Декларація про державний суверенітет України

Напередодні незалежності України:

до 25-ї річниці з дня проголошення

Декларації про державний суверенітет України

Чверть століття тому, 16 липня 1990 р., Верховна Рада України прийняла Декларацію про державний суверенітет України. Цим самим було зроблено вирішальний крок на шляху до незалежності нашої країни.

Напередодні, починаючи з 11 березня 1990 р., на вулицях Києва, Чернігова та інших українських міст Українська Міжпартійна Асамблея, рухівці вже вели реєстрацію громадян Української Народної Республіки.

Прийнята більшістю голосів парламенту, Декларація про державний суверенітет України, стала програмою побудови незалежної держави.

У цьому історичному документі наголошено, що Верховна Рада УРСР проголошує суверенітет України як «верховенство, самостійність, повноту і неподільність влади республіки в межах її території, незалежність і рівноправність у зовнішніх відносинах» і «є самостійною у вирішенні будь-яких питань свого державного життя».

До дня святкування 25-ї річниці проголошення Декларації про державний суверенітет України, Науковою бібліотекою Одеського національного університету імені І. І. Мечникова було підготовлено віртуальну книжкову виставку. Пропоновані на виставці видання умовно поділяються на три групи. Перші – документи та матеріали, що стосуються прийняття Декларації та подій, які їй передували, також до цієї групи можна віднести спогади учасників тих буремних подій. Друга група – книги, що торкаються загальних теорії походження суверенітету, відображають етапи становлення національної ідеї та державотворення. Третя група включає в себе загальні монографії та збірники статей, що торкаються подальшого розвитку України, її міжнародного та культурного життя.


Декларація про державний суверенітет України: Прийнята Верховною Радою Української РСР 16 липня 1990 року . – Київ : Політвидав України, 1990 . – 8 с. (203/3411)

У даному виданні відображено вступ (преамбулу) та 10 розділів Декларації про державний суверенітет України. 

 

Ave, Ukraina! Декларація про державний суверенітет України 1990 – 2010.Т. 1-2 / Яків Зайко, Володимир Севастьянов ; відп. ред. Я. Зайко. – 2-е вид, випр. і доп. – Київ : Освіта України, 2011. – 1429 с. – (Літопис Українотворення). (79-а/8083)

У даному виданні вміщено стенограму пленарних засідань Верховної Ради УРСР ХІІ-го скликання з 28 червня по 16 липня 1990 р., проекти Декларації, фундаментальні аналітичні статті депутатів Верховної Ради УРСР, урядовців, політичних діячів і науковців, виступи ЗМІ, матеріали про розстановку політичних сил у Верховній Раді, а також спогади, роздуми безпосередньо тих, хто ухвалював Декларацію про державний суверенітет України. Крім оцінки Декларації, своєрідної панорами політичних ідей в контексті, у книзі висвітлюються актуальні проблеми становлення Української держави

Прокоп М. Напередодні незалежної України : спостереження і висновки / Мирослав Прокоп ; Наук. т-во ім. Шевченка. – Нью-Йорк ; Париж; Сидней ; Торонто ; Львів, 1993. – 646 с. – (Б-ка Українознавства ; т. 62).       (79-а/4901)

У даній книзі відображено синтетичний образ української національної політики останніх десятиліть і оцінка її місця та ролі у визвольній боротьбі українського народу. Автор дає широку картину ідейно-програмових процесів та розвитку української політики – від німецької окупації в 1941-1944 рр. до сьогоднішніх часів. height:115%;font-family:”Times New Roman”,”serif”; color:#17365D;mso-themecolor:text2;mso-themeshade:191;mso-ansi-language:UK’>Т. 1-2 / Яків Зайко, Володимир Севастьянов ; відп. ред. Я. Зайко. – 2-е вид, випр. і доп. – Київ : Освіта України, 2011. – 1429 с. – (Літопис Українотворення). (79-а/8083)

Рябошапко Г. Х. Суверенітет в Україні: від радянської федерації – до незалежної держави / Г. Х. Рябошапко. – Львів : Простір-М, 2012. – 519 с. (162/9981)

Книга складається з двох частин. У першій частині – відображено поняття суверенітету УСРР-УРСР 1917-1966 рр. крізь призму комуністичної ідеології. У другій частині відображено аргументовані переосмислені погляди науковців щодо суверенітету УСРР-УРСР, а також сучасне бачення юристами, політологами, економістами, соціологами, експертами, державними та громадянськими діячами головних напрямків удосконалення українського суверенітету. Представлення текстів у порівняльній площині дасть змогу фахівцям гуманітарної  проблематики сформувати свої бачення.

Події, що змінили Україну / С. К. Зубков, В. Л. Карнацевич, А. Ю. Хорошевський. – Харків : Факт, 2013. – 383 с. (79-а/8303)

У даному виданні у хронологічному порядку висвітлені події, що вплинули на хід історії в Україні. Відображено виникнення трипільської культури; заснування Києва та Львова; зародження Запорізької Січі; Переяславська рада; Полтавська битва; публікація «Енеїди» Котляревського; створення державного гімну України; бій під Крутами; Голодомор; аварія на Чорнобильській АЕС; створення Народного Руху України; проголошення Декларації про державний суверенітет та Акту незалежності України. Закінчується хронологічний виклад подій президентськими виборами 2010 р.

Павличко С. Листи з Києва 12 травня 1990 – 2 квітня 1991 рр. / С. Павличко. – Київ : Основи, 2001. – 159 с.             (29-в/5001)

Дане видання побудоване на розповідях очевидця про політичні та культурні події бурхливих місяців 1990-1991 рр., що завершилися ухваленням Декларації про державний суверенітет України.

отляревського; створення державного гімну України; бій під Крутами; Голодомор; аварія на Чорнобильській АЕС; створення Народного Руху України; проголошення Декларації про державний суверенітет та Акту незалежності України. Закінчується хронологічний виклад подій президентськими виборами 2010 р.

       

 Мере Жерар Принцип суверенітету. Історія та основи новітньої влади / Жерар Мере. – Львів : Кальварія, 2003. – 216 с.(171/6604)

       Дослідження Жерара Мере охоплюють концептуальну структуру новітньої політики, виходячи з поняття суверенітету та спрямовані на критичний аналіз метафізичних основ res publica.

Шевцов В. С. Национальный суверенитет (проблемы теории и методологии) / В. С. Шевцов. – М. : Юрид. лит., 1978. – 230 с. (189/2041)

В  монографії досліджуються питання політико-правового прояву суверенітету націй, простежується його глибокий зв’язок з соціалістичною демократією. Значна увага приділяється розгляду теоретичних питань радянської національної державності.
Баймуратов М. О. Модифікації державного суверенітету в умовах європейської інтеграції в контексті взаємовідносин Європейського Союзу з державами-членами : монографія / М. О. Баймуратов, Ю. С. Хоббі. – Суми : Університетська книга, 2013. – 300 с.   (172 /2044)
У монографії розглядаються актуальні питання модифікації державного суверенітету в умовах європейської інтеграції в контексті взаємовідносин Європейського Союзу з державами-членами. Досліджується проблематика суверенітету держави, його роль у становленні конституційного ладу держав в умовах глобалізації; співвідношення та протиріччя суверенітету держави та європейської інтеграції, проблеми суверенітету у відносинах Європейського Союзу з державами-кандидатами.

Гончарук Г. І. Національна ідея і Народний рух України : монографія / Г. І. Гончарук, О. А. Шановська. – Одесса : Астропринт, 2004. – 170 с.  (79-а/6753)

В книзі подається аналіз теорії формування та розвитку української нації, що викладена у працях діячів українського національного відродження. Простежуються національні ідеї в документах і діяльності Народного Руху України. Подаються витоки національної програми НРУ та боротьба за втілення національної ідеї програми в процесі розбудови незалежної держави.

           Гончарук Г. І. Народний Рух України : 1989-1996 рр. / Г. І. Гончарук. – Видання друге, доповнене. – Одеса : Астропринт, 2014. – 334 с. (79-а/8722)

Видання присвячено історії Народного Руху України, створеного у вересні 1989 року. В ньму розглядається процес формування концепції і взаємодії різних чинників виникнення та зміцнення цього політичного угрупування; показано діяльність Руху на шляху до програмної мети – незалежності України.

Діденко Ю. В. Народний Рух у державотворчих процесах України (1989-2002) : монографія / Ю. В. Діденко. – Одеса : Астропринт, 2006. – 174 с. (79-а/7082)У монографії досліджується діяльність Народного Руху України по створенню законодавчої бази української державності та втілення програмних положень НРУ в державотворчий процес.

Бадзьо Юрій Український вибір / Юрій Бадзьо. – Київ : Смолоскип, 2004. – 54 с.     (79-а/6936)

У даному виданні розглядаються причини катастрофічного занепаду незалежної України, народу і нації, що таке політична нація. Її і взаємодії різних чинників виникнення та зміцнення цього політичного угрупування; показано діяльність Руху на шляху до програмної мети – незалежності України.

Медведчук В. В. Громадянське суспільство: український вибір : монографія / Віктор Медведчук. – Київ : Логос, 2012. – 568 с. (79 а/8259)

У виданні досліджено стан, перспективи становлення та формування сучасного громадянського суспільства в Україні. Аналізуються основні інститути громадянського суспільства в контексті системи конституційно-правових гарантій їх розвитку, а також перспектив удосконалення чинного законодавства України та розбудови дієвої та ефективної конституційної конструкції державної влади. Особлива увага приділяється питанням взаємодії громадянського суспільства і держави з погляду створення оптимальних умов для реалізації базових інтересів громадян, основних функцій сучасної держави, міжнародної співпраці України.

Павличко Д. Українська національна ідея : Статті, виступи, інтерв’ю. Документи / Д. Павличко. – Київ : Основи, 2004. – 771 с. (79-а/ 6851)

В цій книзі подано політичну публіцистику відомого письменника, громадського діяча і політика Дмитра Павличка, що охоплює період від 1987-го до 2003 р. Автор подає важливі свідчення і документи, що торкаються періоду проголошення незалежності України, розкривають складний процес пробудження й розвитку національної свідомості українського народу, аналізує досягнення й помилки патріотичних сил у період становлення української державності. Українську національну ідею подано не лише в історичному плані, а й аспекті завдань, які стоять перед політичними силами для побудови демократичної Української держави. 

Теорія та практика формування української національної ідеї / Упоряд. і ред. О. К. Шевченко. – Київ : ПЦ «Фоліарт», 2008. – 300 с .(79-а/7604)

У збірнику висвітлюються проблеми формування української національної ідентичності та світоглядного обґрунтування процесів націєтворення в сучасній Україні. Досліджується проблема формування української національної ідеї в умовах глобалізації.

Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції пам’яті доктора юридичних наук, професора Стрельцова Льва Михайловича (1918-1979) : «Конституційні основи формування правової системи» : Треті юридичні читання (ОНУ імені І. І. Мечникова, 20 квітня 2012 р.) / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України; Одеський національний університет імені І. І. Мечникова. – Одеса : Астропринт, 2012. – 195 с. (162/9972)

Збірник наукових статей, що присвячені дослідженням напрямків політичного, соціально-економічного, правового та культурного життя України. В даних статтях розглядаються проблеми державного суверенітету, державотворення та національної ідеї.

Бевз Г. П. Моя Україна / Г. П. Бевз. – Харків : Сиция, 2010. – 80 с. (79а/8046)

       У даному виданні на основі спогадів автора розглядається історія України на протязі ХХ століття. Відображається життя українського селянства у різних перипетіях радянської політики.

України власний шлях = Der eigene weg der Ukraine = Ukraine’s own path / ed.: P.-A. Albrecht, V. Komarov, G. Moschak, V. Navrotsryy. – Berlin : BWV, 2013. – 301 р. (Ректор/107)

У даному виданні порівнюються політичний, економічний та культурний розвиток України та Німеччини, розвиток України після 1991 р. Також на сторінках книги розглядається співпраця вищих навчальних закладів України та Німеччини.

Касьянов Г. В. Україна 1991 – 2007: нариси новітньої історії / Георгій Касьянов. – Київ : Наш час, 2007. – 428 с. (79-а/7479)

У книзі відображено широку панораму фактів та подій історії України після здобуття незалежності. Головні сюжетні лінії – зрушення в політичній системі, оновлення структур державної влади, побудова нації, проблеми прав людини, масштабні зміни в економіці, соціальній сфері, в моделях соціальної поведінки.

Бойко О. Д. Нариси з новітньої історії України (1985 – 1991 рр.) : навч. посіб. для студ. ВУЗів.  / О. Д. Бойко. – Київ : Кондор, 2004. – 356 с. (79-а/6889)

 У даному посібнику відзначаються різні підходи до оцінки модернізованих процесів 1985-1991 рр., з альтернативними концепціями та моделями виходу з кризи. Висвітлено низку сюжетів, що з недостатньою повнотою викладені в навчальній та науковій літературі або ж узагальнені раніше, не були предметом вивчення, органічно поєднано матеріали численних історичних джерел та результатів сучасних наукових досліджень.

Україна: проблеми самоорганізації [в 2 т.] / В. Кремень, Д. Табачник, В. Ткаченко. – Київ : Промінь, 2003. – Т. 2 : Десятиріччя суспільної трансформації.  – 464 с.  (79-а/ 6524)

У даному виданні подається трактування проблем самоорганізації української держави. Висвітлюється питання суспільної трансформації, діалектичного «злиття» дилеми «Схід-Захід» шляхом культурно-політичного синтезу цивілізованих надбань кожного народу на просторі Європи.

 

Соціально-політичний вимір демократичних перетворень в Україні / за ред. С. Д. Максименко, М. Й. Боришевського, В. Т. Циби [та ін.] ; Укр. центр політичного менеджменту ; Ін-т психології ім. Г. С. Костюка АПН України. – Київ, 2003. – 512 с.          (14/6888)

У виданні на основі авторських статей показано роль та вплив соціально-психологічного виміру на розвиток розпочатих в Україні у 1991 р. демократичних перетворень. Дана проблема розглядається на тлі політичних, економічних та соціальних реалій.

Гольцов А. Г. Геополітика та політична географія : підручник / А. Г. Гольцов. – Київ : Центр учбової літератури, 2012. – 416 с. (171/7398)

У книзі поєднано основні сучасні положення геополітики та політичної географії. Видання охоплює широке коло теоретичних і прикладних питань геополітики та політичної географії, зокрема: розглянуто виникнення і розвиток геополітичних і політико-географічних ідей у світовій науці, проаналізовано світову геополітичну систему з точки зору багатополярної моделі; дано характеристику держави як геопросторової політичної системи; розглянуто основні засади геополітики держави на міжнародній арені; розкрито особливості політичної географії та геополітики України.

Ярошко О. З. Концептуальне забезпечення зовнішньої політики України в постбіполярній системі міжнарожнародних відносин : монографія / О. Ярошко. – Київ : LAT&K, 2011. – 304 с.            (79-а/8068)

У даній книзі розкривається специфіка концептуального забезпечення зовнішньої політики України в постбіполярній системі міжнародних відносин. Здійснено оцінку міжнародно-системної ніші України. Висвітлено особливості її міжнародної позиції. Запропоновано системне бачення сучасних національних інтересів України, її зовнішньополітичних завдань і геополітичних пріоритетів. Обґрунтовано доцільність врахування перспектив розвитку міжнародної системи у національному зовнішньополітичному плануванні. Подано моделі зовнішньої політики України.

Мітряєва С. І. Міжнаціональні аспекти консолідації українського суспільства (регіональна модель) : монографія / С. І. Мітряєва ; гол. ред. Власюк О. С. ; Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ ; Ужгород, 2001. – 172 с. – (Регіональний розвиток ; вип. 5)   (79-а/6056)

У виданні розглянуто аспекти формування стратегії міжнаціональної консолідації в Україні з врахуванням європейського досвіду в умовах трансформації політичної системи та побудова громадянського суспільства. Звернуто увагу на питання соціокультурної інтеграції поліетнічності на прикладі регіональної моделі.

Культурна політика України: національна модель у європейському контексті : аналіт. доп. / С. І. Здіорук, О. М. Литвиненко, О. П. Розумна ; за ред. С. І. Здіорук ; Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2012. – 64 с. (79-а/8297)

У аналітичній доповіді на основі вивчення європейського досвіду сприяння розвитку культури з боку національних урядів і міжнародних інституцій, стану найбільш важливих сегментів культурної сфери в Україні, запропоноване концептуальну бачення головних напрямків формування культурної політики. Особливу увагу приділено дослідженню місця й ролі культури в сучасному суспільстві, тих можливостей, які вона створює для соціально-економічного розвитку країни та її регіонів, національної консолідації та просування інтересів України на міжнародній арені.

Жулинський М. Заявити про себе культурою : тези трибунні, позатрибунні, а також роздуми й сповіді за парадною завісою / Микола Жулинський. – Київ : Генеза, 2001. – 680 с. (79-а/6684)

Дане видання містить наукові та публіцистичні статті, виступи та інтерв’ю вченого-літературознавця, визначного громадського й політичного діяча України, академіка НАНУ Миколи Жулинського про долю, історію та перспективи розвитку національної культури.

Майбутнє України: думка молоді / ред.-упоряд. Н. Демчук, О. Кузьмич, Л. Кудіна ; Молодіжна Альтернатива ; Нац. фонд підтримки демократії (США). – Київ, 2006. – 64 с.  (79-а/7164)

У даному виданні відображено есе студентів вищих навчальних закладів України, що брали учать у конкурсній програмі проекту ГО «Молодіжна Альтернатива» «Студенти для Парламенту» у 2006 р. У своїх есе студенти відобразили своє бачення подальшого розвитку України, місце молоді у місцевому самоврядуванні та громадських регіональних процесах а публіцистичні статті, виступи та інтерв’ю вченого-літературознавця, визначного громадського й політичного діяча України, академіка НАНУ Миколи Жулинського про долю, історію та перспективи розвитку національної культури.


Пошук по сайту

Календар

Жовтень 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
« Вер    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31