Біологічний факультет

2022

 1. Гвоздій С. П. Поняття про масаж та мануальну терапію : метод. вказівки до практичних занять та самостійної роботи здобувачів другого (магістер.) рівня за спеціальністю 014.05 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) з навчальної дисципліни «Теорія і практика оздоровлення людини» / С. П. Гвоздій, І. В. Іванова. – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2022. – 44 с. (Доступ тільки в електронних читальних залах бібліотеки)
 2. Гвоздій С. П.  Поняття про фітотерапію та ароматерапію : метод. вказівки до практичних занять та самостійної роботи здобувачів другого (магістерського) рівня за спеціальністю 014.05 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) з навчальної дисципліни «Теорія і практика оздоровлення людини». / С. П. Гвоздій, І. В. Іванова. – Одеса, Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2022. – 44 с. (Доступ тільки в електронних читальних залах бібліотеки)
 3. Гвоздій С. П. Рефлексотерапія : метод. вказівки до практичних занять та самостійної роботи здобувачів другого (магістерського) рівня за спеціальністю 014.05 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) з навчальної дисципліни «Теорія і практика оздоровлення людини» / С. П. Гвоздій, І. В. Іванова. – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2022. – 38 с. (Доступ тільки в електронних читальних залах бібліотеки)
 4. Січняк О. Л. Генетика з основами селекції рослин : навч. посіб. / О. Л. Січняк. – Одеса. – Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2022. – 190 с.

2021

 1.  Актуальні питання історії та культури України: метод. вказівки для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти біологічного ф-ту спеціальності: 091 «Біологія», 162 «Біотехнології та біоінженерія» / О. І. Лопуга, Т. С. Вінцковський. – Одеса: Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечнікова. 2021. – 88 с.
 2. Баштан С. О. Методика навчання осіб з особливими освітніми потребами : метод. вказівки для самост. та практич. роботи для здобувачів другого рівня вищ. освіти за спец. 014.05 “Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)” / С. О. Баштан, Т. В. Гладкій; ОНУ ім. І. І. Мечникова. – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2021. – 112 с.
 3. Біогеографія: метод. вказ. до практичних занять та самостійної роботи (для студентів біологічного факультету денної та заочної форм навчання) / С. Я. Підгорна, О. Ф. Делі, В. А. Трач, К. Й. Черничко ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, біологічний ф-т. – Одеса, 2021. – 24 с.
 4. Бондаренко О.Ю. Геоботаніка : метод. рек. для самостійної роботи студентів спец. 206 «Садово-паркове господарство» / О.Ю. Бондаренко ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, біологічний ф-т. – Одеса: Видавець С.Л. Назарчук, 2021. – 42 с.  
 5. Бондаренко О.Ю. Геоботаніка : метод. рек. для практичних робіт студентів спец. 206 «Садово-паркове господарство» / О.Ю. Бондаренко ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, біологічний ф-т. – Одеса: Видавець С.Л. Назарчук, 2021. – 38 с. 
 6. Бондаренко О.Ю., Назарчук Ю.С. Квітникарство та газони : методичні рекомендації для практичних робіт до дисципліни для студентів спец. 206 «Садово-паркове господарство» / О.Ю. Бондаренко, Ю.С. Назарчук ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, біологічний ф-т. – Одеса: Видавець С.Л. Назарчук, 2021. – 50 с.
 7. Бондаренко О.Ю. Урбоекологія : метод. рек. для практичних робіт студентів спец. 206 «Садово-паркове господарство» / О.Ю. Бондаренко ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, біологічний ф-т. – Одеса: Видавець С.Л. Назарчук, 2021. – 43 с.
 8. Бондаренко О.Ю. Урбоекологія : метод. рек. для самостійної роботи студентів спец. 206 «Садово-паркове господарство» / О.Ю. Бондаренко ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, біологічний ф-т. – Одеса: Видавець С.Л. Назарчук, 2021. – 36 с.
 9. Гвоздій С. П.  Методичні рекомендації щодо підготовки та захисту кваліфікаційної роботи для здобувачів другого (магістерського) рівня за спеціальністю 014.05 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) / С. П. Гвоздій, М. В. Ткаченко – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2020.– 48 с.
 10. Гладкій Т. В. Рабочая тетрадь по курсу «Нормальная физиология» : метод. рекомендации для выполнения лабораторных работ в условиях дистанционного обучения / Т. В. Гладкій, Л. В. Эберле. – Одесса : Одес. нац. ун-т им. И. И. Мечникова, 2021. – 100 с.
 11. Гладкій Т. В. Фізіологія людини. Ч. 1. Лабораторні роботи та завдання для перевірки знань. Змістові модулі 1-3: метод. рекомендації для студентів вищих навчальних закладів до лабор. занять з курсу / Т. В. Гладкій, Г. В. Майкова, Л. В. Еберле, Т. В. Коломійчук. – Одеса : ОНУ, 2021. – 98 с.
 12. Гладкій Т. В. Фізіологія людини. Ч. 2. Лабораторні роботи та завдання для перевірки знань. Змістові модулі 4-5 : метод. рекомендації для студентів вищих навчальних закладів до лабораторних занять / Т. В. Гладкій, Г. В. Майкова, Н. А. Кириленко, Л. В. Еберле, О. А. Макаренко. – Одеса: Одес нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2021. – 94 с.
 13. Кадуріна А. О. Історія садово-паркового будівництва та ландшафтної архітектури : методичні вказівки для студентів 1-го курсу спеціальності 206 «Садово-паркове господарст-во». – Одеса: Видавець С.Л. Назарчук, 2021. – 28 с.
 14. Кадуріна А. О. Ландшафтна графіка та моделювання: методичні вказівки для студентів 2-го курсу спеціальності 206 «Садово-паркове господарство». Частина 1. – Одеса: Видавець С.Л. Назарчук, 2021. – 44 с.
 15. Кадуріна А. О. Ландшафтна графіка та моделювання: методичні вказівки для студентів 2-го курсу спеціальності 206 «Садово-паркове господарство». Частина 2. – Одеса: Видавець С.Л. Назарчук, 2021. – 28 с.
 16. Кадуріна А.О. Методичні вказівки до виконання та основних вимог щодо оформлення курсових та дипломних робіт проєктного спрямування для студентів спеціальності 206 «Садово-паркове господарство» / А.О. Кадуріна, Д. А. Ківганов, Ю. С. Назарчук. – Одеса : Видавець С.Л. Назарчук, 2021. – 38 с. 
 17. Кадуріна А. О., Назарчук Ю. С. Ландшафтне проектування та дизайн : методичні вказівки для студентів 3-го курсу спеціальності 206 «Садово-паркове господарство». Частина 1. – Одеса: Видавець С. Л. Назарчук, 2021. – 28 с.
 18. Кадуріна А. О., Назарчук Ю. С. Ландшафтне проектування та дизайн: методичні вказівки для студентів 3-го курсу спеціальності 206 «Садово-паркове господарство». Частина 2. – Одеса: Видавець С.Л. Назарчук, 2021. – 32 с.
 19. Кадуріна А. О., Назарчук Ю. С. Основи озеленення населених місць: методичні вказівки для студентів 4-го курсу спеціальності 206 «Садово-паркове господарство». – Одеса: Видавець С.Л. Назарчук, 2021. – 36 с.
 20. Методичні вказівки до навчальної практики з квітникарства та декоративної дендрології для студентів спеціальності 206 «Садово-паркове господарство» / Уклад.: Ю. С. Назарчук, О. Ю. Бондаренко. – Одеса : Видавець С. Л. Назарчук, 2021. – 48 с.
 21. Методичні вказівки з проведення педагогічної (асистентської) практики для здобувачів освітньо-наукового рівня (доктор філософії) спеціальності 091 «Біологія» і 162 «Біотехнології та біоінженерія» / Т. В. Гладкій, Т. В. Гудзенко, О. М. Ружицька, М. В. Ткаченко. – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2021. – 38 с.
 22. Назарчук Ю. С. Методичні вказівки до виробничих практик для студентів спеціальності 206 «Садово-паркове господарство» / Ю. С. Назарчук, А. О. Кадуріна,– Одеса : Видавець С. Л. Назарчук, 2021. – 24 с. 
 23. Негляд Т. Ю. Науковий стиль мовлення (медико-біологічний профіль): тести та вправи : метод. рек. для інозем. слухачів, що вивч. англ. мову на підгот. від-нях / Т. Ю. Негляд; ОНУ ім. І. І. Мечникова, Ін-т міжнар. освіти. – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2021. – 34 с. (Доступ тільки в електронних читальних залах бібліотеки)
 24. Пєнов В. В. Менеджмент в закладах освіти: метод, вказівки до семінарських занять та самостійної роботи здобувачів другого (магістерського) рівня за спеціальністю 014.05 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) / В. В. Пєнов. – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, 2021. – 48 с.
 25. Попова О. М. Науково-дослідна робота школярів з біології : методичні вказівки для студентів, що навчаються за спеціальністю – 014 «Середня освіта» (предметна спеціалізація – 014.05 «Середня освіта (Біологія та здоров’я людини») / О. М. Попова. – Одеса : Одеський національний ун-т ім. І. І. Мечникова, 2021. – 68 с.
 26. Психофізіологія : практикум / укладачі: Т. В. Гладкій, О. Д. Павліченко, Л. В. Еберле, М. В. Ткаченко / Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2021. – 122 с.
 27. Рижко І. Л., Заморов В. В. Атлас мікроскопічної будови тканин для лабораторних занять з загальної гістології : навч. наочний посіб. / І. Л. Рижко, В. В. Заморов. – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2021. – 81 с.
 28. Тестові питання для контролю знань та самостійної роботи з вибіркового курсу «Живлення рослин» / Паузер О. Б., Якуба І.П. – Одеса : Видавець С.Л. Назарчук, 2021. – 28 с.
 29. Тестові питання для контролю знань та самостійної роботи з модуля «Анатомія рослин» нормативного курсу «Ботаніка» / Паузер О. Б., Бондаренко О.Ю., Назарчук Ю.С., Якуба І.П.]. – Одеса : Видавець С.Л. Назарчук, 2021. – 72 с. 
 30. Тестові питання для контролю знань та самостійної роботи з нормативного курсу «Фізіологія та біохімія рослин». Частина 1. Фізіологія рослинної клітини. Фізіологія водного обміну / Паузер О. Б., Ружицька О.М., Назарчук Ю.С., Якуба І.П.]. – Одеса : Видавець С.Л. Назарчук, 2021. – 34 с.
 31. Тестові питання для контролю знань та самостійної роботи з нормативного курсу «Фізіологія та біохімія рослин». Частина 2. Фізіологія фотосинтезу. Фізіологія дихання / Паузер О. Б., Ружицька О.М., Назарчук Ю.С., Якуба І.П.]. – Одеса : Видавець С.Л. Назарчук, 2021. – 34 с.
 32. Тестові питання для контролю знань та самостійної роботи з нормативного курсу «Фізіологія та біохімія рослин». Частина 3. Фізіологія мінерального живлення рослин. Ріст і розвиток рослин. Фізіологія стійкості рослин / Паузер О. Б., Ружицька О.М., Назарчук Ю.С., Якуба І.П.]. – Одеса : Видавець С.Л. Назарчук, 2021. – 40 с.

2020

 1. Анатомія людини : навчальний наочний посібник. Змістові модулі І, ІІ. Вступ до анатомії. Опорно-руховий апарат. Спланхнологія / Т. В. Гладкій, О. А. Макаренко, Н. А. Кириленко, Г. В. Майкова, Т. В. Коломійчук. – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2020. – 120 с.
 2.  Анатомія людини : навчальний наочний посібник. Змістові модулі ІІІ, ІV. Анатомія судинної системи. Неврологія. Естезіологія / Т. В. Гладкій, Г. В. Майкова, Л. І. Сьомік, М. В. Ткаченко, О. Д. Павліченко – Одеса: Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2020. – 128 с.
 3. Бурденюк Р. В. Медицина катастроф та медико-санітарна підготовка : практикум для студентів природничих спеціальностей денної та заочної форм навчання / Р. В. Бурденюк, С. П. Гвоздій. – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2020. – 104с.
 4. Гвоздій С. П. Теорія і практика оздоровлення людини : курс лекцій для здобувачів
  вищої освіти немедичного напряму / С. П. Гвоздій, І. В. Іванова, Р. В. Бурденюк. – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2020. – 372 с.

2019

 1. Гвоздій С. П. Домедична допомога у надзвичайних ситуаціях: поранення, переломи, вивихи: методичні рекомендації до практичних занять та самостійної роботи з дисциплін «Медико-санітарна підготовка», «Основи медичних знань», «Безпека життєдіяльності та основи охорони праці», «Цивільний захист» для студентів усіх спеціальностей та форм навчання / С. П. Гвоздій, Л. М. Поліщук. – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2019. – 48 с.
 2. Гвоздій С. П. Г Збірник ситуаційних завдань з охорони праці: практикум для студентів гуманітарних і природничих спеціальностей закладів вищої освіти України / С. П. Гвоздій, Г. І. Стенпковська. – Одеса: Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2019. – 180 с.
 3. Гвоздій С. П. Основи фізіології, гігієни праці та виробничої санітарії. Частина 1. Санітарно-гігієнічні вимоги до показників шуму. Дія шуму на організм і здоров’я людини: метод. вказівки до практи. занять з дисципліни «Безпека життєдіяльності та основи охорони праці» для студе. усіх спеціальностей та форм навчання / С. П. Гвоздій, О. В. Устянська – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2019. – 32 с.
 4. Гвоздій С. П. Профілактика захворювань, що набули соціального значення, у закладах освіти: методичні рекомендації до практичних занять із дисциплін «Інноваційні технології навчання біології, основ здоров’я та природознавства», «Культура здоров’я та безпеки», самостійної та позааудиторної роботи студентів педагогічних спеціальностей денної та заочної форм навчання / С. П. Гвоздій, Л. М. Поліщук. – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2019. – 54 с.
 5. Гвоздій С. П. Раціональне та здорове харчування: методичні вказівки до практичних занять з дисциплін «Безпека життєдіяльності та основи охорони праці», «Валеологія», «Основи медичних знань» для студентів усіх спеціальностей денної та заочної форм навчання. – Одеса : Одес. нац. ун-т. ім. І. І. Мечникова, 2019. – 36 с.
 6. Гвоздій С. П. Формування вмінь визначення ступеня ризику у надзвичайних ситуаціях : методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Безпека життєдіяльності та основи охорони праці» для студентів усіх спеціальностей денної та заочної форм навчання. – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2019. – 32 с.
 7. Ківганов Д. А. Підготовка курсових робіт : методичні вказівки для студентів біологічного факультету / Д. А. Ківганов, В. П. Стойловський, Т. Г. Алєксєєва, Т. В. Гладкій. – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2019. – 48 с.
 8. Олійник Ю. М. Теріологія з основами популяційної морфології. Розділ Популяційна морфологія : метод. вказівки для студентів 4-го курсу біол. ф-ту денної форми навчання спеціальності 091 «Біологія». – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2019. – 46 с.
 9. Основи медичних знань: практикум для студентів педагогічних спеціальностей денної та заочної форм навчання / С. О. Баштан, С. П. Гвоздій, В. В. Пєнов – Одеса: Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2019. – 88 с.

2018

 1. Алєксєєва Т. Г. Політенні хромосоми Drosophila melanogaster : метод. вказівки до великого спец. практикуму / Т. Г. Алєксєєва, С. В. Білоконь / Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2018. – 58 с.
 2. Загальна вірусологія : метод. вказівки до проведення лаб. занять з курсу / Т. В. Гудзенко, Т. В. Іваниця, М. Б. Галкін, Г. І. Жумінська, О. Ю. Зінченко. – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2018. – 74 с.
 3. Серологічні методи діагностики бактеріальних та вірусних інфекцій : метод. вказівки до проведення лаб. занять з курсу «Імунологія» / Т. В. Гудзенко, О. Ю. Зінченко, М. Б. Галкін, Г. І. Жумінська, Т. В. Іваниця. – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2018. – 42 с.
 4. Ямборко Г. В. Мікробіологія з основами вірусології : метод. вказівки до лаб. занять для студентів хім. ф-ту / Г. В. Ямборко, Н. О. Єлинська, О. Ю. Зінченко, Н. Ю. Васильєва. – Одеса : Одес. нац. ун-т ім І. І. Мечникова, 2018. – 52 с.
 5. Ямборко Г. В. Мікроекологія людини : курс лекцій / Г. В. Ямборко, Н. О. Єлинська, Т. В. Гудзенко. – Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2018. – 44 с.

2017

 1. Білоконь С. В. Основи біоетики та біобезпеки : навч. посіб. / С. В. Білоконь ; ОНУ ім. І.І. Мечникова, Біол. ф-т . – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2017 . – 154 с.(Доступ тільки в електронних читальних залах бібліотеки)
 2. Ботаніка. Морфологія рослин: метод. вказівки до лабораторних робіт для студ. І курсу біол. ф-ту спец. 091 «Біологія», які поглиблено вивчають англ. мову / С. Г. Коваленко [та ін.]; ОНУ ім. І.І. Мечникова, Біол. ф-т, Каф. ботаніки. – Одеса, 2017. – 46 с.
 3. Генетико-біохімічні дослідження адаптивності тварин та їх угруповань : навч.-метод. посіб. / В. А. Топтіков [та ін.] ; ОНУ ім. І.І. Мечникова . – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2017 . – 139 с.
 4. Задерей, Н. С. Збірник задач з генетики та молекулярної біології / Н. С. Задерей . – 2017 (Доступ тільки в електронних читальних залах бібліотеки)
 5. Пєнов В. В. Методичні рекомендації з курсу «Основи валеології» до розділу «Поняття про здоров’я та методи визначення здоров’я» / В. В. Пєнов. – Одеса. : ОНУ імені І. І. Мечникова, 2017. – 26 с. 
 6. Пєнов В. В. Особливості надання першої допомоги при надзвичайних для життя та здоров’я станах: метод. матеріали / В. В. Пєнов. – Одеса : ОНУ імені І. І. Мечникова, 2017. – 60 с.
 7. Попова О. М. Анатомія рослин. Курс лекцій: для студентів заочної форми навчання з дисципліни «Ботаніка» / О. М. Попова. – Одеса : Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2017. – 110 с.
 8. Попова О. М. Анатомія рослин : тестові завдання для студентів заочної форми навчання з дисципліни «Ботаніка» / О. М. Попова. – Одеса : Одеський національний університет імені І.І. Мечникова,2017.–38 с.
 9. Робочий зошит з курсу “Анатомія людини” : для самостійної роботи студентів / Т. В. Гладкій [та ін.] ; ОНУ ім. І.І. Мечникова, Біол. ф-т . – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2017 . Розд. 1 : Опорно-руховий апарат . – 2017 . – 46 с. (Доступ тільки в електронних читальних залах бібліотеки)
 10. Ружицька О. М. Екофізіологія рослин : метод. рек. для самостійної роботи студ. / О. М. Ружицька, О. Б. Паузер, І. П. Якуба ; ОНУ ім. І.І. Мечникова, Біол. ф-т . – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2017 . – 31 с.
 11. Січняк О. Л. Генетика популяцій та еволюція : навч. посібник / О. Л. Січняк ; ОНУ ім. І.І. Мечникова, Біол. ф-т . – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2017 . – 210 с.(Доступ тільки в електронних читальних залах бібліотеки)

2016

 1. Буренкова Е. В. Органическая химия : метод. указания к лабораторному практикуму для студ. II курса биол. фак. (дневного и заочного отд-ния) направление подготовки “Биотехнология” образовательно-квалификационный уровень – бакалавр / Е. В. Буренкова ; ОНУ им. И.И. Мечникова, Хим. фак. – Одесса : Одесский нац. ун-т, 2016 . – 51 с. : табл.(Доступ тільки в електронних читальних залах бібліотеки)
 2. Майкова Г. В. Фізіологічна фармакологія : конспект лекцій / Г. В. Майкова, Л. М. Карпов; ОНУ ім. І.І. Мечникова, Біол. ф-т. – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2016. – Ч. 1 : Надходження, транспорт і розподіл речовин в організмі, механізм дії. – 2016. – 89 с.(Доступ тільки в електронних читальних залах бібліотеки)
 3. Мікроскопічні і гістохімічні методи дослідження водоростей, грибів та лишайників: метод. вказівки (до Великого спецпрактикуму для студ. біол. ф-ту усіх форм навч.) / Ф. П. Ткаченко [та ін.]; ОНУ ім. І.І. Мечникова, Біол. ф-т. – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2016. – 58 с.
 4. Попова О. М. Морфологія рослин : метод. вказівки (тестові і контрольні завдання з курсу “Ботаніка”, напрям “Біологія”) / О. М. Попова ; ОНУ ім. І.І. Мечникова. – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2016. – 58 с.
 5. Ружицька О. М. Фотосинтез : метод. рек. для самостійної роботи студ. / О. М. Ружицька . – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2016 . – 43 с.(Доступ тільки в електронних читальних залах бібліотеки)
 6. Січняк О. Л. Медична генетика: конспект лекцій / О. Л. Січняк; ОНУ ім. І.І. Мечникова, Біол. ф-т. – Одеса: Одеський нац. ун-т, 2016. – 122 с. (Доступ тільки в електронних читальних залах бібліотеки)
 7. Теоретичні та практичні підходи до безпечної життєдіяльності: метод. рек. /за заг. ред. С. П. Гвоздій. – Одеса: Одеський нац. ун-т, 2016. – 390 с.
 8. Хаустова Н. Д. Постановка і аналіз циклічних схрещувань Drosophila melanogaster : метод. вказівки / Н. Д. Хаустова, Н. А. Стрельцова . – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2016 .(Доступ тільки в електронних читальних залах бібліотеки)

2015

 1. Задерей Н. С. Біотехнологія рослин : навч.-метод. посіб. / Н. С. Задерей. – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2015. – 82 с.
 2. Задерей Н. С. Фармакогенетика : навч.-метод. посіб. / Н. С. Задерей. – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2015. – 83 с.
 3. Заморов В. В. Риби родини коропових (Cyprinidae) водойм України : довідник / В. В. Заморов, Ю. В. Караванський, І. Л. Рижко. – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2015. – 120 с.
 4. Олейник Ю. Н. Методические указания для проведения практических занятий по курсу “Популяционная морфология” : (для студ. 3-го курса биол. ф-та дневной формы обучения) / Ю. Н. Олейник. – Одесса : Одесский нац. ун-т, 2015. – 30 с.
 5. Панченко М. М. Вірусологія : навч. посіб. для студ. біол. та біотехнологів / М. М. Панченко, Ж. Ю. Сергєєва, Т. В. Іваниця ; ОНУ ім. І.І. Мечникова. – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2015. – 227 с.(Доступ тільки в електронних читальних залах бібліотеки)
 6. Попова О. М. Рослинні ресурси : метод. рекомендації з організації самостійної роботи для студ. заочної форми навч. спец. “Біологія” / О. М. Попова. – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2015. – 41 с.
 7. Риби придунайських озер України : довідник / В. В. Заморов [та ін.]. – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2015. – 263 с.

2014

 1. Васильева Н. Ю. Биоинформатика. Множественное выравнивание. Филогенетические деревья : метод. пособие / Н. Ю. Васильева. – Одесса : Одесский нац. ун-т, 2014. – 69 с.
 2. Методичні рекомендації щодо підготовки до складання тестового Державного іспиту з «Біології» для студ. біол. ф-ту, які отримують ОКР “Бакалавр” / С. В. Чеботар, В. М. Тоцький, Г. В. Майкова; ОНУ ім. І. І. Мечникова, Біол. ф-т. – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2014. – 164 с.
 3. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни “Цивільний захист” : для студ. усіх спец. та форм навчання ОНУ ім. І. І. Мечникова. – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2013. – Ч. 2 : Прогнозування, оцінка та планування заходів захисту в зонах радіоактивного хімічного та біологічного зараження / В. Л. Доброва. – 2014. – 31 с.
 4. Методичні рекомендації щодо підготовки до складання тестового Державного іспиту з «Біології» для студ. біол. ф-ту, які отримують ОКР “Бакалавр” / С. В. Чеботар [та ін.]. – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2014. – 164 с.
 5. Топтіков В. А. Морфологія та фізіологія черевоногого молюска Rapana venosa : навч.-метод. посіб. / В. А. Топтіков, О. О. Ковтун, Т. Г. Алексєєв. – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2014. – 67 с.
 6. Тоцький В. М., Білоконь С. В., Мірось С. В. Методичний посібник з підготовки та захисту дипломних робіт студентами біологічного факультету / В. М. Тоцький, С. В. Білоконь, С. Л. Мірось, М. М. Джуртубаєв, В. В. Заморов, Т. Г. Алєксєєва, О. В. Запорожченко, Т. В. Гладкій, О. М. Ружицька, Г. В. Ямборко, А. С. Афонін – Під редакцією О. В. Запорожченка // Одеса : ОНУ імені І. І. Мечникова, 2014. – 42 с.
 7. Тоцький В. М. , Білоконь С. В., Мірось С. Л. та ін., Методичний посібник з підготовки та захисту курсових робіт студентами біологічного факультету / В. М. Тоцький, С. В. Білоконь, С. Л. Мірось, М. М. Джуртубаєв, О. В. Запорожченко, Т. Г. Алєксєєва, Т. В. Гладкій, С. А. Афонін – Одеса : «Одеський національний університет імені І. І. Мечникова», 2014. – 36 с.

2013

 1. Алєксєєва Т. Г. Генетико-статистичний аналіз кількісних ознак клітин: метод. вказівки до великого спец. практикуму для студентів ІV курсу денної форми навчання та V курсу заочної форми навчання напряму 6.040102 – «біологія» / Т. Г. Алєксєєва. – Одеса: Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2013. – 38 с.
 2. Зінченко О. Ю. Тестові завдання до спеціального курсу “Антимікробні препарати” / О. Ю. Зінченко. – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2013. – 18 с.
 3. Іваниця В. О. Тестові завдання до загального курсу “Мікробіологія” : навчальний посібник / В. О. Іваниця, Г. В. Ямборко, Н. О. Єлинська. – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2013. – 131 с.
 4. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни “Цивільний захист” : для студ. усіх спец. та форм навчання ОНУ ім. І. І. Мечникова. – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2013. – Ч. 1 : Основи організації проведення заходів щодо надання допомоги потерпілим та життєзабезпечення населення в надзвичайних ситуаціях / С. П. Гвоздій, Л. М. Поліщук. – 2013. – 31 с.
 5. Laboratory workshop on molecular miсrobiology, virology, biotechnology andbioinformatics / Z. Y. Sergieieva, N. V. Limanska, V. O. Ivanytsia ; ed.: V. O. Ivanytsia ; Odessa І.І. Mechnikov National Univ. – Odessa, 2013 . – 38 p. (Доступ тільки в електронних читальних залах бібліотеки)

2012

 1. Алєксєєва Т. Г. Методичні вказівки до великого спеціального практикуму. Розділ “Визначення життєздатності пилку та зародкового мішка” для студ. спец. “біологія” спец. “генетика і молекулярна біологія” усіх форм навчання / Т. Г. Алєксєєва. – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2012. – 17 с.
 2. Ковтун О. О. Методичні рекомендації з вивчення фітомікробентосу та фітоперифітону / О. О. Ковтун, А. О. Снігірьова, О. П. Білоус. – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2012. –  36 с.

2011

 1. Гвоздій, С. П. Методичні вказівки до виконання розділу “Охорона праці” в дипломних проектах і роботах: для студ. усіх спеціальностей / С. П. Гвоздій; ОНУ ім. І. І. Мечникова. – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2011. – 16 с.
 2. Заморов В. В. Методичні вказівки до лабораторних та практичних занять з дисциплін «Систематика риб та їх різноманітність» і «Великий спеціальний практикум. Визначення риб і круглоротих» для студентів біологічного факультету. Розділ: “Родина коропових (Cyprinidae)”. Частина 3. «Риби родів Chalcalburnus, Alburnus, Alburnoides, Blicca, Abramis, Vimba, Pelecus, Rhodeus, Carassius, Cyprinus, Hypophthalmichthys, Aristichthys» / В.В. Заморов, І.Л. Рижко, Ю.В. Караванський. – Одеса: Одеський нац. ун-т, 2011. – 57 с.
 3. Іванова, І. В. Функціональна та лабораторна діагностика патологічних станів людини : навч. посіб. / І. В. Іванова, О. І. Бурденюк, С. П. Гвоздій; ОНУ ім. І. І. Мечникова. – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2011. – 144 с.
 4. Игнатова, С. А. Клеточные технологии в растениеводстве, генетике и селекции возделываемых растений: задачи, возможности, разработки систем in vitro / С. А. Игнатова . – Одесса : Астропринт, 2011 . – 223 с.
 5. Копійка, К. М. Курс загальної фізики для біологів : у 3 ч. : навч. посіб. для студ. біол. спец. ВНЗ / К. М. Копійка, О. К. Копійка. Ч. 2 : Електрика і магнетизм.– Одеса : Астропринт, 2011.
 6. Копійка, О. К. Курс загальної фізики для біологів : у 3 ч. : навч. посіб. для студ. біол. спец. ВНЗ / К. М. Копійка, О. К. Копійка. Ч. 3 : Основи оптики, атомної та ядерної фізики.– Одеса : Астропринт, 2011.
 7. Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи студ. з дисциплін “Основи охорони праці” і “Охорона праці в галузі” / ОНУ ім. І. І. Мечникова. – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2011. – Ч.2 : Розслідування нещасних випадків / С. П. Гвоздій [та ін.]. – 34 с.

2010

 1. Копійка, К. М. Курс загальної фізики для біологів : у 3 ч. : навч. посіб. для студ. біол. спец. ВНЗ / К. М. Копійка, О. К. Копійка. Ч. 1 : Механіка і молекулярна фізика.– Одеса : Астропринт, 2010.
 2. Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи студ. з дисциплін “Основи охорони праці” і “Охорона праці в галузі” / ОНУ ім. І. І. Мечникова. – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2010. – Ч.1 : Трудові правовідносини. Зразки документів / І. В. Іванова [та ін.]. – 40 с.
 3. Методичні вказівки до проведення V літньої школи “Молекулярна мікробіологія і біотехнологія” / А. І. Кушкіна [та ін.] – Одеса, 2010. – 30 с.
 4. Методичні вказівки з курсу “Інфекційні та тропічні захворювання” для студ. хім. та біол. ф-тів денної та заочної форм навчання / І. В. Іванова [та ін.]. – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2010. – 35 с.
 5. Основні фізіологічні поняття, цифри, визначення з курсу «Фізіологія людини та тварин» : Питання до тестових завдань : навчально- методичний посібник / уклад.: Т. В. Гладкій, Г. В. Майкова. — Одеса : Астропринт, 2010. — 72 с.

2009

 1. Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни “Безпека життєдіяльності” для студ. усіх спеціальностей та форм навчання / І. В. Іванова [та ін.]. – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2009. – 32 с.
 2. Тоцький, В. М. Посібник з підготовки та захисту курсових і кваліфікаційних робіт : (метод. вказівки для студ. ден. і заоч. форми навчання біол. спец.) / В. М. Тоцький, О. В. Запорожченко, Т. Г. Трочинська; відп. ред.: В. О. Іваниця; ОНУ ім. І. І. Мечникова. – Одеса : Ред.-видав. центр ОНУ ім. І.І. Мечникова, 2009. – 40 с.

2008

 1. Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з охорони праці для студ. усіх спец. / уклад. : І. В. Іванова [та ін.]. – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2008. – 23 с.

2007

 1. Навчально-контролюючі завдання до поточного та підсумкового контролю знань з дисципліни ” Основи медичних знань”: методичні рекомендації для студ. пед. спец. / І. В. Іванова [та ін.]. – Одеса : ОНУ ім. І. І. Мечникова, 2007. – 31 с.
 2. Тестові завдання для модульного та підсумкового контролю знань з дисциплін “Основи охорони праці” та “Охорона праці в галузі”: для студ. усіх спец. та форм навчання / І. В. Іванова [та ін.]. – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2007. – 31 с.

Пошук по сайту

Календар

Жовтень 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
« Вер    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31