Биологический факультет

2018

 1. Алєксєєва Т. Г. Політенні хромосоми Drosophila melanogaster : метод. вказівки до великого спец. практикуму / Т. Г. Алєксєєва, С. В. Білоконь / Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2018. – 58 с.
 2. Загальна вірусологія : метод. вказівки до проведення лаб. занять з курсу / Т. В. Гудзенко, Т. В. Іваниця, М. Б. Галкін, Г. І. Жумінська, О. Ю. Зінченко. – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2018. – 74 с.
 3. Серологічні методи діагностики бактеріальних та вірусних інфекцій : метод. вказівки до проведення лаб. занять з курсу «Імунологія» / Т. В. Гудзенко, О. Ю. Зінченко, М. Б. Галкін, Г. І. Жумінська, Т. В. Іваниця. – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2018. – 42 с.
 4. Ямборко Г. В. Мікробіологія з основами вірусології : метод. вказівки до лаб. занять для студентів хім. ф-ту / Г. В. Ямборко, Н. О. Єлинська, О. Ю. Зінченко, Н. Ю. Васильєва. – Одеса : Одес. нац. ун-т ім І. І. Мечникова, 2018. – 52 с.
 5. Ямборко Г. В. Мікроекологія людини : курс лекцій / Г. В. Ямборко, Н. О. Єлинська, Т. В. Гудзенко. – Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2018. – 44 с.

2017

 1. Білоконь С. В. Основи біоетики та біобезпеки : навч. посіб. / С. В. Білоконь ; ОНУ ім. І.І. Мечникова, Біол. ф-т . – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2017 . – 154 с.(Электронная копия издания доступна только в электронных читальных залах библиотеки)
 2. Ботаніка. Морфологія рослин: метод. вказівки до лабораторних робіт для студ. І курсу біол. ф-ту спец. 091 «Біологія», які поглиблено вивчають англ. мову / С. Г. Коваленко [та ін.]; ОНУ ім. І.І. Мечникова, Біол. ф-т, Каф. ботаніки. – Одеса, 2017. – 46 с.(Электронная копия издания доступна только в электронных читальных залах библиотеки)
 3. Генетико-біохімічні дослідження адаптивності тварин та їх угруповань : навч.-метод. посіб. / В. А. Топтіков [та ін.] ; ОНУ ім. І.І. Мечникова . – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2017 . – 139 с.(Электронная копия издания доступна только в электронных читальных залах библиотеки)
 4. Задерей, Н. С. Збірник задач з генетики та молекулярної біології [Электронный ресурс] / Н. С. Задерей . – 2017 (Электронная копия издания доступна только в электронных читальных залах библиотеки)
 5. Робочий зошит з курсу “Анатомія людини” : для самостійної роботи студентів / Т. В. Гладкій [та ін.] ; ОНУ ім. І.І. Мечникова, Біол. ф-т . – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2017 . Розд. 1 : Опорно-руховий апарат . – 2017 . – 46 с.(Электронная копия издания доступна только в электронных читальных залах библиотеки)
 6. Ружицька О. М. Екофізіологія рослин : метод. рек. для самостійної роботи студ. / О. М. Ружицька, О. Б. Паузер, І. П. Якуба ; ОНУ ім. І.І. Мечникова, Біол. ф-т . – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2017 . – 31 с.(Электронная копия издания доступна только в электронных читальных залах библиотеки)
 7. Січняк О. Л. Генетика популяцій та еволюція : навч. посібник / О. Л. Січняк ; ОНУ ім. І.І. Мечникова, Біол. ф-т . – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2017 . – 210 с.(Электронная копия издания доступна только в электронных читальных залах библиотеки)

2016

 1. Буренкова Е. В. Органическая химия : метод. указания к лабораторному практикуму для студ. II курса биол. фак. (дневного и заочного отд-ния) направление подготовки “Биотехнология” образовательно-квалификационный уровень – бакалавр / Е. В. Буренкова ; ОНУ им. И.И. Мечникова, Хим. фак. – Одесса : Одесский нац. ун-т, 2016 . – 51 с. : табл.(Электронная копия издания доступна только в электронных читальных залах библиотеки)
 2. Майкова Г. В. Фізіологічна фармакологія : конспект лекцій / Г. В. Майкова, Л. М. Карпов; ОНУ ім. І.І. Мечникова, Біол. ф-т. – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2016. – Ч. 1 : Надходження, транспорт і розподіл речовин в організмі, механізм дії. – 2016. – 89 с.(Электронная копия издания доступна только в электронных читальных залах библиотеки)
 3. Мікроскопічні і гістохімічні методи дослідження водоростей, грибів та лишайників: метод. вказівки (до Великого спецпрактикуму для студ. біол. ф-ту усіх форм навч.) / Ф. П. Ткаченко [та ін.]; ОНУ ім. І.І. Мечникова, Біол. ф-т. – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2016. – 58 с.(Электронная копия издания доступна только в электронных читальных залах библиотеки)
 4. Попова О. М. Морфологія рослин : метод. вказівки (тестові і контрольні завдання з курсу “Ботаніка”, напрям “Біологія”) / О. М. Попова ; ОНУ ім. І.І. Мечникова. – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2016. – 58 с. : рис.(Электронная копия издания доступна только в электронных читальных залах библиотеки)
 5. Ружицька О. М. Фотосинтез : метод. рек. для самостійної роботи студ. / О. М. Ружицька . – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2016 . – 43 с.(Электронная копия издания доступна только в электронных читальных залах библиотеки)
 6. Січняк О. Л. Медична генетика: конспект лекцій / О. Л. Січняк; ОНУ ім. І.І. Мечникова, Біол. ф-т. – Одеса: Одеський нац. ун-т, 2016. – 122 с. (Электронная копия издания доступна только в электронных читальных залах библиотеки)
 7. Теоретичні та практичні підходи до безпечної життєдіяльності: метод. рек. /за заг. ред. С. П. Гвоздій. – Одеса: Одеський нац. ун-т, 2016. – 390 с.(Электронная копия издания доступна только в электронных читальных залах библиотеки)
 8. Хаустова Н. Д. Постановка і аналіз циклічних схрещувань Drosophila melanogaster : метод. вказівки / Н. Д. Хаустова, Н. А. Стрельцова . – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2016 .(Электронная копия издания доступна только в электронных читальных залах библиотеки)

2015

 1. Задерей Н. С. Біотехнологія рослин : навч.-метод. посіб. / Н. С. Задерей. – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2015. – 82 с.
 2. Задерей Н. С. Фармакогенетика : навч.-метод. посіб. / Н. С. Задерей. – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2015. – 83 с.
 3. Заморов В. В. Риби родини коропових (Cyprinidae) водойм України : довідник / В. В. Заморов, Ю. В. Караванський, І. Л. Рижко. – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2015. – 120 с.
 4. Олейник Ю. Н. Методические указания для проведения практических занятий по курсу “Популяционная морфология” : (для студ. 3-го курса биол. ф-та дневной формы обучения) / Ю. Н. Олейник. – Одесса : Одесский нац. ун-т, 2015. – 30 с.
 5. Панченко М. М. Вірусологія : навч. посіб. для студ. біол. та біотехнологів / М. М. Панченко, Ж. Ю. Сергєєва, Т. В. Іваниця ; ОНУ ім. І.І. Мечникова. – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2015. – 227 с.(Электронная копия издания доступна только в электронных читальных залах библиотеки)
 6. Попова О. М. Рослинні ресурси : метод. рекомендації з організації самостійної роботи для студ. заочної форми навч. спец. “Біологія” / О. М. Попова. – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2015. – 41 с.
 7. Риби придунайських озер України : довідник / В. В. Заморов [та ін.]. – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2015. – 263 с.

2014

 1. Васильева Н. Ю. Биоинформатика. Множественное выравнивание. Филогенетические деревья : метод. пособие / Н. Ю. Васильева. – Одесса : Одесский нац. ун-т, 2014. – 69 с.(Электронная копия издания доступна только в электронных читальных залах библиотеки)
 2. Методичний посібник з підготовки та захисту дипломних робіт студ. біол. фак-ту / В. М. Тоцький [та ін.]. – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2014. – 47 с.
 3. Методичний посібник з підготовки та захисту курсових робіт студентами біол. фак. / В. М. Тоцький [та ін.]. – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2014. – 34 с.
 4. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни “Цивільний захист” : для студ. усіх спец. та форм навчання ОНУ ім. І. І. Мечникова. – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2013. – Ч. 2 : Прогнозування, оцінка та планування заходів захисту в зонах радіоактивного хімічного та біологічного зараження / В. Л. Доброва. – 2014. – 31 с.
 5. Методичні рекомендації щодо підготовки до складання тестового Державного іспиту з «Біології» для студ. біол. ф-ту, які отримують ОКР “Бакалавр” / С. В. Чеботар [та ін.]. – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2014. – 164 с.
 6. Топтіков В. А. Морфологія та фізіологія черевоногого молюска Rapana venosa : навч.-метод. посіб. / В. А. Топтіков, О. О. Ковтун, Т. Г. Алексєєв. – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2014. – 67 с.

2013

 1. Зінченко О. Ю. Тестові завдання до спеціального курсу “Антимікробні препарати” / О. Ю. Зінченко. – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2013. – 18 с.
 2. Іваниця В. О. Тестові завдання до загального курсу “Мікробіологія” : навчальний посібник / В. О. Іваниця, Г. В. Ямборко, Н. О. Єлинська. – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2013. – 131 с.
 3. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни “Цивільний захист” : для студ. усіх спец. та форм навчання ОНУ ім. І. І. Мечникова. – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2013. – Ч. 1 : Основи організації проведення заходів щодо надання допомоги потерпілим та життєзабезпечення населення в надзвичайних ситуаціях / С. П. Гвоздій, Л. М. Поліщук. – 2013. – 31 с.
 4. Laboratory workshop on molecular miсrobiology, virology, biotechnology andbioinformatics / Z. Y. Sergieieva, N. V. Limanska, V. O. Ivanytsia ; ed.: V. O. Ivanytsia ; Odessa І.І. Mechnikov National Univ. – Odessa, 2013 . – 38 p. (Электронная копия издания доступна только в электронных читальных залах библиотеки)

2012

 1. Алєксєєва Т. Г. Методичні вказівки до великого спеціального практикуму. Розділ “Визначення життєздатності пилку та зародкового мішка” для студ. спец. “біологія” спец. “генетика і молекулярна біологія” усіх форм навчання / Т. Г. Алєксєєва. – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2012. – 17 с.
 2. Ковтун О. О. Методичні рекомендації з вивчення фітомікробентосу та фітоперифітону / О. О. Ковтун, А. О. Снігірьова, О. П. Білоус. – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2012. –  36 с.

2011

 1. Заморов В. В. Методичні вказівки до лабораторних та практичних занять з дисциплін «Систематика риб та їх різноманітність» і «Великий спеціальний практикум. Визначення риб і круглоротих» для студентів біологічного факультету. Розділ: “Родина коропових (Cyprinidae)”. Частина 3. «Риби родів Chalcalburnus, Alburnus, Alburnoides, Blicca, Abramis, Vimba, Pelecus, Rhodeus, Carassius, Cyprinus, Hypophthalmichthys, Aristichthys» / В.В. Заморов, І.Л. Рижко, Ю.В. Караванський. – Одеса: Одеський нац. ун-т, 2011. – 57 с.
 2. Игнатова, С. А. Клеточные технологии в растениеводстве, генетике и селекции возделываемых растений: задачи, возможности, разработки систем in vitro / С. А. Игнатова . – Одесса : Астропринт, 2011 . – 223 с.
 3. Копійка, К. М. Курс загальної фізики для біологів : у 3 ч. : навч. посіб. для студ. біол. спец. ВНЗ / К. М. Копійка, О. К. Копійка. Ч. 2 : Електрика і магнетизм.– Одеса : Астропринт, 2011.
 4. Копійка, О. К. Курс загальної фізики для біологів : у 3 ч. : навч. посіб. для студ. біол. спец. ВНЗ / К. М. Копійка, О. К. Копійка. Ч. 3 : Основи оптики, атомної та ядерної фізики.– Одеса : Астропринт, 2011.

2010

 1. Копійка, К. М. Курс загальної фізики для біологів : у 3 ч. : навч. посіб. для студ. біол. спец. ВНЗ / К. М. Копійка, О. К. Копійка. Ч. 1 : Механіка і молекулярна фізика.– Одеса : Астропринт, 2010.
 2. Методичні вказівки до проведення V літньої школи “Молекулярна мікробіологія і біотехнологія” / А. І. Кушкіна [та ін.] – Одеса, 2010. – 30 с.
 3. Методичні вказівки з курсу “Інфекційні та тропічні захворювання” для студ. хім. та біол. ф-тів денної та заочної форм навчання / І. В. Іванова [та ін.]. – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2010. – 35 с.

2009

 1. Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни “Безпека життєдіяльності” для студ. усіх спеціальностей та форм навчання / І. В. Іванова [та ін.]. – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2009. – 32 с.

2008

 1. Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з охорони праці для студ. усіх спец. / уклад. : І. В. Іванова [та ін.]. – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2008. – 23 с.

2007

 1. Навчально-контролюючі завдання до поточного та підсумкового контролю знань з дисципліни ” Основи медичних знань”: методичні рекомендації для студ. пед. спец. / І. В. Іванова [та ін.]. – Одеса : ОНУ ім. І. І. Мечникова, 2007. – 31 с.
 2. Тестові завдання для модульного та підсумкового контролю знань з дисциплін “Основи охорони праці” та “Охорона праці в галузі”: для студ. усіх спец. та форм навчання / І. В. Іванова [та ін.]. – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2007. – 31 с.

Поиск

Календарь

Апрель 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Мар    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930