(Русский) Научная библиотека Одесского национального университета имени И. И. Мечникова

 1. Отчет о работе Научной библиотеки ОГУ им. И. И. Мечникова = Звіт про роботу Наукової бібліотеки ОДУ ім. І. І. Мечникова / Одес. гос. ун-т им. И. И. Мечникова, Научная б-ка. – Одесса, [2000]. – Т. 26 : за 1999 г. – 25 л.
 2. Отчет о работе Научной библиотеки ОНУ им. И. И. Мечникова = Звіт про роботу Наукової бібліотеки ОНУ ім. І. І. Мечникова / ОНУ им. И. И. Мечникова, Научная б-ка. – Одесса, [2001]. – Т. 27 : за 2000 г. – 33 л.
 3. Отчет о работе Научной библиотеки ОНУ им. И. И. Мечникова = Звіт про роботу Наукової бібліотеки ОНУ ім. І. І. Мечникова / ОНУ им. И. И. Мечникова, Научная б-ка. – Одесса, [2002]. – Т. 28 : за 2001 г. – 29 л.
 4. Отчет о работе Научной библиотеки ОНУ им. И. И. Мечникова = Звіт про роботу Наукової бібліотеки ОНУ ім. І. І. Мечникова / ОНУ им. И. И. Мечникова, Научная б-ка. – Одесса, [2003]. – Т. 29 : за 2002 г. – 35 л.
 5. Отчет о работе Научной библиотеки ОНУ им. И. И. Мечникова = Звіт про роботу Наукової бібліотеки ОДУ ім. І. І. Мечникова / Одес. гос. ун-т им. И. И. Мечникова, Научная б-ка. – Одесса, [2004]. – Т. 30 : за 2003. – 56 л.
 6. Отчет о работе Научной библиотеки ОНУ им. И. И. Мечникова = Звіт про роботу Наукової бібліотеки ОНУ ім. І. І. Мечникова / ОНУ им. И. И. Мечникова, Научная б-ка. – Одесса, [2005]. – Т. 31 : за 2004. – 62 л.
 7. Отчет о работе Научной библиотеки ОНУ им. И. И. Мечникова = Звіт про роботу Наукової бібліотеки ОДУ ім. І. І. Мечникова / ОНУ им. И. И. Мечникова, Научная б-ка. – Одесса, [2006]. – Т. 32 : за 2005. – 72 л.
 8. Отчет о работе Научной библиотеки ОНУ им. И. И. Мечникова = Звіт про роботу Наукової бібліотеки ОНУ ім. І. І. Мечникова / ОНУ им. И. И. Мечникова, Научная б-ка. – Одесса, [2007]. – Т. 33 : за 2006. – 86 л.
 9. Отчет о работе Научной библиотеки ОНУ им. И. И. Мечникова = Звіт про роботу Наукової бібліотеки ОНУ ім. І. І. Мечникова / ОНУ им. И. И. Мечникова, Научная б-ка. – Одесса, [2008]. – Т. 34 : за 2007. – 131 л.
 10. Отчет о работе Научной библиотеки ОНУ им. И. И. Мечникова = Звіт про роботу Наукової бібліотеки ОНУ ім. І. І. Мечникова / ОНУ им. И. И. Мечникова, Научная б-ка. – Одесса, [2009]. – Т. 35 : за 2008. – 120 л.
 11. Отчет о работе Научной библиотеки ОНУ им. И. И. Мечникова = Звіт про роботу Наукової бібліотеки ОНУ ім. І. І. Мечникова / ОНУ им. И. И. Мечникова, Научная б-ка. – Одесса, [2010]. – Т. 36 : за 2009. – 133 л.

***

 1. Короткий Р. Пам’ять людства : про книжкові багатства одеської бібліотеки / Р. Короткий // Слава і часть. – 2000. – 30 верес.
 2. Ноткіна О. Ю. Архів Наукової бібліотеки Одеського державного університету ім.І. І. Мечникова / О. Ю. Ноткіна // Архів. Документи. Історія. Сучасність : перша наук. конф. (Одеса, 11-12 верес. 2000 р.) / Одес. обл. держадміністрація, Держ. архів Одес. обл., Одес. філія фонду грец. культури. – Одеса, 2000.
 3. Рідкісні французькі видання ХVI – XVIII ст. в зібраннях Наукової бібліотеки Одеського національного університету ім. І. І. Мечникова / ОНУ ім. І.І. Мечникова, Наук. б-ка ; авт. вступ. ст. та упоряд. О. В. Полевщикова ; наук. ред. О. О. Радзиховська ; ред.-бібліограф М. О. Подрезова. – Одеса : Астропринт, 2000. – 72 с.
 4. Савельєва Є. В. На шляху до створення національної бібліографії України / Є. В. Савельєва // Українознавство у навчально-виховному процесі вищого закладу освіти : матеріали ювіл. наук.-метод. міжвуз. конф. – Одеса, 2000. – С. 50-54.
 5. Італійська книга епохи Відродження у фондах Наукової бібліотеки Одеського національного університету імені І. І. Мечникова / ОНУ ім. І. І. Мечникова, Наук. б-ка; упоряд. Є. В. Савельєва ; відп. ред.  В. А.  Сминтина ; наук. ред., авт. вступ. ст., пер. латин. та іт. текстів  О. О. Радзиховська ; бібліогр. ред.  М. О. Подрезова.  – Одеса : Астропринт, 2001. – 88 с.
 6. [Лист від укладачів Енциклопедії Сучасної України з подякою за 4-томне видання «Професори Одеського (Новоросійського) університету»] // Одес. університет. – 2001. – № – С. 3.
 7. Іменні колекції професорів Одеського (Новоросійського) університету в Науковій бібліотеці ОНУ – національне надбання держави : наук.-практ конф. (Одеса, 25-26 квітня 2000 р.) : матеріали / ОНУ ім. І.І. Мечникова, Наук. б-ка ; відп. ред. В. А. Сминтина ; редкол. : В. О. Іваниця, М. О. Подрезова, В. П. Пружина, В. М. Хмарський. – Одеса : Астропринт, 2001. – 59 с. – Із змісту : Подрезова М. О. Місце особистих бібліотек професорів Одеського (Новоросійського) університету серед іменних колекцій НБ ОНУ / М. О. Подрезова. – С. 4-6.
 8. Библиотека нового века // Альянс. – 2002. – №1/2. – С. 16-17.
 9. Библиотека университета // Одес. известия. – 2002. – 22 мая (№93).
 10. Бородавко Р. Храм книги / Р. Бородавко // Одес. вестник. – 2002. – 29 мая (№93).
 11. Гуревич Э. Первый Дерибасовский лауреат : [про В. С. Фельдмана] / Э. Гуревич // Одесса : ежемес. газ. Сан-Францис. землячества Всемир. клуба одесситов. – 2002. – Янв.
 12. Колтунова Е. Два дома / Е. Колтунова // Юг. – 2001. – 6 дек.
 13. Кушнір О. Світ невідомих відкриттів : до 185-річчя ОНУ / О. Кушнір // Одес. університет. – 2002. – №
 14. Мельник С. Одессит – он и в Африке одессит : [про В. С. Фельдмана] / С. Мельник // Пассаж. – 2002. – № – С. 98-99.
 15. Наукове пізнання : методологія та технологія. – Одеса, 2001. – 169 с.
 16. Ноткина О. Ю. Архив научной библиотеки Одесского национального университета им.И. И. Мечникова / О. Ю. Ноткина // Архів. Документ. Історія. Сучасність. – Одеса, 2001. – С. 62-65. – (Праці Держ. архіву Одес. обл. ; т. 4).
 17. Третьяк А. И. Книжные собрания юной Одессы / А. И. Третьяк // Музей. Історія. Одеса. – Одеса, 2001. – С. 102-104.
 18. Лауреат номер один [премии Дерибаса] : [про В. С. Фельдмана] // Одес. вестник. – 2001. – 8 сент.
 19. Наукова бібліотека Одеського національного університету імені І. І. Мечникова : іст. нарис до 185-річчя заснування / відп. ред. В. А. Сминтина, заступ. відп. ред. М. О. Подрезова. – Одеса : Астропринт, 2002. – 248 с.
 20. Подрезова М. О. Науковій бібліотеці Одеського національного університету ім.І. І. Мечникова – 185 років / М. О. Подрезова // Бібліотечний вісник. – 2002. – №  – С. 54-56.
 21. Пружина В. П. Безцінна скарбниця / В. П. Пружина // Думська площа. – 2002. – 17 трав. – С. 2.
 22. Пружина В. П. Науковій бібліотеці ОНУ- 185! / В. П. Пружина // Нова книга. – 2002. – № – С. 2.
 23. Суровцева Е. Интернет-технологии – для библиотеки / Е. Суровцева // Одес. університет. – 2002. – Листоп.
 24. Наукова бібліотека в сучасному суспільстві. Історія. Проблеми. Перспективи : зб. ст. до 185-річчя Наук. б-ки ОНУ ім. І.І. Мечникова / ОНУ ім. І. І. Мечникова, Наук. б-ка ; відп. ред. В. А. Сминтина ; упоряд. : М. О. Подрезова, О. В. Суровцева, І. В. Шепельська. – Одеса : Астропринт, 2003. – 191 с. – Із змісту : Подрезова М. О. Наукова бібліотека : минуле та сьогодення. – С. 7-21 ; Полевщикова Е. В. О начальном этапе формирования коллекции старопечатных изданий в фондах Научной библиотеки ОНУ им. И. И. Мечникова. – С. 48-57 ;  Самодурова В. В. Научная библиотека Одесского университета в 1920-е годы. – С. 97-106 ; Алексеенко М. В. Источники по истории первой революции (1808-1814) и освободительной войны (1808-1813) в Испании в именных фондах Научной библиотеки Одесского национального университета. – С. 5-11.
 25. Історичні колекціі у книгозбірнях: проблеми збереження, вивчення, реконструкції : матеріали Міжнар. наук. конф. (Одеса, 2004) / ОНУ ім. І.І. Мечникова, Наук. б-ка ; відп. ред. М. О. Подрезова;  упоряд. : О. В. Полевщикова, О. В. Суровцева. – Одеса : Астропринт, 2004. – 175 с. – Із змісту : Полевщикова Е. В. Периодические издания Воронцовского фонда Научной библиотеки ОНУ : к истории формирования коллекции / Е. В. Полевщикова. – С. 155-161.
 26. Ворожейкіна О. Все для зручності читача / О. Ворожейкіна // Одес. університет. – 2005. – № 3. – С. 3.
 27. Каталог изданий XVI века : из фондов Научной библиотеки ОНУ имени И. И. Мечникова / ОНУ им. И. И. Мечникова, Науч. б-ка ; сост. Е. В. Полевщикова ; отв. ред. В. А. Смынтына ; науч. ред. Е. А. Радзиховская ; библиогр. ред. М. А. Подрезова. – Одесса : Астропринт, 2005. – 291 с.
 28. Подрезова М. А. Роль бібліотеки у становленні науковця / М. А. Подрезова // Науковий вісник Південноукраїнського державного педагогічного університету ім.К. Д. Ушинського. [Педагогічні науки. Психологічні науки]. – 2005. – Спец. вип. : Iнтеграція гендерного підходу в сучасну науку і освіту : результати та перспективи. – С. 149-154.
 29. Подрезова М. А. Русские книги в именных фондах НБ ОНУ / ред.-бібліограф М.А. Подрезова // Творческое наследие семьи Рерихов в свете мировой культуры : материалы научно-практ. конф., 1999-2004 гг. / ред. : Е. Г. Петренко, М. Л. Линник ; Одес. Дом-музей им. Н. К. Рериха. – Одесса : Астропринт, 2005. – С. 282-293.
 30. Полторак В. В. Інформаціні технології в науковій бібліотеці / В.В. Полторак, О. Луговий // Одес. університет. – 2005. – № 2. – С. 4-5.
 31. Самодурова В. В. Тамара Моисеевна Гольд – ботаник, библиограф-биолог Научной библиотеки университета Одессы / В. В. Самодурова, Л. В. Рясиков, Т. А. Богачик // Современные проблемы зоологии и экологии : междунар. конф., посвящ. 140-летию ОНУ им. И. И. Мечникова, Каф. зоологии ОНУ, Зоологического музея ОНУ и 120 годовщине со дня рождения засл. деятеля науки УССР, проф. И. И. Пузанова (Одесса, 2005). – Одесса, 2005. – С. 387-388.
 32. Фельдман В. С. Фонд А. Г. Строганова в Научной библиотеке Одесского национального университета им. И. И. Мечникова / В. С. Фельдман // Дерибасовская-Ришельевская : одес. альманах. – 2005. – № – С. 6-14.
 33. В пользу родной библиотеки // Одес. известия. – 2006. – 30 сент. (№177/178). – С. 8.
 34. Ноткина О. Ю. Вместе с ними : о сотрудниках научной библиотеки ОНУ им. И. И. Мечникова, оставивших след в нашем сердце / О.Ю. Ноткина, В. С. Фельдман. – Одесса : Optimum, 2006. – 68 с.
 35. Подрезова М. А. Науково-дослідницька діяльність університетської бібліотеки: традиційні напрямки та сучасні пріоритети / М. А. Подрезова // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2006. – № – С. 20-25.
 36. Шевчук Н. Одесса в объективе трехдневного рабочего визита / Н. Шевчук // Одес. известия. – 2006. – 2 авг.
 37. Алексеенко М. В. Испанские издания XVI-XVII вв. из коллекции Ромуальда Губе в фондах Научной библиотеки ОНУ им. И. И. Мечникова / М. В. Алексеенко // Вісник ОНУ. Серія : Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство. – 2007. – Т. 12, вип. 4. – С. 169-189.
 38. Бахчиванжи Г. П. Бібліотечно-інформаційне забезпечення в НБ ОНУ імені І. І. Мечникова науки та освіти / Г. П. Бахчиванжи // Вісник ОНУ. Серія : Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство. – 2007. – Т. 12, вип. 4. – С. 228-234.
 39. Великодная А. В. Редкие издания в книжном собрании А. Кухарского / А. В. Великодная, Е. В. Полевщикова // Вісник ОНУ. Серія : Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство. – 2007. – Т. 12, вип. 4. – С. 153-168.
 40. Голяева И. «Всегда смотрите на Ольгу Юдовну» / И. Голяева // Одес. известия. – 2007. – 20 март (№22). – С. 7.
 41. Губарь О. И. В пространстве утрат / О. И. Губарь // Дерибасовская-Ришельевская : одес. альманах. – 2007. – № 28. – С. 314-315.
 42. Зайченко А. В. Модернізація процесів роботи в новому інформаційно-технологічному середовищі / А. В. Зайченко // Вісник ОНУ. Серія : Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство. – 2007. – Т. 12, вип. 4. – С. 223-227.
 43. Малютіна Н. П. Україністика в іменних фондах Наукової бібліотеки ОНУ ім.І. І. Мечникова / Н. П. Малютіна // Вісник ОНУ. Серія : Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство. – 2007. – Т. 12, вип. 4. – С. 249-251.
 44. Мусієнко Н. В. Сучасний стан і можливості вдосконалення наукової обробки документів у Науковій бібліотеці Одеського національного університету імені І. І. Мечникова / Н. В. Мусієнко // Вісник ОНУ. Серія : Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство. – 2007. – Т. 12, вип. 4. – С. 239-242.
 45. Пигулевская И. В. Книги из коллекции В. Н. Габбе / И. В. Пигулевская // Вісник ОНУ. Серія : Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство. – 2007. – Т. 12, вип. 4. – С. 200-206.
 46. Подрезова М. О. Бібліотеки вищих навчальних закладів Півдня України в сучасному інформаційно-освітньому просторі / М. О. Подрезова // Бібліотека вищого навчального закладу – ключова ланка інформаційного забезпечення навчального процесу на сучасному рівні : нарада директорів бібліотек вищих навчальних закладів : зб. матеріалів наради директорів б-к вищих навч. закладів III-IV рівнів акредитації (Дніпропетровськ, 12-13 лют. 2007 р.) / уклад. А. В. Кудін. – Дніпропетровськ, 2007. – С. 46-56.
 47. Подрезова М. О. Місце бібліотек вищих навчальних закладів півдня України в інформаційній підтримці учбового і наукового процесів / М. О. Подрезова, О. В. Суровцева // Вісник ОНУ. Серія : Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство. – 2007. – Т. 12, вип. 4. – С. 208-216.
 48. Подрезова М. О. Наукова бібліотека Одеського національного університету імені І. І. Мечникова : шляхами історії / М. О. Подрезова // Вісник ОНУ. Серія : Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство. – 2007. – Т. 12, вип. 4. – С. 10-28.
 49. Подрезова М. О. Науково-дослідна діяльність університетської бібліотеки : історія розвитку, традиційні напрямки та сучасні пріоритети / М. О. Подрезова // Вісник ОНУ. Серія : Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство. – 2007. – Т.12, вип. 4. – С. 10-28.
 50. Полевщикова Е. В. О. Л. Вайнштейн и изучение именных фондов Научной библиотеки ОНУ им. И. И. Мечникова в 1920-е гг. / Е. В. Полевщикова // Вісник ОНУ. Серія : Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство. – 2007. – Т. 12, вип. 4. – С.119-133.
 51. Полевщикова Е. В. Путешествия в библиотеке Воронцовых / Е. В. Полевщикова // Про книги : журнал библиофила. – 2007. – № – С. 81-95.
 52. Полевщикова Е. В. Роман Илларионович Воронцов – основатель семейной библиотеки / Е. В. Полевщикова // Вісник ОНУ. Серія : Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство.. – 2007. – Т. 12, вип. 4. – С. 190-199.
 53. Пружина В. П. Модель інформаційно-бібліографічного обслуговування в Науковій бібліотеці Одеського національного університету ім. І. І. Мечникова / В. П. Пружина // Вісник ОНУ. Серія : Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство. – 2007. – Т. 12, вип. 4. – С. 217-222.
 54. Пясецька М. П. Новітні технологii у роботі відділу комплектування документів НБ ОНУ ім. І. І. Мечникова / М. П. Пясецька // Вісник ОНУ. Серія : Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство. – 2007. – Т. 12, вип. 4. – С. 235-238.
 55. Саввина А.Н. Библиотека Воронцовых в Одессе / А. Саввина // Воронцовы – два века в истории России / ред. и сост.: Т. Н. Ладыгина, М. И. Микешин. – СПБ. : Санкт-Петербургский Центр истории идей, 2007. – С. 16-20.
 56. Алексеенко М. В. Произведения испанских просветителей XVIII в. в фондах Научной библиотеки ОНУ им. И. И. Мечникова / М.В. Алексеенко // Вісник ОНУ. Серія : Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство. – 2008. – Т. 13, вип. 8. – С. 190-207.
 57. Бачинська О. А. Колекція церковної періодики у фондах Наукової бібліотеки ОНУ як історичне джерело для вивчення повсякденної історії, освіти, господарства населення України у другій половині ХІХ ст. / О. А. Бачинська // Вісник ОНУ. Серія : Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство. – 2008. – Т. 13, вип. 8. – С. 179-183.
 58. Березюк Н. М. Исторические параллели в судьбах двух университетских библиотек : фрагменты истории / Н. М. Березюк // Вісник ОНУ. Серія : Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство. – 2008. – Т. 13, вип. 8. – С. 48-57.
 59. Бржестовская Н. Путешествие в прошлое / Н. Бржестовская // Юг. – 2008. – 15нояб. – С. 8.
 60. Великодная А. В. Материалы для изучения истории и культуры лужицких сербов в библиотеке Анджея Кухарского / А. В. Великодная // Вісник ОНУ. Серія : Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство. – 2008. – Т. 13, вип. 8. – С. 301-317.
 61. Великодная А. В. Материалы по этнографии в коллекции Анджея Кухарского / А.В. Великодная // Вісник Одес. історико-краєзнавчого музею. – 2008. – №  – С. 26-30.
 62. Гребцова И. С. Направления и формы сотрудничества исторического факультета с Научной библиотекой ОНУ / И. С. Гребцова // Вісник ОНУ. Серія : Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство. – 2008. – Т. 13, вип. 8. – С. 23-39.
 63. Губарь О. И. Памяти Фельдмана / О. И. Губарь // Одес. університет. – 2008. – №2/3. – С. 7.
 64. Книжные собрания семьи Воронцовых в библиотеке Одесского (Новороссийского) университета : [аннот.] каталог выставки / ОНУ им. И. И. Мечникова, Науч. б-ка ; авт.-сост. Е. В. Полевщикова ; библиогр. ред. В. В. Самодурова ; отв. ред.  М. А. Подрезова ; Черноморский православный фонд. – Одесса : КП ОМД, 2008. – 79 с.
 65. Малютина Н. Антикультурная концепция театральности в творческом осмыслении Н.Н. Евреинова / Н. Малютина // Методологічні аспекти літературознавчого синтезу : зб. наукових праць на пошану професора Нонни Шляхової з нагоди її 75-річчя / відп. ред. : Є. М. Черноіваненко ; ОНУ ім. І. І. Мечникова. – Одеса, 2008. – С. 134-142.
 66. Мукаельянц С. «Золотой запас» библиотеки / С. Мукаельянц // Одес. університет. – 2008. – № – С. 4.
 67. Пигулевская И. В. Труды итальянского эрудита Л. А. Муратори в фондах Научной библиотеки ОНУ им. И. И. Мечникова / И.В. Пигулевская // Вісник ОНУ. Серія : Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство. – 2008. – Т. 13, вип. 8. – С. 216-229.
 68. Полевщикова Е. В. О книжных приобретениях М. С. Воронцова во Франции / Е.В. Полевщикова // Вісник ОНУ. Серія : Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство. – 2008. – Т. 13, вип. 8. – С. 254-272.
 69. Полторак О. Библиотекарь от Бога / О. Полторак // Одес. університет. – 2008. – №2/3. – С. 6-7.
 70. Алексеенко М. В. Литература об экваториальной экспедиции Французской академии наук в Южную Америку (1735-1744 гг.) / М. В. Алексеенко // Вісник ОНУ. Серія : Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство. – 2009. – Т. 14, вип. 19. – С. 191-207.
 71. Бережок Е. В. Французские периодические издания XVIII в. в книжном собрании графа Александра Григорьевича Строганова / Е. В. Бережок // Вісник ОНУ. Серія : Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство. – 2009. – Т. 14, вип. 19. – С.208-227.
 72. Гребцова И. С. Материалы об участии преподавателей Новороссийского университета в деятельности благотворительных организаций Одессы в фондах Научной библиотеки ОНУ / И. С. Гребцова, В. В. Гребцов // Вісник ОНУ. Серія : Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство. – 2009. – Т. 14, вип. 19. – С. 9-21.
 73. Ковалевская Н. А. Военный инженер К. А. Шильдер и его потомство / Н. А. Ковалевская // Воронцовский дворец. Образ и время : сб. докл. / сост. Г.Г. Филатова. – Симферополь, 2009. – С. 227-232.
 74. Міщук С. Роль одеських учених у колекціонуванні та дослідженні рукописних фондів бібліотек другої половини ХІХ – початку ХХ ст. / С. Міщук // Бібліотечний вісник. – 2009. – №3. – С. 40-48.
 75. Пигулевская И. В. Беневенто в «Исторических записках» Стефано Борджа / И.В. Пигулевская // Вісник ОНУ. Серія : Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство. – 2009. – Т. 14, вип. 19. – С. 243-251.
 76. Подрезова М. О. Наукова бібліотека : основні результати наукових досліджень / М.О. Подрезова // Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2008 / гол. ред. В. А. Сминтина. – Одеса, 2009. – С. 235-240.
 77. Полевщикова Е. В. Календари и месяцесловы в Воронцовском фонде Научной библиотеки Одесского национального университета им. И. И. Мечникова / Е. В. Полевщикова // Воронцовский дворец. Образ и время : сб. докл. / сост.: Г. Г. Филатова. – Симферополь, 2009. – С. 178-181.
 78. Полевщикова Е. В. От «Комнаты редких книг» до университетского Музея книги / Е. В.Полевщикова, Е. В. Савельева // Вісник ОНУ. Серія : Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство. – 2009. – Т. 14, вип. 19. – С. 56-72.
 79. Алексеенко М. В. Потругальские издания из коллекции Ромуальда Губе / М. В. Алексеенко // Вісник ОНУ. Серія : Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство. – 2010. – Т. 15, вип. 21. – С. 131-144.
 80. Барвінська П. І. Німецькомовні видання кінця ХІХ – початку ХХ ст. про історію Східної Європи у фондах Наукової бібліотеки Одеського національного університету імені І.І. Мечникова / П. І. Барвінська // Вісник ОНУ. Серія : Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство. – 2010. – Т. 15, вип. 21. – С. 31-43.
 81. Бережок Е. В. Военно-топографические описания побережья Чёрного моря в книжном собрании графа Александра Григорьевича Строганова / Е. В. Бережок // Вісник ОНУ. Серія : Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство. – 2010. – Т. 15, вип. 21. – С. 145-158.
 82. Березюк Н. М. Исторические параллели в судьбах университетских библиотек Одессы и Харькова / Н. М. Березюк // Вісник Харків. нац. ун-ту ім.В. Н. Каразіна. Серія : Історія. – 2010. – № 908, вип.42. – С. 312-323.
 83. Зайченко А. В. Репозитарій відкритого доступу – архів наукової інформації ОНУ ім. І. І. Мечникова / А. В. Зайченко // Вісник ОНУ. Серія : Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство. – 2010. – Т. 15, вип. 21. – С. 205-207.
 84. Ильина А. Дань уважения одесскому библиографу / А. Ильина // Одес. вестник. –2010. – 7 окт.
 85. Книжковий фонд Майї Ковальчук [поповнить іменні фонди Наукової бібліотеки ОНУ ім. І. І. Мечникова] // Чорномор. новини. – 2010. – 20 листоп.
 86. Кочмар В. С. Епархиальные ведомости как источник изучения православия Юга Украины / В. С. Кочмар // Вісник ОНУ. Серія : Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство. – 2010. – Т. 15, вип. 21. – С. 44-54.
 87. Ляшенко О. Л. Польські стародруки з «розпорошених» колекцій університетської бібліотеки / О. Л. Ляшенко // Вісник ОНУ. Серія : Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство. – 2010. – Т. 15, вип. 21. – С. 159-170.
 88. Научное наследие Н. Н. Ланге в университетской библиотеке / ОНУ им.И. И. Мечникова ; авт.-сост. : В. И. Подшивалкина [и др.] ; отв. ред. М. А. Подрезова ; библиогр. ред. В. В. Самодурова. – Одесса : Астропринт, 2010. – 350 с.
 89. Пигулевская И. В. Итальянские издания XV-XVII вв. из книжной коллекции математика И. Ю. Тимченко / И. В. Пигулевская // Вісник ОНУ. Серія : Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство. – 2010. – Т. 15, вип. 21. – С. 171-181.
 90. Полевщикова Е. В. Рукописный каталог одесской библиотеки А. Г. Строганова / Е. В. Полевщикова // История библиотек : исслед., материалы, док. : сб. науч. тр. / Рос. нац. б-ка.- Вып. 8. – СПб. : Изд-во Рос. нац. б-ки, 2010. – С. 240-251.
 91. Полевщикова Е. В. Книги из библиотеки С. А. Соболевского в книжном собрании Одесского национального университета / Е. В. Полевщикова // Вісник ОНУ. Серія : Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство. – 2010. – Т.15, вип. 21. – С. 182-201.
 92. Пружина В. П. Освіта – сьогодні,. Кар’єра – завтра. Успіх – завжди / В. П. Пружина // Вісник ОНУ. Серія : Бiблiотекознавство, бiблiографознавство, книгознавство. – 2010. – Т. 15, вип. 21. – С. 81-85.
 93. Савельева Е. В. Незабываемый образ : из воспоминаний о В. С. Фельдмане / Е.В. Савельева // Вісник ОНУ. Серія : Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство. – 2010. – Т. 15, вип. 21. – С. 125-128.
 94. Стародруки і рідкісні видання в університетській бібліотеці : матеріали Міжнар. книгознавчих читань (Одеса, 14-16 верес. 2009 р.) / упоряд. : О. В. Полевщикова [та ін.] ; наук. ред. І. С. Грєбцова ; відп. ред. М. О. Подрезова ; ОНУ ім. І.І. Мечникова, Наук. б-ка. – Одеса, 2010. – 303 с. – Із змісту :  Полевщикова Е. В. Об экземпляре «Различных портретов» в библиотеке Воронцовых / Е. В. Полевщикова . – С. 246-263.
 95. У скарбниці Наукової бібліотеки : каталог виставки особистої колекції проф. В. А. Сминтини / ОНУ ім.І. І. Мечникова, Наук. б-ка ; упоряд. : М. О. Подрезова, Т. М. Шершун ; наук. ред. О. В. Полевщикова ; бібліогр. ред. : Н. В. Мусієнко, О. В. Суровцева. – Одеса : Астропринт, 2010. – 107 с.
 96. Шадрін Д. Фонди бібліотеки поповняться раритетними виданнями : [колекція книжок М.І. Ковальчук] / Д. Шадрін // Думська площа. – 2010. – 10 груд.
 97. Алєксєєнко М. В. Видання з бібліотеки Віленської медико-хірургічної академії в книжковому зібранні Рішельєвського ліцею / М. В. Алєксєєнко // Наукові праці Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. – 2011. – Вип. 31. – С. 185-192.
 98. Анатольєва Т. Університетська бібліотека – в мережі Інтернет / Т. Анатольєва // Думська площа. – 2011. – 4 февр.
 99. Бахчиванжи А. П. Выставка «Феномен научной традиции в контексте наследия П.М. Бицилли : параллельные традиции, лакуны, восстановление связи. Из фондов НБ ОНУ им. И. И. Мечникова» / А. П. Бахчиванжи // Curriculum vitae : сб. науч. трудов. – Одесса, 2011. – Вып. 2 : Творчество П. М. Бицилли и феномен гуманитарной традиции Одесского университета / А. П. Бахчиванжи, М. А. Бирман, И. В. Голубович [и др.] ; отв. ред. О. А. Довгополова ; ОНУ им. И. И. Мечникова. – 2011. – С. 58-75.
 100. Бережок Е. В. Картографические материалы в библиотеке графа Александра Григорьевича Строганова / Е. В. Бережок // Вісник ОНУ. Серія : Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство. – 2011. – Т. 16, вип.21. – С. 197-214.
 101. Великодная А. В. Польские периодические издания конца XVIII – первой половины XIX вв. из библиотеки Анджея Кухарского / А. В. Великодная // Вісник ОНУ. Серія : Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство. – 2011. – Т.16, вип.  – С. 215-232.
 102. Видавнича спадщина українського ренесансу (1917-1930) : каталог виставки / ОНУ ім. І. І. Мечникова, Наук. б-ка ; авт.-упоряд.: О. Л. Ляшенко, І. М. Усатенко ; наук. ред. і автор вступ. ст. В. П. Саєнко ; відп. ред.  М. О. Подрезова ; бібліогр. ред. : О. С. Мурашко, О. В. Полевщикова. – Одеса : Одес. нац. ун-т, 2011. – 85 с.
 103. Історія України в книжкових пам’ятках XVI-XVII ст. з колекції Наукової бібліотеки ОНУ ім. І. І. Мечникова : зб. наук. праць / упоряд. : О. В. Полевщикова [та ін.] ; наук. ред. В.М. Хмарський ; відп. ред. : М. О. Подрезова ; бібліогр. ред. : О. С. Мурашко, В. С. Кочмар ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, Наук. б-ка. – Одеса : Одес. нац. ун-т, 2011. – 330 с.
 104. Книги о научном богатстве : [презентация 8 книг, выпущенных НБ ОНУ им.И. И. Мечникова] // Одес. известия. – 2011. – 19 февр.
 105. Ляшенко О. Л. Польська релігійна література XVII-XVIII ст. в університетській бібліотеці / О. Л. Ляшенко // Вісник ОНУ. Серія : Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство. – 2011. – Т. 16, вип. 21. – С. 135-158.
 106. Мерзлякова С. О. Організація роботи Наукової бібліотеки Одеського державного університету за часи керування Миколи Володимировича Павлюка (1951-1960 рр.) / С.О. Мерзлякова // Вісник ОНУ. Серія : Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство. – 2011. – Т. 16, вип. 21. – С. 56-67.
 107. Пигулевская, И. В. Прижизненные издания трактатов итальянских гуманистов XV-XVI вв. в книжной коллекции математика И. Ю. Тимченко / И. В. Пигулевская // Вісник ОНУ. Серія : Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство. – 2011. – Т.16, вип. 21. – С. 233-240.
 108. Подрезова М. А. Институционныe репозитарии (план докл.) [Електронний ресурс] / М. А. Подрезова // Презентация университетского архива-репозитария dspace.onu.edu.ua на ученом совете 17 января 2011 года. – Режим доступу: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/1032
 109. Подрезова М. А. Информационно-аналитическая деятельность современной библиотеки / М. А. Подрезова // Вісник ОНУ. Серія : Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство. – 2011. – Т. 16, вип. 21. – С. 271-282.
 110. Подрезова М. А. Информационное обеспечение науки и образования в научной библиотеке ОНУ имени И. И. Мечникова / М. А. Подрезова // Вісник ОНУ. Серія : Бiблiотекознавство, бiблiографознавство, книгознавство. – 2012. – Т. 17, вип. 1(7). – С. 221-230.
 111. Самодурова В. В. Журнал «Вестник опытной физики и элементарной математики» в фондах Научной библиотеки Одесского национального университета имени И. И. Мечникова / В. В. Самодурова // Вісник ОНУ. Серія : Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство. – 2011. – Т. 16, вип. 21. – С. 127-132.
 112. Бережок Е. В. Военная книга конца ХVIII – начала ХІХ вв. в библиотеке графа А.Г. Строганова / Е. В. Бережок // Вісник ОНУ. Серія : Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство. – 2012. – Т. 17, вип. 1 (7). – С. 169-188.
 113. Боєва А. Р. Із джерел про історію швейцарських колоністів на Півдні України / А.Р. Боєва // Вісник ОНУ. Серія : Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство. – 2012. – Т. 17, вип. 2 (8). – С. 23-39.
 114. Великодная А. В. Польские старопечатные издания в университетской библиотеке: из истории формирования коллекции / А. В. Великодная // Вісник ОНУ. Серія : Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство. – 2012. – Т. 17, вип. 2(8) . – С. 89-106.
 115. Дубасов В. Книги, спасенные от репрессий / В. Дубасов // Одес. вестник. – 2012. – 16 февраля (№23). – С. 7.
 116. Ковальский С. В. Американистика первой половины ХІХ в. в Воронцовском фонде Научной библиотеки Одесского национального университета имени И. И. Мечикова / С.В. Ковальский // Воронцовский сборник. – 2012. – Вып. 5 : М. С. Воронцов и его эпоха : историческая ретроспектива. – С. 83-91.
 117. Кочмар В. С. Рукописна та книжкова спадщина України / В. С. Кочмар // Вісник ОНУ. Серія : Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство. – 2012. – Т. 17, вип. 1 (7). – С.  57-96.
 118. Ляшенко О. Л. Рідкісні видання граматик української мови в зібранні університетської бібліотеки / О. Л. Ляшенко // Вісник ОНУ. Серія : Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство. – 2012. – Т. 17, вип. 2 (8). – С. 73-85.
 119. Мерзлякова С. О. Дивосвіт українського рушника / С. О. Мерзлякова // Вісник ОНУ. Серія : Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство. – 2012. – Т. 17, вип. 1 (7). – С. 97-104.
 120. Мурашко О. С. Рослини-символи Старого та Нового Світу в бібліографічних джерелах / О. С. Мурашко, В. В. Немерцалов // Вісник ОНУ. Серія : Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство. – 2012. – Т. 17, вип. 1 (7). – С. 105-138.
 121. Полевщикова Е. В. Читатели-энциклопедисты и их библиотеки : на примере кн. собрания А. Р. Воронцова) / Полевщикова Е. В. // Розмаїття культур: історія і соціально-комунікативна природа книги : матеріали IV міжнар. наук.-практ. семінару (Харків, 12-15 квіт. 2011 р.) / ХНУ ім. В. Н. Каразіна, Балтійська міжнар. акад. (Латвія), Акад. б-ка Ун-ту Латвії, ПНТУ ім. Ю. Кондратюка. – Х. : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2012. – С. 177-188.
 122. Полевщикова Е. В. «Путешествия Джона Мандевиля» в книжном собрании М. С. Воронцова / Е. В. Полевщикова // Вісник ОНУ. Серія : Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство. – 2012. – Т. 17, вип. 1 (7). – С. 141-155.
 123. Польські стародруки з колецій університетської бібліотеки : каталог / ОНУ ім. І. І. Мечникова., Наук. б-ка; упоряд. : Г. В. Великодна, О. Л. Ляшенко ; наук. ред., авт. вступ. ст. В. Валецький ; відп. ред. М. О. Подрезова ; бібліогр. ред. О. В. Полевщикова. – Одеса : Одес. нац. ун-т, 2012. – 379 с.
 124. Черкаская М. Таинственный мир растений : [в НБ ОНУ им. И. И. Мечникова прошла выставка «Растения символы в христианских традициях : из коллекций, которые имеют статус национального достояния»] / М. Черкаская // Одес. вестник. – 2012. – 17 мая.
 125. Бережок Е. В. Туристические путеводители конца XVIII-XIX вв. : по материалам Строгановского фонда Научной б-ки ОНУ им. И.И. Мечникова  / Е. В. Бережок // Вісник ОНУ. Серія : Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство. – 2013. – Т. 18, вип. 2 (10). – С. 81-101.
 126. Боєва А. Р. Наукова бібліотека університету : погляд крізь призму світового рейтингу Webometrics / А. Р. Боєва // Вісник ОНУ. Серія : Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство. – 2013. – Т. 18, вип. 2(10). – С. 119-128.
 127. Гриськов А. С. Овідіопольська ескада / А. С. Гриськов // Чорномор. новини. – 2013. – 16 нояб.
 128. Подрезова М. О. Бібліографічна культура періодичного видання як напрямок інформаційно-аналітичної діяльності бібліотеки / М. О. Подрезова // Вісник ОНУ. Серія : Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство. – 2013. – Т.18, вип. 1 (9). – С. 105-114.
 129. Подрезова М. О. Інформаційно-аналітична діяльність наукової бібліотеки – пріоритетний напрямок розвитку бібліотечної справи / М. О. Подрезова // Бібліотеки та інформаційні ресурси у сучасному світі науки освіти та культури : матеріали наук.-практ. конф. (м. Севастополь, 7-10 жовт. 2013 р.). – Севастополь, 2013. – С. 89-99.
 130. Полевщикова Е. В. Отечественная война 1812 года в книжном собрании Н.К. Шильдера : книги с автографами / Е. В. Полевщикова // Вісник ОНУ. Серія : Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство. – 2013. – Т. 18, вип. 1 (9). – С. 91-102.
 131. Стародруки і рідкісні видання в університетській бібліотеці : матеріали II Міжнар. книгознавчих читань (Одеса, 18-19 вересня 2012 р.) / відп. ред.: М. О. Подрезова, О.В. Полевщикова ; бібліогр. ред. О. С. Мурашко ; ОНУ ім. І.І. Мечникова, Наук. б-ка. – Одеса : Одес. нац. ун-т, 2013. – 332 с. – Із змісту : Бережок Е. В. Планы городов в картографическом собрании графа Александра Григорьевича Строганова / Е. В. Бережок. – С. 28-46 ; Подрезова М. А. Научно-издательская деятельность Научной библиотеки ОНУ в области книговедения: итоги последнего десятилетия и перспективы / М. А. Подрезова. – С. 209-223 ; Полевщикова Е. В. Антинаполеоновская легенда в изданиях Ж. Г. Пельтье: по материалам книжных собраний Воронцовых / Е. В. Полевщикова. – С. 224-243.
 132. Алексеенко М. В. «Рассеянные» книжные коллекции в вузовской библиотеке: из опыта исследования и реконструкции / М. В. Алексеенко // Вісник ОНУ. Серія : Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство. – 2014. – Т.19, вип. 1(11). – С. 47-58.
 133. Бахчиванжи Г. П. Інформаційно-аналітичний сектор університетської бібліотеки / Г.П. Бахчиванжи // Вісник ОНУ. Серія : Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство. – 2014. – Т. 19, вип. 1(11). – С. 93-100.
 134. Бережок Е. В. Туристические путеводители конца XVIII–XIX вв. : по материалам Строгановского фонда Научной б-ки ОНУ им. И.И. Мечникова / Е. В. Бережок // Вісник ОНУ. Серія : Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство. – 2014. – Т. 19, вип. 2 (12). – С. 101-121.
 135. Великодная А. В. Шевченкиана в книжных коллекциях Научной библиотеки ОНУ: именные фонды М. В. Терещенко, Б. А. Лупанова, Ф. Е. Петруня / А. В. Великодная // Вісник ОНУ. Серія : Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство. – 2014. – Т.19, вип. 2 (12). – С. 122-143.
 136. Зайченко А. В. «Biblio-колегіум» : нові інформаційні можливості для наукового середовища бібліотекарів / А. В. Зайченко // Вісник ОНУ. Серія : Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство. – 2014. – Т.19, вип. 2 (12). – С. 161-164.
 137. Подрезова М. О. Наукова бібліотека у видавничій діяльності класичного університету / М. О. Подрезова // Сучасні видавництва вищих навчальних закладів : матеріали Першої Всеукр. наук.-практ. конф. (Одеса, 23-26 верес. 2014 р.) / відп. ред.: Л. Ф. Дьяченко ; передм. Н. Г. Юргелайтіс ; ОНУ ім. І. І. Мечникова, Книжкова палата України. – Одеса, 2014. – С. 40-55.
 138. Подрезова М. О. Стратегія розвитку наукової бібліотеки в умовах інформатизації суспільства / М. О. Подрезова // Вісник ОНУ. Серія : Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство. – 2014. – Т.19, вип. 1 (11). – С. 11-31.
 139. Полевщикова Е. В. Масонская литература в библиотеках Воронцовых (книги и журналы на русском языке) / Е. В. Полевщикова // Е. Р. Дашкова и её время в культурном пространстве России и Европы : сб. науч. ст. / отв. ред. Л. В. Тычинина. – М., 2014. – С. 159-174.
 140. Пружина В. П. Трансформація вузівської бібліотеки: нові можливості у видавничій діяльності / В. П. Пружина // Вісник ОНУ. Серія : Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство. – 2014. – Т.19, вип. 1 (11). – С. 137-140.
 141. Тоцький П. М. Історія України та козацтва XVI-XVIII століть у відображенні французьких раритетів Наукової бібліотеки ОНУ ім. І. І. Мечникова / П. М. Тоцький // Libra. – 2014. – Вип. 3. – С. 97-105.
 142. Алексеенко М. В. Одесские Южнославянские знакомые В. И. Григоровича : по материалам именного кн. фонда Научной б-ки Одес. ун-та / М. В. Алексеенко // Вісник ОНУ. Серія : Бiблiотекознавство, бiблiографознавство, книгознавство. – 2014. – Т. 20, вип. 2(14). – С. 79-92.
 143. Алексеенко М. В. Славистическое книжное собрание профессора Виктора Ивановича Григоровича в библиотеке Одесского университета / М. В. Алексеенко // В. И. Григорович и развитие славяноведения в России : материалы «круглого стола» с междунар. участием, посвящ. 200-летию со дня рождения ученого (Казань, 10 апр. 2015 г.). – Казань, 2015. – С. 154-167.
 144. Ювілейна збірка наукових праць, присвяч. 150-річчю Одеського національного університету імені І. І. Мечникова / гол. ред. І. М. Коваль ; редкол. : В. О. Іваниця, В. М. Хмарський ; ОНУ ім.І. І. Мечникова. – Одеса : Одес. нац. ун-т, 2015. – 380 с. – Із змісту : Подрезова М. О. Наукова бібліотека як науково-дослідна та науково-допоміжна установа університету : до історії формування моделі сучасної бібліотеки / М. О. Подрезова. – С. 103-116 ;  Алєксєєнко М. В. До історії формування іменних книжкових фондів у бібліотеці Одеського університету / М. В. Алєксєєнко. – С. 117-129.
 145. Гребцова И. С. Материалы о деятельности братьев Виктора и Адама Арцимовичей в фондах Научной библиотеки Одесского национального университета им. И. И. Мечникова / И.С. Гребцова // Вісник ОНУ. Серія : Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство. – 2015. – Т. 20, вип. 2 (14). – С. 47-59.
 146. Подрезова М. А. Научная библиотека Одесского национального университета имени И.И. Мечникова – в помощь юристам / М. А. Подрезова // Служители Фемиды : страницы истории юрид. образования и науки в Имп. Новороссийском-Одесском нац. ун-те им. И. И. Мечникова (1865-2015 гг.) : посвящ. 150-летию ОНУ им. И. И. Мечникова / И. С. Канзафарова [та ін.] ; под ред. и сост. И. С. Канзафарова ; ОНУ им. И. И. Мечникова. – Одесса, 2015. – С. 477-491.
 147. Подрезова М. А. Сначала была библиотека… / М. А. Подрезова // Дерибасовская-Ришельевская : одес. альманах. – 2015. – № 62. – С. 90-104.
 148. Одеський національний університет імені І. І. Мечникова. Історія та сучасність (1865-2015) / гол. ред. : І. М. Коваль ; ОНУ ім. І. І. Мечникова. – Одеса : ОНУ, 2015. – 963 с. – Із змісту : Ч. 1, розд. 7, [гл.] 2 : Бібліотека. Формування фондів / М. О. Подрезова, О. В. Полевщикова, В. В. Самодурова. – С. 238-242 ; Ч. 2, розд. 6, [гл.] 1 : Бібліотека  / М. О. Подрезова, О. В. Полевщикова, В. В. Самодурова. – С. 625-636 ; Ч. 3, розд. 15, [гл.] 11 : Наукова бібліотека / М. О. Подрезова, О. В. Полевщикова, В. В. Самодурова. – С. 905-913.
 149. Подрезова М. О. Відкритий доступ – рух OPEN ACCES як інноваційна модель наукової комунікації / М. О. Подрезова // Всеукраїнська наук.-практ. конференція «Бібліотеки ВНЗ України у процесі імплементації Закону «Про вищу освіту» та інформатизації суспільства» / Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу, Наук.-техн. б-ка. – Івано-Франківськ, 2015. – С. 240-249.
 150. Полевщикова Е. В. Книжные знаки, владельческие и дарственные надписи на книгах из собрания математика И. Ю. Тимченко / Е. В. Полевщикова // Вісник ОНУ. Серія : Бiблiотекознавство, бiблiографознавство, книгознавство. – 2015. – Т. 20, вип. 1 (13). – С. 37-46.
 151. Самодурова В. В. Библиографы в контексте научного облика библиотеки ОНУ имени И. И. Мечникова : цели, задачи, новации / В. В. Самодурова // Вісник ОНУ. Серія : Бiблiотекознавство, бiблiографознавство, книгознавство. – 2015. – Т. 20, вип. 2(14). – С. 152-164.
 152. Історія України в книжкових пам’ятках XVII-XVIII ст. з колекцій Наукової бібліотеки ОНУ імені І. І. Мечникова : зб. наук. праць / ОНУ ім. І. І. Мечникова, Наук. б-ка [та ін.] ; авт. розд.: О. А. Бачинська, Т. В. Чухліб ; упоряд. : Є. В. Бережок ; наук. ред., комент. : О. А. Бачинська ; відп. ред. : М. О. Подрезова ; бібліогр. ред. : Г. В. Великодна ; пер. з фр. та ред. : Л. С. Дімова [та ін.]. – Одеса : Одес. нац. ун-т, 2015. – 421 с.
 153. Шедеври в колекціях університетської бібліотеки : західноєвропейська гравюра XV-XIX століть = Masterpieces in the University Library collections : western european prints of the XV-XIX centuries : каталог-альбом / упоряд. : О. В. Полевщикова [та ін.] ; пер. з англ. : О.В. Полевщикова, О. Л. Ляшенко ; відп. ред. М. О. Подрезова ; ОНУ ім. І. І. Мечникова, Наук. б-ка. – Одеса : Астропринт, 2015. – 146 с. – (Музеї Одес. нац. ун-ту ім. І. І. Мечникова ; вип. : Музей книги).
 154. Стародруки і рідкісні видання в університетській бібліотеці : матеріали IІІ Міжнародних книгознавчих читань (м. Одеса, 15-17 верес. 2015 р.) : зб. ст. / упоряд. : М. В. Алєксєєнко, О. В. Суровцева ; відп. ред. М. О. Подрезова ; бібліогр. ред. Г. В. Великодна ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, Наук. б-ка. – Одеса : ОНУ, 2016. – Із змісту : Алексеенко М. В. Дарственные надписи на книгах – свидетельства профессионального круга владельца (на примере славистической учебной библиотеки В. И. Григоровича). – C. 93-108 ; Бережок Е. В. Альбом карикатур Майё (Les Mayeux) из библиотеки графа А. Г. Строганова. – C. 109-120 ; Великодная Г. В. Колекція прекмурських книг у фондах університетської бібліотеки. – C. 121-145 ; Полевщикова Е. В. Художественное наследие Б. Пикара в коллекциях Научной библиотеки ОНУ имени И. И. Мечникова. – C. 188-227.
 155. Полевщикова О. В. «Бібліотека для маленьких»: англійська дитяча книга в книжковому зібранні Воронцових / О. В. Полевщикова // Вісн. Одес. нац. ун-ту ім. І. І. Мечникова. Сер. Бібіліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство. – 2016. – Т. 21, вип. 1 (15). – С. 96-113.
 156. Бикова Т. М. Специфіка редагування бібліографічних записів в електронному каталозі : з досвіду НБ ОНУ імені І. І. Мечникова / Т. М. Бикова // Вісн. Одес. нац. ун-ту ім. І. І. Мечникова. Серія Бібіліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство. – 2016. – Т. 21, вип. 1 (15). – С. 137-149.
 157. Пружина В. П. Вчимося впродовж життя: система розвитку персоналу в Науковій бібліотеці Одеського національного університету імені І. І. Мечникова / В. П. Пружина // Вісн. Одес. нац. ун-ту ім. І. І. Мечникова. Серія Бібіліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство. – 2016. – Т. 21, вип. 1 (15). – С. 150-157.
 158. Данилюк Н. Е. Описова катологізація в Науковій бібліотеці Одеського національного університету імені і. і. Мечникова: питання теорії, історії та методики / Данилюк Н. Е. // Вісн. Одес. нац. ун-ту ім. І. І. Мечникова. Серія Бібіліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство. – 2016. – Т. 21, вип. 2 (16). – С. 9 – 34
 159. . Кобельський Д. В. Історична проза на тему «козацтва» у зібраннях університетської бібліотеки та її роль у подіях української революції 1917-1921 рр. / Кобельський Д. В. // Вісн. Одес. нац. ун-ту ім. І. І. Мечникова. Серія Бібіліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство. – 2016. – Т. 21, вип. 2 (16). – С.57-65.
 160. Мельниченко Е. А. Румунські видання в іменному фонді В. І. Григоровича Наукової бібліотеки Одеського національного університету імені І. І. Мечникова / Мельниченко Е. А. // Вісн. Одес. нац. ун-ту ім. І. І. Мечникова. Серія Бібіліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство. – 2016. – Т. 21, вип. 2 (16). – С. 69-79.
 161. Ревенко Д. В. Видання Українського наукового інституту книгознавства у фондах Наукової бібліотеки Одеського національного університету імені І. І. Мечникова / Ревенко Д. В. // Вісн. Одес. нац. ун-ту ім. І. І. Мечникова. Серія Бібіліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство. – 2016. – Т. 21, вип. 2 (16). – С. 80-90.

 


Search

Calendar

February 2020
M T W T F S S
« Jan    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
242526272829