колесникова Т., дир. НТБ Дніпропетровського нац. ун-ту залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
Концентруючись на неочевидному: Бібліотеки ЗВО України 2018
2. Павловська М., керівник бібліотеки ф-ту фізики, астрономії і прикладної інформатики Ягелонського ун-ту (Польща, м. Краків)
Бібліотека ХХІ століття. Виклики, перспективи, загрози
3. Ширєнкова А., зав. відділу бібліотеки Буковинського держ. медичного ун-ту (м. Чернівці)
Роль бібліотеки у науковій комунікації
4. Кулик Є., зав. відділу НТБ ім. Г.І. Денисенка НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського» (м. Київ),
Сербін О., директор НБ ім. М. Максимовича Київського нац. ун-ту імені Тараса Шевченка
Неперервна освіта бібліотекарів упродовж життя: сучасні реалії та детермінанти
розвитку
5. Білоус В., дир. бібліотеки Вінницького держ. педагогічного ун-ту імені Михайла Коцюбинського
Аспекти наукової діяльності бібліотеки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського
6. Боровик О., дир. бібліотеки Української медичної стоматологічної академії (м. Полтава)
Маркетинг особистості бібліотекаря – вимога до професійної діяльності сучасної бібліотеки закладу вищої освіти
7. Проців О., дир. бібліотеки Тернопільського держ. медичного ун-ту ім. І.Я. Горбачевського
Роль електронного каталогу бібліотеки ТДМУ в забезпеченні інформаційних потреб студентів – медиків
8. Зушман М., дир. НБ Чернівецького нац. ун-ту
Наукова бібліотека ЧНУ в умовах кризи: досвід і перспективи розвитку
9. Кравчук Н., дир. бібліотеки Вінницького нац. медичного ун-ту ім. М.І. Пирогова
Університетська бібліотека як інформаційно-аналітичний сервіс

Перерва на обід
14.00 – 15.00

Секція ІІІ
Конференц-зал № 1
І поверх

Модератори:
Назаровець М., керівник служби інформаційного моніторингу НБ ім. М. Максимовича КНУ імені Тараса Шевченка
Борисова Т., заст. директора НБ НУ «Києво-Могилянська академія»

1. Скалабан О., керівник проекту ejournal.by (Білорусь, Мінськ)
Не всі DOI однаково привабливі
2. Назаровець М., керівник служби інформаційного моніторингу НБ ім. М. Максимовича Київського нац. ун-ту імені Тараса Шевченка
Реєстрація DOI: що може запропонувати бібліотека?
3. Левченко Н., дир. НТБ Нац. ун-ту харчових технологій (м. Київ)
Бібліотека як інструмент у роботі з бібліометричними показниками ЗВО
4. Чорна Т., дир. НБ НУ «Києво-Могилянська академія»
Цифровізація традиційного інформаційного середовища «бібліотека – музей – архів» у глобальний цифровий простір: з досвіду роботи наукової бібліотеки НаУКМА
5. Борисова Т., заст. директора НБ НУ «Києво-Могилянська академія»
Аналіз бібліографічних посилань у публікаціях дослідників НаУКМА (за даними Scopus)
6. Задерей С., пров. бібліотекар Буковинського держ. медичного ун-ту (м. Чернівці)
Діяльність наукової бібліотеки Вищого державного закладу України «Буковинський державний медичний університет» у підвищенні якості наукових робіт
7. Бакуменко Л., дир. НБ Харківського держ. ун-ту харчування та торгівлі
Аналіз дисертаційного фонду наукової бібліотеки університету: бібліо- та наукометричний підхід
8. Костирко Т., дир. бібліотеки Нац. ун-ту кораблебудування імені адмірала Макарова (м. Миколаїв)
Досвід роботи Наукової бібліотеки з підвищення публікаційної активності та результативності наукової діяльності науково-педагогічних працівників Національного університету імені адмірала Макарова

Перерва на обід
14.00 – 15.00

Секція ІV
Конференц-зал № 2
ІІ поверх

Модератори:
Журавльова І., директор ЦНБ Харківського нац. ун-ту імені В.Н. Каразіна
Лукін Д., пров. бібліотекар НБ ім. М. Максимовича Київського нац. ун-ту імені Тараса Шевченка

1. Заєць О., зав. відділу Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського (м. Київ)
Приватні бібліотеки громадських діячів у складі університетських бібліотек (на прикладі книжкового зібрання Ф.В. Остен – Сакена)
2. Морозов О., дир. бібліотеки імені академіка М.О. Лавровського Ніжинського держ. ун-ту імені Максима Гоголя
Колекції – книжкові пам’ятки у фондовому зібранні бібліотеки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя: «Бібліотека Ніжинського грецького Олександрівського училища»
3. Лукін Д., пров. бібліотекар НБ ім. М. Максимовича Київського нац. ун-ту імені Тараса Шевченка
Історія формування фондів Наукової бібліотеки ім. М. Максимовича КНУ імені Тараса Шевченка за провенієнціями стародруків XVI – XVII ст.
4. Штангей О., нач. відділу Харківського нац. ун-ту міського господарства ім. О.М. Бекетова
Збереження культурно-історичної спадщини Університету як функція наукової бібліотеки в контексті побудови суспільства знань
5. Лучка Л., заст. директора НБ Дніпровського нац. ун-ту імені Олеся Гончара
Одеська книжкова спадщина ХІХ – початку ХХ ст. в університетському книгозібранні

Перерва на обід
14.00 – 15.00

Учасники конференції запрошуються на екскурсію

 

Автобусна екскурсія

Культурна програма

Учасникам конференції!

Театри Одесси

 04 липня 2018

18.30 Український музично-драматичний театр імені В. Василько,

вул. Пастера, тел. 723-21-27, 723-89-77

«Останій день літа»

19.00 Театр  музичної комедії імені М. Водяного,

вул. Пантелеймонівська, 3.  тел.:  (048) 725-09-24, 705-11-11; ціна квитка від 80 до 400 грн.

«LadiesNight»

 05 липня 2018

18.30 Український музично-драматичний театр імені В. Василько,

«Дамський майстер»

 06 липня 2018

18.30 Український музично-драматичний театр імені В. Василько,

            «Про кохання… без слів»

 07 липня 2018

18.30 Український музично-драматичний театр імені В. Василько,

«Вона його любила»Прем’єра

19.00 Одеський академічний російський драматичний театр

вул. Грецька, 48, тел .: 722-45-04, ціна квитка від 100 до 500 грн.

«Умер-шмумер, лиш бы был здоров!»

 08 липня2018

18.30 Український музично-драматичний театр імені В. Василько,

           «Одруження»Прем’єра

19.00 Одеський академічний російський драматичний театр

«Пальто Шинель»

 Музеї Одеси

Художній музей,
вул. Софіївська, 5а, тел .: 723-83-93, 10.30-17.30, вихідний вівторок

Музей західного та східного мистецтва,
вул. Пушкінська, 9, тел .: 34-98-81, 10.30-17.30, вихідний середа

Музей О. С. Пушкіна,
вул. Пушкінська, 13, тел .: 24-92-55, 25-10-34, 10.00-17.00, вихідний понеділок

 Літературний музей,  
вул. Ланжеронівська, 2, тел .: 722-33-70, Пн.-Сб. 10.00-17.00

Будинок-музей Н. К. Реріха,
вул. Велика Арнаутська, 47, тел .: 715-58-58, 728-77-56, 10.00-19.00, вхід вільний

Музей восковых фігур,
вул. Рішельєвська, 4, тел .: 22-34-36

Музей Цікавої Науки,
просп. Шевченко, 4е, тел.: (048) 797-21-11 с 10-00 до 22-00

і багато інших … додаткова інформація на сайті http://today.od.ua/

Екскурсії

  «Екскурсії на електромобілях»/ «Сitytours»

З 10.00 до 21.00, початок екскурсії кожні 30 хв., Точка відправлення: Зупинка «Дюк», Приморський бульвар, тел .: (094) 954-65-02, (095) 482-77-66
Тривалість: Червоний маршрут – 1 година
Синій маршрут – 1 година 20 хв.
Жовтий маршрут – 1 година 40 хв.

Прогулянка на катері: від Морського вокзалу до Аркадії і назад, тривалість близько 1 години, з 11.00 до 19.00, ціна 100 грн., тел .: (048) 795-53-05

Сайт «Екскурсії в Одесі»
познайомить вас з усіма можливими екскурсіями по Одесі і околицях.
Можливі індивідуальні екскурсії і екскурсії в збірних групах, інформація на сайті http://excurs.od.ua
Особлива умова: попередній запис за тиждень на сайті або за телефонами:
048 795-53-05
097 330-55-53
066 806-36-64
063 887-26-15
Інформацію про місце збору групи і часу початку екскурсії дізнаєтеся при замовленні екскурсії

Рекомендуємо відвідати екскурсії в збірних групах:

Оглядова екскурсія по Одесі, тривалість 2 години 30 хв., Вартість 180 грн.
Оглядова екскурсія по Одесі + катакомби, тривалість 4 години, вартість 230 грн. + Ціна вхідного квитка в катакомби 20 грн.
Піші екскурсії, вартість 600 грн. для групи до 5 осіб.
«Стара Одеса», тривалість 2 години 30 хв.
«Одеські дворики», тривалість 2 години 30 хв.
«Літературна Одеса», тривалість 2 години 30 хв.
«Таємниці одеських палаців», тривалість 2 години 30 хв.
«Єврейська Одеса», тривалість 2 години 30 хв.
«Романтична Одеса», тривалість 2 години 30 хв.

Рекомендуємо відвідати Одеську кіностудію і Музей кіно

Додаткова інформація на сайті http://excurs.od.ua