Характер

Доступ до повного тексту лише на території НБ ОНУ імені І. І. Мечникова

Автор(и)
Назва методики / тренінгу
Джерело
Цілі та опис дослідження
PDF
1.
Акимова М. К., Егорова Е. В.
Психодиагностические возможности почерка
Психологическая диагностика. – 2005. – № 2. – С. 76-90.
Данная методика используется для проверки взаимосвязей между признаками почерка и индивидуально-психологическими чертами. Для выявления черт личности используется 14-факторный личностный опросник Р. Кеттела. Для диагностики почерка использовался напечатанный отрывок из текста И. Тургенева. Эксперимент проводится индивидуально.
Возрастная группа: 13 лет.
pdf
2.
Белоусова А. Б.,
Юсупов И. М.
Диагностика застенчивости
Психологическая диагностика. – 2005. – № 2. – С. 45-56, 130-134.
Опросник диагностики застенчивости представляет собой модифицированный вариант Стенфордского опросника Ф. Зимбардо.
См. также: Белоусова А. Б. Дополнение к статье “Диагностика застенчивости” / А. Б. Белоусова, И. М. Юсупов // Психологическая диагностика. – 2005. – № 3. –  С. 130-134.
Возрастная группа: 15-22 лет.
pdf
pdf
3.
Булгакова Д. А., Колючкин С. Н., Седин В. И.
Оценка выраженности профессионально важных качеств специалиста по графологическим особенностям почерка
Психологическая диагностика. – 2005. – № 2. – С. 91-105.
Данная графологическая методика позволяет выявить профессионально важные качества личности. Приводится сравнительный анализ характеристик человека по особенностям его почерка (методика Д. М. Зуева-Инсарова, Д. Сара).
Возрастная группа: взрослые люди.
pdf
4.
Гордеева Т. О., Осин Е. Н., Шевяхова В. Ю.
Диагностика оптимизма как стиля объяснения успехов и неудач (опросник СТОУН)
Практ. психологія та соц. робота. – 2010. – № 9. – С. 29-41 ; № 10. – С. 20-25.
Запропоновані методики стилю пояснення успіхів та невдач дозволяють діагностувати особливості оптимістичного атрибутивного стилю у двох сферах – у сфері негативних та у сфері позитивних життєвих ситуацій у дорослих та підлітків. Застосовується опитувальник стилю пояснення успіхів та невдач для дорослих – СТПУН-Д та для підлітків – СТПУН-П. Додається також опитувальник оптимізму М. Селігмана – Шкала оптимістичного стилю пояснення (ШОСТП) у дорослому та дитячому варіантах.
Вікова група: підлітки, дорослі люди.
pdf
pdf
5.
Гордеева Т. О.,
Сычев О. А.,
Осин Е. Н.
Разработка русскоязычной версии теста диспозиционного оптимизма (LOT)
Психологическая диагностика. – 2010. –  № 2. – С. 36-64.
На основе Опросника диспозиционного оптимизма (Life Orientation Test – LOT) М. Шейера и Ч. Карвера разработана русскоязычная версия теста. Тест направлен на диагностику оптимизма-пессимизма.
Возрастная группа: 14-50 лет.
pdf
6.
Гурлева Т. С.
Метод психологического тренинга в формировании ответственности у подростков
Практ. психологія та соц. робота. – 2000. – № 8. – С. 3-6.
Запропонована коротка характеристика етапів формування, а також методи діагностики відповідальності у підлітків. Надається характеристика психологічному тренінгу, який має на меті формування у підлітків потреби у самовихованні даної якості, що є однією з умов становлення «зрілої» відповідальності. Дана стаття є логічним продовженням публікації Т. Г. Гурлєвої «Діагностика та корекція відповідальності у підлітків» (Див.: Практ. психологія та соц. робота. – 1999. – № 5. – С. 5-11).
Вікова група: підлітки.
pdf
7.
Гурлєва Т. Г.
Діагностика та корекція відповідальності у підлітків
Практ. психологія та соц. робота. – 1999. – № 5. – С. 5-11.
Пропонується методика з визначення рівня відповідальності у дітей. На основі запропонованого малюнкового експерименту, автором характеризуються 8 типів відповідальності.
Також пропонується  проективний метод зі схемою експерименту «Складання казки чи фантастичної розповіді».
Вікова група: молодший шкільний вік.
pdf
8.
Гусев А. И.
К проблеме измерения толерантности к неопределенности
Практ. психологія та соц. робота. – 2007. – № 1. – С. 21-28.
Розглянуті різні підходи до вимірювання толерантності до невизначеності у працях зарубіжних та вітчизняних авторів. Додані:
«Шкала толерантности к неопределенности MSTAT-I Д. Маклейна в адаптации Е. Г. Луковицкой»;
методика «Толерантность к неопределенности», разработанная С. Баднером (адаптированная Г. Солдатовой).
Вікова група: студенти.
pdf
9.
Дідора М. І.,
Яцула В. В.
Розвиток впевненості у студентів
Практ. психологія та соц. робота. – 2006. – № 11. – С. 30-35.
Пропонується програма 10 тренінгових занять з розвитку впевненості у студентів (навички впевненої поведінки та вираження відчуттів та емоцій).
Вікова група: студенти.
pdf
10.
Дьяков С. И.
Факторы субъектности в стрессоустойчивости будущего специалиста
Практ. психологія та соц. робота. – 2011. – № 4. – С. 19-23.
За допомогою методики «Локус контролю» досліджується суб’єктність особистості майбутнього спеціаліста у контексті стресостійкості.
Вікова група: студенти.
pdf
11.
Земба А. Б.
Проблема ефективності управління студентською групою: тренінг розвитку лідерських якостей студентів
Практ. психологія та соц. робота. – 2007. – № 3. – С. 42-48.
Пропонується програма тренінгу ефективності управління мета якого полягає у виявленні та актуалізації лідерських якостей в учасників.
Вікова група: студенти (керівники студентських академічних груп).
pdf
12.
Оверченко А. І.
Дослідження сором’язливості як характерологічної риси особистості в осіб юнацького віку
Практ. психологія та соц. робота. – 2012. – № 5. – С. 62-68.
Мета дослідження полягає у вивченні психологічних особливостей прояву сором’язливості як характерологічної риси особистості в осіб юнацького віку. Додається Методика вимірювання сором’язливості М. Обозова; Стенфордський опитувальник сором’язливості Ф. Зімбардо.
Вікова група: юнаки.
pdf
13.
Партико Г. Б., Кучерява Г. П.
Методики вивчення особистості
Практ. психологія та соц. робота. – 1999. – № 7. – С. 32-36.
Методики вивчення особистості складаються з тесту «Егостани», тесту шкільної тривожності, та опитувальника Тейлора. Усі тести супроводжуються інструкцією та ключами.
Вікова група: 7-11 років.
pdf
14.
Партико Т. Б.
Трансформація особистісних рис дітей у період становлення української державності
Практ. психологія та соц. робота. – 2008. – № 5. – С. 38-49.
На прикладі дитячого варіанту тестової методики «Шістнадцятифакторного особистісного опитувальника» Р. Кеттелла (Sixteen Personality Factor Questionnaire, 16 PF) спостерігалися тенденції особистісних змін у сучасних дітей порівняно із їхніми ровесниками середини 90-х років ХХ ст. Вивчались особистісні риси: замкненість-відкритість, емоційна нестійкість-емоційна стійкість, стриманість-квапливість, конформність-домінантність, розсудливість-безтурботність, низька нормативність поведінки, боязкість-сміливість, жорстокість-лагідність, самовпевненість-невпевненість, низький самоконтроль-високий самоконтроль, розслабленість-напруженість.
Вікова група: 9-12 років.
pdf
15.
Пашнев Б. К.
Проективная психодиагностическая методика «Тест двенадцати животных»
Практ. психологія та соц. робота. – 2005. – № 3. – С. 37-48.
Проективна психодіагностична методика спрямована на визначення ознаки гармонійності-дисгармонійності, загальної неузгодженості в системі особистості. Тест виявляє характерний тип стратегії поведінки або його варіанти, які обираються суб’єктом при організації своєї життєдіяльності, причому індикатором типу виступають відповідні зоологічні символи, а індикатором варіантів – їх співвідношення між собою. Типи стратегій поведінки відповідають певним клінічно визначеним типам акцентуацій і психопатій характеру.
Вікова група: 8-35 років.
pdf
16.
Пергаменщик Л. А.,
Пузыревич Н. Л.
«Шкала экзистенции» А. Лэнгле, К. Орглер для подростков: процесс и результаты адаптации
Психологическая диагностика. – 2011. – № 1. – С. 95-119.
Описывается «Шкала экзистенции» А. Лэнгле, К. Орглер предназначенной для диагностики степени экзистенциальной исполненности жизни подростков в соответствии с экзистенциально-аналитическим подходом.
Возрастная группа: 11-15 лет.
pdf
17.
Поліщук В. М.
Криза 13 років у хлопчиків: структура симптомокомплексу і його зміст
Практ. психологія та соц. робота. – 2012. – № 4. – С. 2-7.
Пропонується методика для з’ясування змісту симптомокомплексу кризи 13 років (КСП – карта симптомокомплексу переживань).
Вікова група: 11-14 років.
pdf
18.
Пономаренко Л. И.
Тренинг развития рефлексивности у подростков
Практ. психологія та соц. робота. – 2002. – № 3. – С. 8-17.
Основним спрямуванням запропонованого тренінгу є розвиток рефлективності у підлітків. Тренінг розбито на три етапи: підготовчий, стимулюючий, формуючий. До кожного етапу додаються вправи.
Вікова група: підлітки.
pdf
19.
Распопин Е. В.
Опросник психологической устойчивости к стрессу (ОПУС)
Психологическая диагностика. – 2009. – № 3. – С. 104-122.
Представлена авторская методика, предназначенная для исследования психологической устойчивости личности к стрессу. С помощью опросника помимо общего уровня психологической устойчивости к стрессу, исследуется степень устойчивости к воздействию различных стрессов.
Возрастная группа: взрослые люди.
pdf
20.
Розов В. І.
Психологічна діагностика адаптивних здібностей до стресу
Практ. психологія та соц. робота. – 2006. – № 11. – С. 41-48.
Опитувальник АС призначений для діагностики здібностей успішної адаптації в умовах стресу.
Вікова група: підлітки, студенти.
pdf
21.
Савчук О. М.
Стратегії роботи зі співзалежними жінками, які зазнають насильства в сім’ї
Практ. психологія та соц. робота. – 2003. – № 4. – С. 51-60.
Надається модель тренінгу асертивності для спів залежних жінок, які зазнають насильства в сім’ї.  Тренінг спрямовано на подолання у жінок стану тривоги, позбавлення їх почуття неповноцінності, підвищення рівня самооцінки і оволодіння вміннями поводити себе асертивно. Розрахований на 5 занять по 1,5-2 год.
Вікова група: дорослі люди.
pdf
22.
Сагер І. В.
Тренінгова програма «Сприяння успішній адаптації студентів медичного коледжу»
Практ. психологія та соц. робота. – 2011. – № 11. – С. 64-74.
Подається зміст тренінгової програми по сприянню адаптації студентів до нового середовища.
Вікова група: студенти-першокурсники.
pdf
23.
Саханюк С. А.
Тренінг соціальної адаптації першокласників
Практ. психологія та соц. робота. – 2005. – № 9. – С. 24-35.
Програма тренінгових занять допоможе першокласникові швидше адаптуватися в новому для нього соціумі.
Вікова група: 6-7 років.
pdf
24.
Свідерська Г. М.
Тренінгова програма розвитку чуйності у старшокласників «Я – чуйна людина»
Практ. психологія та соц. робота. – 2011. – № 3. – С. 71-79 ; № 4. – С. 28-46.
Підібрані вправи та методики допоможуть розвити чуйність в учнів старших класів. Додаються опитувальники: Яка ви людина? Чи безцеремонні ви?
Вікова група: старший шкільний вік.
pdf
pdf
25.
Сізанов О. М., Поплавський М. М.,
Хриптович В. О.
Концептуально-методологічні підходи до створення модульного курсу по попередженню паління серед підлітків і молоді
Практ. психологія та соц. робота. – 2005. – № 12. – С. 45-54 ; 2006. – № 1. – С. 75-78 ; № 2. – С. 59-64 ; № 3. – С. 52-65.
Модульний курс побудовано з метою попередження шкідливих звичок серед підлітків та молоді. Курс заснований на розгляді проблеми профілактики паління у взаємозв’язку кількох аспектів: соціального, медичного, психологічного, економічного, етичного. Складається з 8 тематичних занять і 5 тренінгових. Додається тест «Психологічний портрет викладача».
Вікова група: підлітки, молоді люди.
pdf
pdf
pdf
pdf
26.
Скрипко Л. В.
Подготовка к эффективному общению
Практ. психологія та соц. робота. – 1998. – № 6/7. – С. 52-53.
Завдання допомагають у розвитку емпатії: комунікативних навичок членів групи (вміння розуміти себе та інших у процесі спілкування, активне саморозкриття, оволодіння навичками висловлювати свою думку).
Вікова група: старший шкільний вік.
pdf
27.
Тимощук И. Г.
Диагностический инструментарий исследования некоторых аспектов ответственности у студентов-психологов
Практ. психологія та соц. робота. – 2004. – № 8. – С. 37-40.
Наведено опитувальник «Діагностика рівня морально-етичної відповідальності особистості психолога (ДРМЕВОП)».
Вікова група: студенти, дорослі люди.
pdf
28.
Тіунова О. В.
Соціально-психологічний тренінг як засіб формування навичок асертивної поведінки у старшокласників
Практ. психологія та соц. робота. – 2007. – № 1. – С. 39-51.
Тренінг для старшокласників «Я – асертивний» спрямований на самоусвідомлення, розуміння самого себе, самоприйняття, та на основі цього формування відповідальної – асертивної поведінки.
Вікова група: старший шкільний вік, підлітки.
pdf
29.
Ткачук Т. А.
Ефективне використання копінг-стратегій як складових копінг-поведінки молодої особистості
Практ. психологія та соц. робота. – 2012. – № 6. – С. 63-67.
Представлена програма розвитку та вдосконалення активних форм подолання стресу.
Вікова група: студенти.
pdf
30.
Ульяніч І. В.
Розвиток рефлексивної компетентності вчителів-початківців (програма семінару-тренінгу)
Практ. психологія та соц. робота. – 2010. – № 8. – С. 35-49 ; № 9. – С. 14-28 ; № 10. – С. 11-19.
Семінар-тренінг спрямовано на розвиток рефлексивної компетентності вчителів-початківців. Містить тест з діагностики стилів поведінки в конфліктних ситуаціях, тест-вправу «Капітан або пасажир».
Вікова група: вчителі початківці (від 1 до 5 років стажу).
pdf
pdf
pdf
31.
Хазратова Н. В.
Тренінг адаптації першокурсників до умов навчання у вищому закладі освіти (включення до соціально-психологічного простору організації)
Практ. психологія та соц. робота. – 2000. – № 5. – С. 27-31.
Метою тренінгу є сприяння психологічній адаптації першокурсників до умов навчання, зокрема: корекція хибних очікувань і типових ілюзій щодо навчання; підвищення мотивації навчання; знаходження оптимальних моделей поведінки в студентському середовищі; добір оптимальної стратегії навчання.
Тренінг бажано проводити з жовтня по травень. Тривалість – 5 сеансів по 2 години.
Вікова група: молоді люди.
pdf
32.
Хаирова С. И.
К созданию адаптированного варианта методики WOCQ (Ways of Coping Questionnaire)
Практ. психологія та соц. робота. – 2003. – № 1. – С. 9-16.
Запропоновано адаптацію опитувальника  WOCQ (Ways of Coping Questionnaire). У основу покладено когнітивно-феномнологічний підхід, що визначає адаптивну поведінку як суму когнітивних та поведінкових зусиль, спрямованих на подолання стресової ситуації або зміну особистісних настанов та очікувань у відношенні ситуації з ціллю більш ефективного пристосування до неї.
Вікова група: дорослі люди.
pdf
33.
Чайкина Н. О.
Комплекс психологических методов исследования профессиональной адаптации молодого учителя
Практ. психологія та соц. робота. – 2009. – № 2. – С. 16-36.
Для діагностики психологічної структури професійної адаптації запропонований комплексна психологічна методика, яка спирається на показники допрофесійної та професійної підготовки, показник професійної спрямованості та показники диспозиційних характеристик особистості. Використовуються: бесіда-інтерв’ю, орієнтовна анкета спрямованості особистості (ОА), тест пристосування Х. М. Белла, опитувальник «Діяльнісна структура професійної адаптації» (ДСПА).
Вікова група: молоді люди.
pdf
34.
Чайкіна Н. О.
Методичні засади співвідношення Я-базового і Я-ситуаційного у структурі професійної адаптації
Практ. психологія та соц. робота. – 2012. – № 6. – С. 14-20.
За допомогою опитувальника Діяльнісна структура професійної адаптації «ДСПА» (за В. Ф. Моргуном, Н. О. Чайкіною) досліджується професійна адаптація молодого спеціаліста.
Вікова група: молоді люди.
pdf
35.
Шамшикова О. А., Клепикова Н. М.
К вопросу о верификации концепта «нарциссизм»: стандартизация и адаптация зарубежной методики “Narzibmusinventar” F.-W. Deneke, B. Hilgenstock, R. Muller
Психологическая диагностика. – 2006. – № 1. – С. 39-70.
В рамках исследования представляется стандартизация и адаптация зарубежной методики “Narzibmusinventar” F.-W. Deneke, B. Hilgenstock, R. Muller, которой присвоено название «Диагностика нарциссизма личности». Нарциссизм личности рассматривается как организованная модель человека, в центре которой стоит его Я.
Возрастная группа: подростки в возрасте 13-17 лет, студенты 17-23 года.
pdf
36.
Шевченко С. В.
Тренінг підвищення особистісного адаптаційного потенціалу студентів та рівня їх розумової працездатності
Практ. психологія та соц. робота. – 2012. – № 11. – С. 17-30.
Мета запропонованого тренінгу: створення психолого-педагогічних умов підвищення рівня розумової працездатності студентів-першокурсників в умовах адаптаційного періоду.
Вікова група: студенти.
pdf
37.
Шелби Брайн
Тест «Дерево»
Практ. психологія та соц. робота. – 1998. – № 1. – С. 24-29.
Тест спрямований на дослідження характерологічних особливостей дослідного на прикладі малюнків дітей. До тесту додаються ключі.
Вікова група: 4-18 років.
pdf
38.
Широка А. О.
Адаптація методики психологічної сепарації від батьків в юнацькому віці
Практ. психологія та соц. робота. – 2008. – № 10. – С. 45-52.
Пропонується адаптована методика дослідження процесів психологічної сепарації від батьків в юнацькому віці (Psychological Separation Inventory), розроблена Д. Хоффман.
Вікова група: юнаки.
pdf
39.
Штепа О. С.
Особливості загальної компетентності та її діагностика
Практ. психологія та соц. робота. – 2011. – № 10. – С. 39-49.
Представлений авторський опитувальник загальної компетенції (основні складові: автономність, само ефективність, самоцінність, самоменеджмент, вміння працювати у команді, вміння переконувати, вміння навчати).
Вікова група: 17-47 років.
pdf
40.
Яблонська Т. М.
Тренінг педагогічної рефлексії для студентів та вчителів (експериментальна програма)
Практ. психологія та соц. робота. – 1999. – № 2. – С. 9-12 ; № 3. – С. 12-13.
Розвиток здатності до рефлексії майбутніх педагогів є актуальним і перспективним напрямком досліджень, оскільки забезпечує як розвиток загального рівня самосвідомості, так і професійних умінь і якостей майбутнього педагога. Пропонуються розробки кількох занять з тренінгу педагогічної рефлексії.
Вікова група: підлітки, студенти.

pdf

pdf